Документ 541-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.07.2015. Подивитися в історії? )

5. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 32, ст. 1129; 2015 р., № 6, ст. 41, № 17, ст. 122):

1) частину дванадцяту статті 42 виключити;

2) у частині четвертій статті 70 слова "в офіційному виданні Національного банку України - журналі "Вісник Національного банку України" замінити словами "на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України";

3) частини другу - шосту статті 79 виключити.

6. Частину третю статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 46, ст. 2048) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Національного банку України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 5 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України) відповідно до їх конституційних повноважень у спосіб, що забезпечить дотримання вимог частини сьомої статті 10 Закону України "Про Національний банк України". Члени Ради Національного банку України призначаються на посади із зазначенням для кожного із них (окремо для призначених Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою України) окремого строку повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років. На таких членів Ради Національного банку України положення першого речення частини шостої статті 10 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

3. У разі невиконання Верховною Радою України та Президентом України пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону всі члени Ради Національного банку України, призначені суб’єктом, який допустив невиконання пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, вважаються такими, які припинили повноваження.

4. Правління Національного банку України, сформоване до набрання чинності цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового складу Правління Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" у кількості, що забезпечує можливість проведення засідання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про Національний банк України".

Заступники Голови Національного банку України, призначені на посади до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження та входять до нового складу Правління Національного банку України. Голова Національного банку України після набрання чинності цим Законом визначає строк повноважень таких заступників Голови Національного банку України у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного заступника Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень становить сім років з дня набрання чинності цим Законом) визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років з дня набрання чинності цим Законом. На таких заступників Голови Національного банку України положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

Заступники Голови Національного банку України, які вперше після набрання чинності цим Законом призначаються Радою Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України", мають призначатися у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного такого заступника Голови Національного банку України визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років. На таких заступників Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень визначається сім років) положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

5. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту, призначений до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, визначеного частиною шостою статті 69 Закону України "Про Національний банк України", перебіг якого обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.

6. Національному банку України, Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2015 року
№ 541-VIII
вгору