Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з розміром неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 44 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 14/98-ВР від 14.01.98, ВВР, 1998, N 3-4, ст.15 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 9, пункті 5 частини другої статті 83, частині
першій статті 119 Арбітражного процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст.56; 1993 р., N 33, ст.347) слова "мінімальних заробітних плат"
замінити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
слова "без індексації" виключити. 2. У передостанньому абзаці частини четвертої статті 7 Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 24, ст.350) слова "мінімальної заробітної плати"
замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян". 3. У частині третій статті 13 Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993
р., N 23, ст.243) слова "мінімальних заробітних плат" замінити
словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". ( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 14/98-ВР від 14.01.98 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 54/96-ВР


Публікації документа