Документ 54/2003, поточна редакція — Редакція від 09.12.2010, підстава - 1085/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про перейменування Державного комітету
інформаційної політики, телебачення
і радіомовлення України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

1. Перейменувати Державний комітет інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України у Державний комітет
телебачення і радіомовлення України.
2. Установити, що Державний комітет телебачення і
радіомовлення України є правонаступником прав і обов'язків
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України
змін, що випливають із цього Указу;
привести свої акти у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 січня 2003 року
N 54/2003вгору