Документ 539-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2017, підстава - 497-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 539
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 497 від 12.07.2017}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 221

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 221 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 962) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 539

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 221

1. У назві та постановляючій частині постанови слово “постраждалих” виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слово “постраждалих” виключити;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі - бюджетні кошти).”;

3) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі - реабілітаційні заходи), у тому числі на проживання та харчування під час проведення цих заходів у разі потреби, з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

інвалід війни - відповідно до пунктів 1 і 11-14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

4. Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть пройти у поточному році психологічну реабілітацію за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та обсягу бюджетних коштів у відповідному році та доводиться Службою до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань соціального захисту населення для подальшого доведення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - органи соціального захисту населення).

Органи соціального захисту населення організовують направлення учасників антитерористичної операції до підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи (далі - реабілітаційні установи).”;

4) в абзаці другому пункту 7 слово “постраждалих” виключити.вгору