Документ 538-92-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1531-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 1992 р. N 538
Київ
Про Порядок забезпечення безплатного
проїзду військовослужбовців і членів
їхніх сімей у чергову відпуску, на нове
місце служби та перевезення багажу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ Дію Постанови поширено на осіб начальницького і рядового
складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації згідно з Постановою КМ N 1531 ( 1531-2006-п )
від 02.11.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення безплатного проїзду
військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на
нове місце служби та перевезення багажу (додається).
2. Чинність цієї постанови поширюється на
військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Служби
зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної
служби, військ цивільної оборони, військ внутрішньої та конвойної
охорони Міністерства внутрішніх справ й інших військових
формувань, створюваних Верховною Радою України, Державної
спеціальної служби транспорту, а також військовослужбовців, які
проходять військову службу в міністерствах, відомствах,
організаціях і установах України, та членів їхніх сімей. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.29
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1992 р. N 538
ПОРЯДОК
забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців
і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове
місце служби та перевезення багажу
1. Право на безплатний проїзд військовослужбовців і членів
їхніх сімей у чергову відпустку, нове місце служби та перевезення
багажу забезпечується Міністерством оборони, Службою безпеки,
Службою зовнішньої розвідки, Національною гвардією, Адміністрацією
Державної прикордонної служби, Штабом цивільної оборони,
Міністерством внутрішніх справ та органами управління інших
військових формувань, створюваних Верховною Радою України,
Державною спеціальною службою транспорту. Таке право надається:
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
а) особам вищого офіцерського складу і членам їхніх сімей:
залізничним транспортом - у вагонах із двомісним купе
будь-якої категорії поїзда;
повітряним транспортом - літаками в салонах першого класу;
автомобільним транспортом - в автобусах з м'якими кріслами;
б) особам старшого і молодшого офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і
членам їхніх сімей:
залізничним транспортом - у купейних вагонах будь-якої
категорії поїзда;
повітряним транспортом - літаками в салонах загального класу;
автомобільним транспортом - в автобусах з м'якими кріслами.
Зазначені категорії військовослужбовців і члени їхніх сімей
мають право на проїзд морським або річковим транспортом, якщо в
напрямку їх проїзду ці види транспорту є єдиними засобами
сполучення або вартість проїзду цими видами транспорту менше
вартості проїзду повітряним, залізничним чи автомобільним
транспортом.
2. До членів сімей військовослужбовців, які користуються
пільгами на проїзд і перевезення багажу, належать внесені в
особові справи військовослужбовців: дружина (чоловік), їхні
неповнолітні діти, діти-інваліди першої та другої групи, батьки
військовослужбовців і їхніх дружин (чоловіків), а також брати,
сестри, онуки, дід та бабуся, які перебувають на утриманні
військовослужбовця.
3. Військовослужбовці можуть використовувати право на проїзд
у одному безпересадочному напрямку, а при відсутності
безпересадочного сполучення - в найкоротшому пересадочному
напрямку діючих пасажирських маршрутів.
Цим правом користуються члени сімей військовослужбовців
незалежно від того, разом з ними чи окремо їдуть вони до місця
чергової відпустки (нового місця служби).
4. Члени сімей військовослужбовців, які постійно проживають
окремо від військовослужбовців у зв'язку з відсутністю постійного
житла за місцем служби, мають право на проїзд у чергову відпустку
від місця проживання за рахунок міністерств і відомств, зазначених
у пункті 1 цього Порядку.
5. Проїзні документи видаються:
військовослужбовцям строкової служби для проїзду залізничним
транспортом у плацкартному вагоні будь-якої категорії поїзда, а
також у автобусах приміських маршрутів, морським або річковим
транспортом, якщо в напрямку їх проїзду ці види транспорту є
єдиними засобами сполучення;
особам вищого, старшого і молодшого офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби для
перевезення багажу залізничним транспортом.
6. Витрати, пов'язані з проїздом військовослужбовців і членів
їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби,
відшкодовуються по фактичних затратах згідно з існуючими тарифами
та нормами за рахунок міністерств і відомств, зазначених у пункті
1 цього Порядку.
7. Порядок забезпечення проїзду військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом, встановлюється умовами служби в
Збройних Силах та інших військових формуваннях, створених
відповідно до законодавства України.
8. Багаж осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців-жінок і членів їхніх сімей перевозиться в
універсальних контейнерах залізничним транспортом із розрахунку:
для одиноких військовослужбовців - у тритонному контейнері;
при складі сім'ї до чотирьох осіб - у п'ятитонному (двох
тритонних) контейнері.
9. Багаж може також перевозитися вантажними вагонами і
дрібними відправленнями, але витрати на такі перевезення
відшкодовуються в межах вартості їх перевезення в універсальних
контейнерах залізничним транспортом. У таких же межах
відшкодовуються витрати на перевезення багажу річковим або
морським транспортом, якщо ці види транспорту є єдиними засобами
сполучення.вгору