Про заходи щодо стабілізації становища в паливно-енергетичному комплексі
Постанова Кабінету Міністрів України; План від 22.03.2000538
Документ 538-2000-п, поточна редакція — Редакція від 05.05.2000, підстава - 755-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 березня 2000 р. N 538
Київ
Про заходи щодо стабілізації становища
в паливно-енергетичному комплексі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 755 ( 755-2000-п ) від 05.05.2000 )
З метою подолання кризи в паливно-енергетичному комплексі,
пов'язаної з відсутністю достатніх запасів палива та незадовільним
станом розрахунків за використані енергоносії, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план невідкладних заходів щодо стабілізації
становища в паливно-енергетичному комплексі (далі - план заходів),
що додається.
2. Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Фонду державного майна, іншим центральним
органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям забезпечити безумовне виконання плану заходів у
встановлені терміни і щодекади інформувати Кабінет Міністрів
України про стан справ.
3. Контроль за виконанням цієї постанови та координацію
робіт, пов'язаних з виконанням плану заходів, покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2000 р. N 538

ПЛАН
невідкладних заходів щодо стабілізації становища
в паливно-енергетичному комплексі
------------------------------------------------------------------------------ | Термін | | Найменування заходу | вико- | Виконавці |Відповідальний | нання, | | за виконання |2000 рік| | ------------------------------------------------------------------------------
Правове та наукове забезпечення
заходів щодо стабілізації становища в
паливно-енергетичному комплексі
1. Аналіз актів Кабінету Міністрів квітень Мінекономіки Тігіпко С.Л. України з питань паливно- Міністерство енергетичного комплексу та палива та підготовка пропозицій про енергетики визнання такими, що втратили (далі - чинність, рішень, які Мінпаливенерго) призводять до негативних НКРЕ наслідків у паливно- Мінфін енергетичному комплексі Мін'юст
2. Підготовка переліку проектів травень- Мінекономіки - " - законів, необхідних для червень Мінпаливенерго здійснення заходів щодо НКРЕ стабілізації становища та Мінфін реформування паливно- Мін'юст енергетичного комплексу
3. Підготовка проекту акта протягом Держбуд Гусаков В.М. Верховної Ради України щодо тижня Мінпаливенерго Тулуб С.Б. призупинення на період кризи в Мін'юст паливно-енергетичному комплексі дії пункту постанови Верховної Ради України від 26 січня 1996 р. N 9 "Про інформацію Уряду про заходи щодо компенсації громадянам України витрат, пов'язаних з підвищенням плати за житлово-комунальні послуги, електроенергію та інші енергоносії"
4. Підготовка проекту закону про квітень Держбуд Гусаков В.М. визнання таким, що втратив Мінекономіки чинність, Закону України "Про Мінфін тимчасову заборону стягнення з Мінпаливенерго громадян України пені за Мін'юст несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги"
5. Підготовка нової редакції - " - робоча група
Закону України "Про з питань
функціонування оптового ринку визначення
електроенергії" до другого роботи оптового
читання ринку
електроенергії
НКРЕ
Мінпаливенерго
Мін'юст
6. Утворення науково-експертної протягом Національна Патон Б.Є. ради з питань наукового тижня академія наук забезпечення роботи, пов'язаної Міністерство з реформуванням паливно- освіти і науки енергетичного комплексу Мінпаливенерго
НКРЕ
Держкоменерго-
збереження
7. Підготовка проекту закону про квітень Держкоменерго- Меркушов В.Т. внесення змін до Закону України збереження "Про енергозбереження" в Мінекономіки частині удосконалення Мінфін механізмів енергозбереження Мін'юст
8. Підготовка проекту нормативно- - " - Держкоменерго- - " - правового акта щодо збереження встановлення відповідно до Мінекономіки Закону України "Про Мінфін енергозбереження" Мін'юст відповідальності споживачів за нераціональне споживання паливно-енергетичних ресурсів
9. Підготовка проекту закону про квітень Держкоменерго- Меркушов В.Т. встановлення адміністративної збереження та кримінальної Мінекономіки відповідальності за порушення у Мінфін сфері використання Мін'юст паливно-енергетичних ресурсів
10. Складення переліку протягом Національна Патон Б.Є. науково-дослідних установ та тижня академія наук організацій, які фінансуються з Міністерство державного бюджету, для освіти і науки залучення їх до реформування Мінпаливенерго паливно-енергетичного комплексу НКРЕ
Держкоменерго-
збереження

Зменшення пікових навантажень в
об'єднаній енергетичній системі України
11. Підготовка проекту закону про квітень Мінпаливенерго Тулуб С.Б. встановлення відповідальності НАК "Нафтогаз суб'єктів підприємницької України" діяльності, об'єкти енергетики Мін'юст яких підключені до об'єднаної Рада міністрів енергетичної системи України, Автономної за невиконання розпоряджень Республіки Крим диспетчерського (оперативно- обласні (міські) технологічного) управління про держадміністрації запровадження регулюючих заходів
12. Встановлення тимчасово до 15 Мінпаливенерго - " - Автономній Республіці Крим, квітня Рада міністрів областям, містам Києву та Автономної Севастополю граничних рівнів Республіки Крим споживання електричної обласні (міські) потужності у ранкові (з 7 до держадміністрації 10) та вечірні (з 17 до 22) години максимальних навантажень в об'єднаній енергетичній системі України та обсягів споживання електроенергії, у тому числі боржниками
Розроблення пропозицій щодо протягом Рада міністрів перші зміни у регіонах графіка роботи тижня Автономної керівники всіх підприємств, установ та Республіки Крим організацій обласні (міські)
держадміністрації
13. Розроблення обласних програм березень Рада міністрів - " - впровадження багатотарифних Автономної систем та приладів обліку Республіки Крим споживання електроенергії з обласні (міські) фіксацією в години пікових держадміністрації навантажень енергопостачальні
компанії

Підвищення ефективності роботи підприємств
паливно-енергетичного комплексу та визначення
умов для прискорення їх приватизації
14. Проведення оцінки відповідності березень Фонд державного Бондар О.М. величини реальної (експертної) майна вартості приватизованих Мін'юст основних фондів підприємств Рада міністрів паливно-енергетичного комплексу Автономної ціни, за якою вони були Республіки Крим приватизовані (продані). обласні (міські) Проведення аналізу держадміністрації відповідності законодавству приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу
15. Розроблення і затвердження до 1 Мінекономіки Тігіпко С.Л. методики аналізу ефективності квітня Мінпаливенерго роботи підприємств Мінфін паливно-енергетичного комплексу Фонд державного усіх форм власності, зокрема майна щодо створення нових робочих місць, зростання прибутковості та збільшення надходжень до бюджету, виконання інвестиційних зобов'язань, форм здійснення інвестицій та напрямів використання інвестованих коштів
16. Проведення аналізу ефективності квітень Мінпаливенерго Тулуб С.Б. роботи всіх підприємств Фонд державного Бондар О.М. паливно-енергетичного комплексу майна
17. Розроблення пропозицій та до 1 Держбуд Гусаков В.М. визначення механізму створення травня Мінпаливенерго єдиних підприємств Рада міністрів теплопостачання, які об'єднали Автономної б теплоелектроцентралі та Республіки Крим теплові мережі обласні (міські)
держадміністрації
18. Вжиття заходів щодо квітень Мінпаливенерго Тулуб С.Б. удосконалення організаційної Фонд державного Бондар О.М. структури паливно-енергетичного майна комплексу. Підготовка Мінекономіки пропозицій щодо надання статусу Мінфін юридичної особи структурним Державна підрозділам з видобування, податкова транспортування, зберігання та адміністрація реалізації нафти, природного Рада міністрів газу та продуктів їх переробки Автономної НАК "Нафтогаз України" Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
19. Внесення на розгляд проекту - " - Фонд державного Бондар О.М. постанови Кабінету Міністрів майна України "Про Концепцію Мінекономіки створення системи управління Мінпаливенерго об'єктами права державної Мін'юст власності" НАК "Нафтогаз
України"
20. Визначення переліку підприємств протягом Фонд державного Бондар О.М. паливно-енергетичного тижня майна комплексу, акції (частки, паї) після Мінпаливенерго яких належать державі і затвер- Мінекономіки передаються в управління на дження Рада міністрів конкурсних засадах суб'єктам Концеп- Автономної підприємницької діяльності ції Республіки Крим
корпора- обласні (міські)
тивного держадміністрації
управ-
ління
21. Підготовка пропозицій про протягом Фонд державного Бондар О.М. визначення повноважень органів тижня майна виконавчої влади з управління після Мінекономіки державними корпоративними затвер- Мінпаливенерго правами та державним майном дження Рада міністрів підприємств Концеп- Автономної паливно-енергетичного комплексу ції Республіки Крим
корпора- обласні (міські)
тивного держадміністрації
управ-
ління

Запровадження дієвої системи розрахунків за
спожиті енергоносії та контролю за їх станом
22. Недопущення проведення починаю- Мінпаливенерго Тулуб С.Б. взаємозаліків за спожиті чи з Мінекономіки енергоносії, крім випадків, квітня Мінфін передбачених актами Державна законодавства. податкова
адміністрація
Фонд
державного майна
23. Забезпечення фінансування з березень Мінфін Мітюков І.О. Державного бюджету України Мінпаливенерго споживання бюджетними головні установами та організаціями розпорядники електроенергії, тепла та коштів природного газу в межах коштів, передбачених у помісячному розписі асигнувань загального фонду, затвердженому Міністром фінансів
24. Підготовка акта Кабінету виконано Мінпаливенерго Тулуб С.Б. Міністрів України щодо утворення робочої комісії з питання розроблення концепції та механізму реформування відносин на ринку енергоносіїв та електроенергії
25. Запровадження продажу через з 15 Мінпаливенерго - " - аукціони нафти власного березня НАК "Нафтогаз видобутку, газового конденсату, України" стабільного бензину, ВАТ "Укрнафта" скрапленого газу, вугілля
26. Проведення інвентаризації квітень Мінпаливенерго - " - заборгованості споживачів перед Мінфін енерго-, газо- та НАК "Нафтогаз теплопостачальними України" організаціями, що утворилася на Мінекономіки 1 січня 2000 р., та розроблення інші центральні графіків її погашення органи виконавчої
влади
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
27. Припинення газо-, тепло- та почи- Мінпаливенерго - " - електропостачання всім наючи НАК "Нафтогаз споживачам-боржникам, які не з I України" забезпечують поточних кварталу Рада міністрів розрахунків Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
енергопостачальні
компанії
28. Запровадження системи протягом Держбуд Гусаков В.М. регламентованих спецрахунків тижня Мінекономіки Тулуб С.Б. для зарахування коштів НАК "Нафтогаз споживачів від реалізації газу, України" тепла та електроенергії з Мінпаливенерго розщепленням платежів, які Державна забезпечують гарантовані податкова розрахунки між усіма учасниками адміністрація технологічного процесу Мін'юст генерування та транспортування разом з електроенергії для внесення Національним ними плати за природний газ, банком вугілля і мазут Рада міністрів
Автономної Налагодження жорсткого контролю Республіки Крим за станом розрахунків на обласні (міські) кожному етапі проходження держадміністрації коштів за спожиті енергоносії, що виключить будь-які спроби проведення розрахунків поза спецрахунками, а також їх використання з порушенням установленого порядку
29. Визначення схеми розрахунків за - " - Мінпаливенерго Тулуб С.Б. спожиті Чорноморським флотом НАК "Нафтогаз Російської Федерації України" паливно-енергетичні ресурси Мінекономіки
Мінфін
МЗС
Севастопольська
міська
держадміністрація
30. Вивчення можливості до 1 Держбуд Гусаков В.М. запровадження касового методу травня Мінпаливенерго оподаткування підприємств Мінекономіки житлово-комунального Мінфін господарства та підприємств Державна паливно-енергетичного податкова комплексу, підготовка з цього адміністрація питання проекту Закону "Про Мін'юст внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 755
( 755-2000-п ) від 05.05.2000 )

32. Забезпечення в повному обсязі почи- керівники Тулуб С.Б. виплати заробітної плати та наючи з підприємств інших соціальних виплат березня працівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу
Розроблення графіків погашення - " - керівники заборгованості з виплати підприємств заробітної плати та інших Мінпраці соціальних виплат працівникам паливно-енергетичного комплексу

Удосконалення системи ціноутворення в
паливно-енергетичному комплексі
33. Проведення аналізу складових 1 травня НКРЕ Гридасов О.І. собівартості виробництва і Мінпаливенерго транспортування електроенергії, Мінекономіки природного газу, тепла та води НАК "Нафтогаз
України"
Державна
податкова
адміністрація
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
34. Забезпечення в умовах переходу почи- НКРЕ Гридасов О.І. до виключно грошових наючи з енергогенеруючі розрахунків за реалізовані першого компанії енергоносії зниження верхньої півріччя НАК "Нафтогаз межі граничних розмірів цін на України" природний газ, тарифів на Рада міністрів теплову та електричну енергію і Автономної воду та недопущення Республіки Крим перехресного субсидування одних обласні (міські) споживачів за рахунок інших держадміністрації
Забезпечення розроблення з метою більш точного розподілу та покриття витрат, пов'язаних з передачею та постачанням електроенергії, а також зниження тарифів на електроенергію необхідних нормативних документів та перехід на здійснення споживачами розрахунків за 4 класами напруги
35. Підготовка пропозицій щодо 1 травня Мінпраці Сахань І.Я. перегляду системи пільг в НКРЕ оплаті за паливно-енергетичні Мінпаливенерго ресурси
36. Удосконалення системи добових і перше НКРЕ Гридасов О.І. сезонних диференційованих цін і півріччя Мінпаливенерго тарифів на паливно-енергетичні Мінекономіки ресурси з метою стимулювання Держкоменерго- енергозбереження та зниження збереження споживання електроенергії в години пікового навантаження
37. Забезпечення переходу до почи- НКРЕ - " - розрахунків наючи енергопостачальників за з 10 електроенергію за погодинною квітня оптовою ціною з удосконаленням системи діючих коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку диференційованих за періодами часу тарифів
38. Перегляд тарифів на квітень НКРЕ Гридасов О.І. транспортування природного газу НАК "Нафтогаз мережами (локальними) для України" споживачів України

Оптимізація балансів виробництва
та споживання енергоресурсів
39. Визначення потреби суспільного до 1 Мінпаливенерго Тулуб С.Б. виробництва та стану її квітня Мінекономіки забезпечення у кожному виді Мінфін паливно-енергетичних ресурсів, структури їх споживання у поточному році за місяцями в натуральному та грошовому виразі, з визначенням джерел їх надходження
40. Визначення мінімально квітень Мінекономіки Тігіпко С.Л. необхідного обсягу постачання Мінпаливенерго природного газу та НАК "Нафтогаз електроенергії по регіонах України" України Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
41. Перегляд затверджених - " - Мінекономіки - " - постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1996 р. N 619 норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників
42. Аналіз втрат у газових - " - Мінпаливенерго Тулуб С.Б. транспортних мережах та Мінекономіки розроблення заходів щодо їх НАК "Нафтогаз суттєвого зменшення України"
43. Підготовка пропозицій щодо квітень Держкомстат Осауленко О.Г. розроблення у 2001 році Мінекономіки зведеного енергетичного балансу Держкоменерго- України збереження

Здійснення першочергових заходів
з енергозбереження
44. Розроблення проекту програми квітень Мінекономіки Тігіпко С.Л. поетапного припинення Державний функціонування енергоємних комітет низькорентабельних виробництв промислової
політики
Держкоменерго-
збереження
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
45. Розроблення пропозицій про 15 Держкоменерго- Меркушов В.Т. матеріальне стимулювання травня збереження колективів і окремих Мінекономіки працівників підприємств, Мінпраці установ та організацій за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
46. Забезпечення перевірки постійно Держкоменерго- - " - ефективності використання і збереження стану обліку НАК "Нафтогаз паливно-енергетичних ресурсів України" та підготовка пропозицій щодо Мінпаливенерго скорочення їх втрат
47. Забезпечення періодичного постійно Державний Драч І.Ф. висвітлення в теле- і комітет радіопередачах, а також у інформаційної друкованих засобах масової політики, інформації ефективних заходів з телебачення і енергозбереження радіомовлення
Держкоменерго-
збереження
48. Розроблення норм споживання 25 Держкоменерго- Меркушов В.Т. тепло- та електроенергії квітня збереження бюджетними установами та Мінекономіки організаціями Мінфін
49. Розроблення міжгалузевих норм 30 Держкоменерго- - " - використання палива для квітня збереження опалювальних котлів та Мінекономіки механізму їх дотримання теплопостачальними організаціями
50. Визначення науково 15 Держкоменерго- - " - обгрунтованих показників червня збереження споживання паливно-енергетичних Мінекономіки ресурсів бюджетними установами Мінфін та організаціями інші центральні
органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
51. Розроблення та затвердження 25 Держкоменерго- - " - методики скорочення травня збереження енергоспоживання бюджетними Держбуд установами та організаціями, Мінфін казенними підприємствами шляхом обладнання приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії
52. Підготовка пропозицій про 25 Держкоменерго- Меркушов В.Т. встановлення адміністративної квітня збереження відповідальності керівників Мінекономіки бюджетних установ та Мін'юст організацій за перевищення норм граничних обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів
53. Удосконалення порядку надання - " - Мінпраці Сахань І.Я. населенню субсидій на оплату Держкоменерго- житлово-комунальних послуг, які збереження б стимулювали скорочення Мінфін енергоспоживання Мінекономіки
54. Перегляд плану заходів щодо 15 Держкоменерго- Меркушов В.Т. виконання Комплексної державної травня збереження програми енергозбереження Мінекономіки України в частині фінансування Мінфін інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження
55. Складення переліку - " - Мінекономіки Тігіпко С.Л. першочергових інвестиційних Держкоменерго- Меркушов В.Т. проектів з енергозбереження, що збереження впроваджуватимуться в поточному Мінфін році із залученням коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку
56. Визначення регіонів для 30 Держкоменерго- - " - створення демонстраційних зон квітня збереження високої енергоефективності за Рада міністрів підтримки Європейської Автономної економічної комісії ООН Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
Проведення щоденного моніторингу становища в
паливно-енергетичному комплексі
57. Запровадження щоденної протягом Мінпаливенерго Тулуб С.Б. звітності енергогенеруючих тижня компаній щодо обсягів виробництва електроенергії, стану їх забезпечення паливом та стану розрахунків за поставлені первинні енергоресурси
58. Запровадження щомісячної протягом Мінпаливенерго - " - звітності енергопостачальників тижня Держкомстат щодо обсягу споживання Державна паливно-енергетичних ресурсів, податкова стану їх оплати та динаміки адміністрація заборгованості Національний
банк
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністрації
59. Запровадження щоденної - " - Мінпаливенерго - " - звітності щодо виконання договірних зобов'язань стосовно постачання органічного палива на електростанції
60. Запровадження щоденної - " - НАК "Нафтогаз Бакай І.М. звітності щодо стану України" розрахунків за природний газ та Рада міністрів напрямів використання отриманих Автономної коштів Республіки Крим
обласні (міські)
держадміністраціївгору