Документ 537/94, поточна редакція — Редакція від 16.07.2013, підстава - 377/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про стипендії Президента України для
талановитих перспективних спортсменів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 246/95 ( 246/95 ) від 21.03.95
N 40/2003 ( 40/2003 ) від 25.01.2003
N 142/2012 ( 142/2012 ) від 23.02.2012
N 377/2013 ( 377/2013 ) від 12.07.2013 }

З метою встановлення порядку призначення стипендій
талановитим перспективним спортсменам п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про стипендії Президента України для
талановитих перспективних спортсменів України (додається).
2. Кабінету Міністрів України передбачати, починаючи з
1995 року, у проектах плану економічного і соціального розвитку та
державного бюджету України фінансування видатків на виплату
зазначених стипендій Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 1994 року
N 537/94

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 вересня 1994 року N 537/94
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для
талановитих перспективних спортсменів України

( У тексті Положення слова "Міністерством України у справах
молоді і спорту", "Міністерства у справах молоді і спорту
України", "Міністерства України у справах молоді і спорту"
замінено словами "Державний комітет України з питань
фізичної культури і спорту" у відповідних відмінках згідно
з Указом Президента N 40/2003 ( 40/2003 ) від 25.01.2003 )

1. Стипендії Президента України для талановитих перспективних
спортсменів (далі - стипендії Президента України) призначаються
відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року
N 334 ( 334/94 ) "Про державну підтримку розвитку фізичної
культури і спорту в Україні" спортсменам, які стали призерами
чемпіонатів Європи або чемпіонами, призерами першостей світу,
Європи, для стимулювання їх успішних виступів у міжнародних
змаганнях, соціального захисту та підтримки. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 40/2003 ( 40/2003 ) від
25.01.2003 )
2. Починаючи з 1995 року присуджується 100 щомісячних
стипендій Президента України у розмірі 10 мінімальних заробітних
плат кожна строком на один рік. ( Установити, що починаючи з 1995 року, розмір стипендій
Президента України для найбільш талановитих молодих учених та для
талановитих перспективних спортсменів України визначає Кабінет
Міністрів України згідно з Указом Президента N 246/95 ( 246/95 )
від 21.03.95 )
3. Стипендії Президента України призначаються на конкурсних
засадах за рахунок цільових коштів Державного бюджету України і
перераховуються Міністерством молоді та спорту України за місцем
проживання спортсменів для виплати додатково до посадового окладу
(стипендії), різних доплат і надбавок. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 142/2012 ( 142/2012 ) від 23.02.2012, N 377/2013 ( 377/2013 )
від 12.07.2013 }
4. На здобуття стипендій Президента України можуть бути
висунуті спортсмени зі складу збірних команд України. Обов'язковою
умовою для одержання стипендії є зайняття спортсменом у поточному
році другого чи третього місця на чемпіонаті Європи або першого -
третього місця на першості світу, Європи серед юніорів старшої
вікової групи. ( Пункт 4 в редакції Указу Президента N 40/2003
( 40/2003 ) від 25.01.2003 )
5. Висунення спортсменів - кандидатів на здобуття стипендій
Президента України провадять національні федерації з видів спорту.
Конкурсний відбір серед цих спортсменів здійснює комісія, яка
утворюється в установленому порядку Міністерством молоді та спорту
України. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 377/2013 ( 377/2013 ) від 12.07.2013 }
Умови та порядок ( z1916-13 ) проведення конкурсу на
здобуття стипендії Президента України визначає Міністерство молоді
та спорту України. { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 377/2013 ( 377/2013 ) від
12.07.2013 } { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 142/2012 ( 142/2012 ) від
23.02.2012 }
6. За результатами конкурсу комісія готує пропозиції щодо
присудження стипендій Президента України.
Рішення про присудження стипендій Президента України приймає
Міністерство молоді та спорту України. { Абзац другий пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 377/2013
( 377/2013 ) від 12.07.2013 } { Пункт 6 в редакції Указу Президента N 142/2012 ( 142/2012 ) від
23.02.2012 }
7. Позбавлення стипендіата стипендії Президента України може
бути здійснено Міністерством молоді та спорту України за поданням
національної федерації, яка вносила пропозицію про призначення
стипендії Президента України відповідному стипендіату, в разі
порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження
спортивних результатів або дискваліфікації спортсмена. { Пункт 7 в редакції Указу Президента N 142/2012 ( 142/2012 ) від
23.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 377/2013 ( 377/2013 ) від 12.07.2013 }

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору