Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013532
Документ 532-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 532
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 532

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137 “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 47, ст. 2308; 2007 р., № 14, ст. 525):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 2 слово “спеціально” виключити;

в абзаці чотирнадцятому пункту 22 слова “в засобах масової інформації” замінити словами “у друкованих засобах масової інформації”;

в абзаці другому пункту 34 слово “Мінбудом” замінити словом “Мінрегіоном”.

2. У Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1669):

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова “(у разі делегування їм таких повноважень)” виключити;

абзац п’ятий після слів “через погоджувальну комісію” доповнити словами “(у разі її утворення)”;

2) в абзаці третьому пункту 11 слова “про утворення” замінити словами “щодо утворення”.

3. У тексті Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1670), слово “спеціально” виключити, а слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” у всіх відмінках замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 “Про містобудівний кадастр” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477):

1) у Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці шостому пункту 2 після слів “будівельними нормами” доповнити словами “, державними стандартами і правилами”, а слова “містобудівні норми і” замінити словами “будівельні норми, державні стандарти і правила,”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру (далі - уповноважені органи містобудування та архітектури).”;

підпункт 6 пункту 10 викласти в такій редакції:

“6) будівельні норми, державні стандарти і правила та технічні регламенти.”;

підпункт 4 пункту 11 викласти в такій редакції:

“4) уповноважені органи містобудування та архітектури;”;

пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Порядок обміну інформацією в системі містобудівного кадастру між уповноваженими органами містобудування та архітектури встановлюється Мінрегіоном.”;

пункт 17 після слів “будівельними нормами” доповнити словами “, державними стандартами і правилами”;

у пункті 19 слова “службами містобудівного кадастру” замінити словами “уповноваженими органами містобудування та архітектури”;

у пункті 22 слова “технічні регламенти та державні стандарти” замінити словами “державні стандарти і правила, технічні регламенти”;

абзац четвертий пункту 23 після слів “відповідного рівня” і пункт 24 після слів “кадастрової служби” доповнити словами “(у разі утворення)”;

абзац перший пункту 25 викласти в такій редакції:

“25. Уповноважені органи містобудування та архітектури спрямовують роботу служб містобудівного кадастру (у разі їх утворення) за такими напрямами:”;

у пункті 26 слова “службами містобудівного кадастру” замінити словами “уповноваженими органами містобудування та архітектури”;

у пунктах 31, 33 і 39 слово “спеціально” виключити;

абзац перший пункту 33 після слова “забезпечує” доповнити словами “(у разі утворення)”;

абзац четвертий пункту 34 після слів “містобудівного кадастру” доповнити словами “(у разі утворення)”;

абзаци сьомий та чотирнадцятий пункту 36 після слів “містобудівного кадастру” доповнити словами “(у разі утворення)”;

у тексті Положення слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку;

2) у Типовому положенні про Службу містобудівного кадастру, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, визначеними статтею 13 Закону України “Про архітектурну діяльність”, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру.”;

в абзаці другому слова “місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” виключити;

у тексті Типового положення слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку, а слово “спеціально” виключити.вгору