Документ 53-2006-п, перша редакція — Прийняття від 25.01.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2006 р. N 53
Київ
Про заходи щодо оптимізації мережі військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати до 30 березня 2006 р. факультет військової
підготовки Національного аграрного університету (м. Київ) в
кафедру військової підготовки зазначеного Університету.
2. Ліквідувати:
до 25 жовтня 2006 р. кафедру військової підготовки
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
до 30 березня 2006 р. кафедру військової підготовки
Харківського національного університету радіоелектроніки.
3. Витрати, пов'язані з реорганізацією та ліквідацією
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,
провести у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених у
Державному бюджеті України на 2006 рік ( 3235-15 ) Міністерству
оборони.
4. Внести до переліку вищих навчальних закладів, студенти
яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову підготовку студентів
вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу" (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 868 ( 868-2002-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 53
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку вищих навчальних
закладів, студенти яких проходять військову
підготовку за програмою офіцерів запасу
( 866-2001-п )

1. У розділі I виключити такі заклади:
Харківський національний автомобільно-дорожній технічний
університет
Харківський національний технічний університет
радіоелектроніки
2. Включити до розділу II такі заклади:
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський національний автомобільно-дорожній університетвгору