Документ 529/93, поточна редакція — Прийняття від 12.11.1993

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України
працівникам культури і мистецтва

За значний особистий внесок у розвиток української
національної культури, високий професіоналізм присвоїти почесні
звання:
"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
КУЗНЕЦОВІЙ - солістці-вокалістці Донецької обласної
Раїсі Іванівні філармонії
КОВАЛЮ - режисерові-оператору Української
Олександру Івановичу студії хронікально-документальних
фільмів, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
ЄРМОЛЕНКУ - солістові зразкового оркестру штабу
Павлу Васильовичу Одеського військового округу
ЗІБРОВУ - солістові-вокалісту Державного
Павлу Миколайовичу естрадно-симфонічного оркестру
України, м. Київ
КАЛЬМУЧИН - солістці Івано-Франківської обласної
Терезі Антонівні філармонії
КАМІНСЬКІЙ - солістці-вокалістці Київського
Ользі Іванівні державного театру оперети
КОВТУНЕНКУ - артистові театру-студії "Воля",
Валерію Івановичу м. Дніпропетровськ
ЛІСОВОМУ - художньому керівникові Вінницького
Володимиру Михайловичу обласного театру ляльок
НИКОЛЮКУ - артистові Вінницького обласного театру
Миколі Івановичу ляльок
СВИРИДЕНКО - солістці-інструменталістці Будинку
Наталії Сергіївні органної і камерної музики України,
м. Київ
ШЕСТАК - солістці-вокалістці театру пісні
Надії Петрівні Укрконцерту, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"
ГАЛІМОНУ - головному режисерові Запорізького
Анатолію Андрійовичу обласного театру ляльок
ГОРНОСТАЮ - директорові Дубнівського училища
Василю Прокоповичу культури, Рівненська область
МАЙЧИКУ - композиторові, фольклористу, м. Львів
Івану Івановичу
ФАРЕНЮКУ - режисерові Української студії
Павлу Миколайовичу хронікально-документальних фільмів,
м. Київ
ЮРЧЕНКУ - директорові Полтавської обласної
Герману Юрійовичу філармонії
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
ВАСЮТІ - начальникові управління культури
Олегу Павловичу Чернігівської обласної державної
адміністрації
ГЛАДКОВІЙ - головному художникові Вінницького
Альбіні Іванівні обласного театру ляльок
ПЕРЕЛИГІНІЙ - голові Українського комітету
Людмилі Федорівні профспілки працівників культури,
м. Київ
СКРИПЦІ - художньому керівникові самодіяльного
Миколі Васильовичу хору "Джерело" Будинку культури
Київського виробничого об'єднання
"Хімволокно"
ТЕРЛЕЦЬКІЙ - викладачеві Дрогобицької музичної
Ользі Йосипівні школи N 1, Львівська область
ТРІБУХОВСЬКОМУ - керівникові фольклорного ансамблю
Школі Миколайовичу Виноградівського сільського будинку
культури, Республіка Крим
ШПОРТУНУ - завідуючому відділом культури
Миколі Федоровичу Немирівської районної державної
адміністрації, Вінницька область

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 листопада 1993 року
N 529/93вгору