Документ 529-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.02.2006, підстава - 211-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 529
Київ
Про порядок використання коштів державного
бюджету, які виділяються для захисту територій
від шкідливої дії вод, державного моніторингу
поверхневих вод, ведення державного водного
кадастру, паспортизації та управління
водними ресурсами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 211 ( 211-2006-п ) від 28.02.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 211 ( 211-2006-п ) від 28.02.2006 }
Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів державного бюджету, які
виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод;
Порядок використання коштів державного бюджету, які
виділяються для державного моніторингу поверхневих вод, ведення
державного водного кадастру, паспортизації та управління водними
ресурсами.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 529
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, які
виділяються для захисту територій
від шкідливої дії вод

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету, що виділяються Держводгоспу, який є їх
головний розпорядник, за бюджетними програмами "Захист від
шкідливої дії вод сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь" та "Комплексний протипаводковий
захист в басейні р. Тиса Закарпатської області" (далі - бюджетні
програми).
2. Держводгосп за погодженням з територіальними органами МНС,
Мінприроди та облдержадміністраціями формує і затверджує в межах
коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті для
виконання бюджетних програм, план заходів із захисту територій від
шкідливої дії вод (далі - план заходів) відповідно до переліку
робіт згідно з додатком.
Виконання робіт, включених до переліку, забезпечується за
рахунок коштів загального і спеціального фондів державного
бюджету, крім робіт, визначених пунктами 3 і 4 бюджетної програми
"Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь", які фінансуються лише за рахунок
загального фонду державного бюджету. { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 211 ( 211-2006-п ) від 28.02.2006 }
3. Планом заходів передбачається насамперед проведення робіт
на об'єктах:
що пошкоджені внаслідок повені, паводка чи іншої шкідливої
дії вод (за наявності оформленого в установленому порядку акта,
який підтверджує пошкодження);
що розташовані на річках, які протікають в межах державного
кордону;
що захищають від шкідливої дії вод пам'ятки історії та
архітектури;
з високим рівнем будівельної готовності (не менш як
75 відсотків), що захищають від шкідливої дії вод сільські
населені пункти і сільськогосподарські угіддя.
4. Визначення обсягів для проведення робіт за бюджетними
програмами здійснюється відповідно до проектно-кошторисної
документації, розробленої з урахуванням вимог нормативних
документів (державних будівельних норм, державних стандартів,
технічних умов та інших установлених законодавством норм та
правил), з виділенням окремих черг і пускових комплексів.
5. Держводгосп доводить в установленому порядку до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів
бюджетних коштів) план заходів та обсяги їх асигнування.
6. Для виконання бюджетних програм Державне казначейство за
розподілом Держводгоспу здійснює перерахування коштів
розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня згідно з кошторисом
(одержувачам бюджетних коштів - згідно з планом використання
бюджетних коштів) та планом заходів.
7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі
бюджетних коштів) спрямовують кошти на закупівлю зазначених у
плані заходів робіт згідно із Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
8. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетних
програм, а також контроль за цільовим і ефективним використанням
цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку використання коштів
державного бюджету, які виділяються
для захисту територій від шкідливої
дії вод
ПЕРЕЛІК
робіт із захисту територій від шкідливої дії вод

Бюджетна програма "Захист від шкідливої дії
вод сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь"
1. Проведення робіт на річках та інших водних об'єктах:
будівництво гідротехнічних споруд (захисні протипаводкові
дамби, насосні і компресорні станції, водознижувальні свердловини,
підпірні та регулювальні споруди, водоскиди і водозабори), що
захищають від затоплення паводковими і повеневими водами, а також
від підтоплення ґрунтовими водами сільські населені пункти та
сільськогосподарські угіддя, гідрометричних споруд, на яких
проводиться вимірювання кількісних характеристик поверхневих вод;
берегоукріплення;
регулювання русел річок, очищення озер, ставків та інших
водних об'єктів, забезпечення покращення санітарного стану річок;
упорядження водовідведення у сільських населених пунктах
(перебудовування систем водовідведення, відведення паводкових та
повеневих вод із затоплених територій).
2. Проведення проектно-розвідувальних робіт (розроблення
проектно-кошторисної документації та документації, пов'язаної з
винесенням в натуру прибережних захисних смуг, водоохоронних зон,
зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами).
3. Будівництво та реконструкція об'єктів виробничого
призначення для служб експлуатації протипаводкових споруд.
4. Придбання устатковання, машин і механізмів для загонів з
проведення невідкладних та аварійних робіт (створення аварійного
запасу матеріалів для миттєвого реагування на ситуацію, що
склалася внаслідок шкідливої дії вод на об'єктах будівництва,
реконструкції та відновлення гідротехнічних споруд).
5. Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для
ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших
водних об'єктах.
Бюджетна програма "Комплексний протипаводковий
захист в басейні р. Тиса Закарпатської області"
1. Будівництво, реконструкція та відновлення протипаводкових
гідротехнічних споруд (водозахисні дамби, протипаводкові ємності
та польдери, насосні і компресорні станції, водознижувальні
свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди,
водозабори, водосховища), що захищають населені пункти та
сільськогосподарські угіддя від затоплення паводковими і
повеневими водами, а також від підтоплення ґрунтовими водами.
2. Берегоукріплення (будівництво та реконструкція).
3. Проведення протиерозійних робіт (будівництво
гідротехнічних земляних валів, скидних споруд, загатів, перепадів
і підпірних стінок, терасування схилів).
4. Регулювання русел річок.
5. Проведення проектно-вишукувальних робіт (розроблення
проектно-кошторисної документації та документації, пов'язаної з
винесенням в натуру прибережних захисних смуг, водоохоронних зон,
зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами, а також
підтоплення ґрунтовими водами).
6. Будівництво та реконструкція об'єктів виробничого
призначення для служби експлуатації.
7. Придбання технічних засобів для проведення експлуатаційних
робіт.
8. Реконструкція та розширення наявної мережі споруд для
ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та водоймах
(АІВС-Тиса-2).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 529
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету,
які виділяються для державного моніторингу
поверхневих вод, ведення державного водного
кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету, які виділяються Держводгоспу за бюджетною
програмою "Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного
кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами" (далі -
бюджетна програма).
2. Держводгосп формує і затверджує в межах коштів, що
передбачаються щороку в державному бюджеті на виконання бюджетної
програми, план заходів з державного моніторингу поверхневих вод,
ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління
водними ресурсами (далі - план заходів) і розробляє проект
кошторису відповідно до переліку робіт згідно з додатком з
урахуванням таких пріоритетних напрямів:
виконання міжурядових угод про співробітництво у галузі
водного господарства, пов'язаних з моніторингом та управлінням
водними ресурсами в межах державного кордону;
забезпечення контролю якості поверхневих вод у місцях питних
водозаборів, при техногенних аварійних забрудненнях та під час
затоплення паводковими і повеневими водами, а також підтоплення
грунтовими водами;
ведення обліку використання вод.
3. Держводгосп спрямовує на підставі плану заходів згідно із
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) кошти державного бюджету на закупівлю товарів,
робіт і послуг:
з розроблення нормативно-правових актів і
нормативно-технічної документації з використання, охорони та
відтворення водних ресурсів шляхом застосування процедури
відкритих торгів;
з державного моніторингу поверхневих вод, ведення державного
водного кадастру за розділом "Водокористування", паспортизації
річок та управління водними ресурсами (крім розроблення
нормативно-правових актів і нормативно-технічної документації з
використання, охорони та відтворення водних ресурсів) шляхом
застосування процедури закупівлі в одного постачальника
(учасника).
4. За результатами застосування процедури відкритих торгів, а
також процедури закупівлі в одного постачальника (учасника)
Держводгосп укладає з постачальником (учасником) в межах
затвердженого розподілу видатків відповідний договір, в якому
визначає номенклатуру, обсяг закупівель і розмір плати за товари,
роботи і послуги.
5. Розподіл видатків в межах загального обсягу закупівель
здійснює Держводгосп.
6. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної
програми, а також контроль за ефективним і цільовим використанням
цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку використання коштів державного
бюджету, які виділяються для державного
моніторингу поверхневих вод, ведення
державного водного кадастру, паспортизації та
управління водними ресурсами
ПЕРЕЛІК
робіт з державного моніторингу поверхневих вод,
ведення водного кадастру, паспортизації та
управління водними ресурсами

1. Проведення державного моніторингу поверхневих вод:
систематичні спостереження за станом річок, водосховищ,
каналів і водойм у місцях їх комплексного використання, систем
міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання,
поверхневих вод в межах державного кордону (контроль за вмістом
забруднювальних речовин), водойм у зонах впливу атомних
електростанцій за вмістом радіонуклідів, глибиною залягання та
мінералізацією ґрунтових вод, ступенем засоленості (кислотності)
та солонцюватості ґрунтів, переформуванням берегів водосховищ,
підтопленням територій та сільських населених пунктів;
оснащення служб здійснення контролю за якістю та кількістю
поверхневих вод приладами і обладнанням, автотранспортом,
системами збору, обробки та передачі інформації;
підготовка лабораторій до акредитації (атестації) на право
проведення вимірювань у сфері здійснення державного метрологічного
нагляду;
ведення державного обліку використання вод за формою
статистичної звітності 2-ТП (водгосп) з метою встановлення
відомостей про забір та використання вод, скидання
водокористувачами зворотних вод і забруднювальних речовин у водні
об'єкти.
2. Ведення державного водного кадастру (систематизація даних
державного обліку вод та визначення наявних для використання
водних ресурсів).
3. Паспортизація річок (зведення основних даних про водний
режим, фізико-географічні особливості, використання природних
ресурсів і опрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості
екологічної системи в басейнах річок).
4. Управління водними ресурсами:
розроблення нормативно-правових актів та нормативно-технічної
документації з використання, охорони та відтворення водних
ресурсів;
проведення міжнародних зустрічей, засідань Водного Форуму,
нарад, семінарів у межах виконання міжурядових угод в галузі
водного господарства, пов'язаних з державним моніторингом та
управлінням водними ресурсами в межах державного кордону;
здійснення контролю за раціональним використанням, охороною
та відтворенням водних ресурсів;
створення та запровадження інформаційної системи моніторингу
і прогнозування стану навколишнього природного середовища у
системі Держводгоспу.вгору