Документ 528_039, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2018, підстава - 528_002-18

УГОДА
між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування

{Угоду ратифіковано Законом № 1620-VII від 31.07.2014}

{Про продовження строку дії Угоди див. Угоду від 03.06.2015}

{Про продовження строку дії Угоди див. Угоду від 01.08.2016}

{Про продовження строку дії Угоди див. Угоду від  01.08.2017}

{Про продовження строку дії Угоди див. Угоду від 23.07.2018}


Україна (далі - Приймаюча держава),

та

Королівство Нідерланди (далі - Направляюча держава),

(далі разом - Сторони);

беручи до уваги положення Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН від 21 липня 2014 року;

враховуючи Меморандум про взаєморозуміння, підписаний 24 липня 2014 року, між Міністром закордонних справ України та Міністром закордонних справ Королівства Нідерланди стосовно проведення розслідування падіння літака «Malaysian Airlines» рейсу MH17, що сталося 17 липня 2014 року;

домовились про таке:

Стаття 1

1.1 Багатонаціональна Міжнародна місія захисту розслідування (далі - Місія), якою керує Направляюча держава, створюється з метою сприяння збиранню решток та проведенню розслідування відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН від 21 липня 2014 року, а також з метою здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між Сторонами.

1.2 Місія складається з військового й невійськового персоналу Направляючої держави і Австралії та, у відповідних випадках, інших держав, громадяни яких перебували на літаку рейсу МН17.

1.3 Чисельність Місії становить не більш ніж 700 озброєних осіб персоналу.

1.4 Місія має свободу пересування територією України для переміщення до місцевостей, пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи. Місія запитує згоду України для будь-якого переміщення до місцевостей, не пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи.

1.5 Під час перебування на території України Місія підпорядковується Главі Міжнародної місії захисту розслідування, який призначається Направляючою державою (далі - Глава Місії).

1.6 Місія зобов’язана дотримуватися законодавства Приймаючої держави й утримуватися від будь-яких дій, несумісних з духом цієї Угоди, та, зокрема, від будь-якої політичної діяльності в Приймаючій державі.

1.7 Місія підтримуватиме контакти з усіма сторонами, включаючи спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, яка, для виконання своїх завдань, встановлює контакт з місцевими, регіональними та центральними органами влади, громадянським суспільством, етнічними та релігійними групами, місцевим населенням відповідно до свого мандату до тих пір, поки це потрібно.

1.8 Діяльність Місії на території Приймаючої держави закінчується одночасно із закінченням проведення заходів, передбачених в пункті 1 цієї статті, або за погодженням між Сторонами.

Стаття 2

2.1 Зброя, обладнання, наземні та повітряні транспортні засоби, паливно-мастильні матеріали, матеріальні засоби та інші товари для використання персоналом Місії ввозяться на територію Приймаючої держави на умовах тимчасового ввезення без сплати податків.

2.2 Технічні деталі матеріально-технічного забезпечення Місії визначаються компетентними органами Сторін.

2.3 Матеріально-технічне й фінансове забезпечення Місії здійснюється Направляючою державою.

Стаття 3

3.1 Персоналу Місії дозволяється мати і носити зброю, а також застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності відповідно до цієї Угоди.

Стаття 4

4.1 Під час свого перебування на території Приймаючої держави Місії дозволяється користуватися цивільними базами, навчальними центрами, тренувальними майданчиками та іншими об’єктами Приймаючої держави за домовленістю між Главою Місії та суб’єктами Приймаючої держави, відповідальними за управління такими об’єктами.

4.2 Розміри та порядок оплати за оренду землі, іншої нерухомості, в тому числі житлових та інших об’єктів, а також оплати за користування водою, використання повітряного простору України, за аеронавігаційне та інформаційне забезпечення, надання муніципальних, житлово-комунальних і побутових та інших послуг визначаються між Направляючою державою та суб’єктами Приймаючої держави, відповідальними за управління такими об’єктами або за надання таких послуг.

Стаття 5

5.1 Сторони не висуватимуть одна одній будь-яких претензій, що випливають з діяльності за цією Угодою. Претензії, що випливають з дій або бездіяльності персоналу Місії, що вчинені у зв’язку з діяльністю за цією Угодою та завдають шкоду, ушкодження або смерть в Україні третім особам, вирішуватимуться Україною відповідно до її національного законодавства. Претензії, не пов’язані з діяльністю за цією Угодою, вирішуватимуться за взаємною згодою Сторін.

Стаття 6

6.1 Персоналу Місії надається такий самий статус, який надається адміністративно-технічному персоналу дипломатичного представництва держави, яка є стороною Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Стаття 7

7.1 Для цілей діяльності відповідно до цієї Угоди персоналу Місії дозволяється носити польову уніформу.

Стаття 8

8.1 Вирішення всіх спорів між Сторонами стосовно тлумачення та застосування цієї Угоди здійснюється шляхом проведення консультацій і переговорів.

Cтаття 9

9.1 Ця Угода не завдає шкоди будь-яким зобов’язанням між Приймаючою державою та іншими державами, які беруть участь у Місії, взятими ними на себе відповідно до міжнародного права.

Стаття 10

10.1 Ця Угода набирає чинності з дати отримання Направляючою державою дипломатичної ноти про виконання Приймаючою державою її внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, й укладається строком на один рік.

10.2 Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні про такий намір не менше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії цієї Угоди.

10.3 За письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення у формі протоколів до цієї Угоди, які становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди.

Учинено в м. Київ 28 липня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними.

За Україну

(підпис)


За Королівство Нідерланди

(підпис)вгору