Документ 528_033, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 12.12.2013, підстава - 528_037
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 01.01.2017. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо співробітництва
між Головним контрольно-ревізійним управлінням
України та Міністерством фінансів
Королівства Нідерландів
{ Щодо терміну дії Меморандуму див. Протоколи
( 528_035 ) від 08.12.2011
( 528_037 ) від 18.12.2013 }

Дата підписання: 19.05.2010 Дата набрання чинності для України: 19.05.2010
Головне контрольно-ревізійне управління України (далі -
ГоловКРУ) та Міністерство фінансів Королівства Нідерландів (далі -
Сторони),
надаючи важливе значення міжвідомчому співробітництву у
встановленій сфері діяльності Сторін і
прагнучи до обміну досвідом з питань, які становлять взаємний
інтерес,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Меморандуму
та згідно з національним законодавством України та Королівства
Нідерландів, діючи в межах установленої компетенції на основі
взаємної поваги інтересів у сфері міжвідомчого співробітництва
органів державної влади України та Королівства Нідерландів.
Стаття 2
Співробітництво здійснюється у наступних формах:
- консультативних візитів експертів Сторін;
- тренувальних програм чи навчальних візитів для працівників
Сторін та, у разі потреби та погодження, інших відповідних
державних органів, до компетенції яких належить питання розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю;
- проведення семінарів, лекцій та конференцій за участю
представників Сторін;
- обміну документацією;
- будь-яких інших форм співробітництва, які буде визначено за
згодою Сторін.
Стаття 3
Двостороннє співробітництво може проводитись з усіх питань,
які прямо чи опосередковано належить до компетенції Сторін або
інших державних органів, до компетенції яких входить робота у
сфері державного внутрішнього фінансового контролю.
Матеріали, якими Сторони обмінюються в рамках заходів
співробітництва, передбаченого цією Угодою, розглядаються ними як
відкриті та доступні для публічного ознайомлення, якщо одна із
Сторін не зазначить інше у разі надання такого матеріалу. Передача
інформації з обмеженим доступом не здійснюється.
Стаття 4
Заходи, що визначено цим Меморандумом, буде детально описано
у програмі двостороннього співробітництва. Кількість, обсяг та
зміст цих заходів будуть спільно визначатися Сторонами та
базуватимуться на відповідності запитів ГоловКРУ технічним
можливостям Міністерства фінансів Королівства Нідерландів.
Заходи, які визначено програмою двостороннього
співробітництва, а також заходи, що додатково узгоджені Сторонами,
фінансуватимуться відповідно до положень Статті 5, якщо Сторони,
за спільною згодою, не домовляться про інше.
Заходи, що додатково узгоджуватимуться Сторонами,
оформлюватимуться відповідними додатками до програми
двостороннього співробітництва.
Стаття 5
ГоловКРУ забезпечить відповідне належне робоче місце для
залучених експертів в рамках двостороннього співробітництва.
Внесок Міністерства фінансів Королівства Нідерландів
полягатиме у:
- витратах на переїзд, проживання та місцевий трансфер, у
тому числі добові витрати, що здійснюватимуться для делегації
Міністерства фінансів Королівства Нідерландів в Україну;
- витратах на працівників ГоловКРУ, яких буде направлено у
відрядження по території України в рамках реалізації заходів,
погоджених Сторонами;
- витратах на навчальні поїздки для делегації ГоловКРУ за
кордон, включаючи кошти на переклад;
- добових витратах делегацій ГоловКРУ, яких буде направлено у
відрядження до Нідерландів;
- витратах, пов'язаних із перекладом під час проведення
зустрічей/консультацій з питань роботи над виконанням програми у
м. Києві та регіонах;
- витратах, пов'язаних із розробкою матеріалів для тренінгів,
семінарів, навчальних візитів на робочому рівні, а також їх
переклад на українську мову;
- усіх додаткових витратах, пов'язаних із заходами, що
проводитимуться в Україні та Нідерландах.
Стаття 6
Сторони визначають уповноважених посадових осіб з організації
заходів, які проводяться на підставі цього Меморандуму, та
інформують одна одну про це в письмовій формі.
Стаття 7
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і
залишається чинним до 31 грудня 2011 року. Вирішення спірних
питань, які можуть виникнути з приводу застосування та тлумачення
положень цього Меморандуму, здійснюється шляхом переговорів.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму переважну силу матиме текст, викладений англійською
мовою.
До цього Меморандуму, за взаємною письмовою згодою Сторін,
можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються
відповідними протоколами і становлять невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Вчинено в м. Київ 19 травня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
За Головне За Міністерство фінансів
контрольно-ревізійне Королівства Нідерландів
управління України
( підпис ) ( підпис )
П.П.Андрєєв Себастьян А.М.Верберн
Голова ГоловКРУ Координатор закордонних
справ та навчань
Національної академії
фінансів та економікивгору