Документ 528_027, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.11.1996

              Меморандум 
про взаєморозуміння з оборонних та військових
відносин між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Королівства Нідерландів

Дата підписання: 05.11.1996 Дата набрання чинності для України: 05.11.1996
Міністерство оборони України і Міністерство оборони
Королівства Нідерландів (надалі іменуються Сторонами),
підтверджуючи відданість цілям та принципам Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) основним принципам
Організації з безпеки та співробітництва в Європі, включаючи ті,
що викладені у Віденському документі 1994 року;
пам'ятаючи про заходи співробітництва в рамках програми
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ), зустрічі міністрів оборони
країн - членів НАТО з партнерами по співробітництву та членами
Ради Північно-Атлантичного Союзу;
усвідомлюючи, що міцні стосунки і співробітництво з питань
оборони та безпеки сприяють досягненню взаєморозуміння між
Сторонами;
наголошуючи на тому, що таке співробітництво є важливим для
зміцнення миру і безпеки в Європі;
бажаючи розвивати взаємну довіру через співробітництво
міністерств оборони обох країн та їх збройних сил,
висловлюють готовність співпрацювати, розширювати та надавати
нового змісту своїм стосункам в таких напрямках, що становлять
взаємний інтерес:
- військова освіта та підготовка;
- миротворство та гуманітарні операції;
- організаційні та процесуальні аспекти функціонування
міністерств оборони та збройних сил з метою формування добре
збалансованих та ефективно контрольованих суспільством оборонних
сил;
- військове право;
- інші напрямки за взаємною домовленістю.
Співробітництво матиме такі форми:
- офіційні візити міністрів оборони та інших посадових осіб
оборонних установ;
- робочі зустрічі міністрів оборони та інших представників;
- візити військових кораблів;
- консультації, обмін досвідом, військова освіта, навчання та
перепідготовка особового складу;
- взаємні запрошення на участь у навчаннях, нарадах,
зустрічах та семінарах;
- обмін інформацією та матеріалами;
- культурні заходи;
- інші форми за взаємною домовленістю.
Сторони спільно готуватимуть щорічний детальний План
співробітництва.
З метою наповнення співробітництва реальними заходами
вищезазначений щорічний детальний План, розроблений на основі
цього Меморандуму про взаєморозуміння, має складатись щорічно не
пізніше 15 грудня. Цей План узгоджуватиметься через військових
аташе.
Витрати на обмін делегаціями покриватимуться на основі
взаємності таким чином:
- приймаюча Сторона безкоштовно забезпечує делегацію іншої
Сторони розміщенням, харчуванням, місцевим транспортуванням та
невідкладною медичною допомогою;
- делегуюча Сторона несе витрати на проїзд та добові до
країни приймаючої Сторони і у зворотний бік делегації іншої
Сторони, а також несе решту витрат (медичне страхування та
страхування проти непередбачених обставин).
Відмова від принципу взаємності при обміні делегаціями може
бути погоджена за домовленістю обох Сторін.
Усі документи, що готуються в рамках співробітництва,
зберігатимуться та реєструватимуться відповідно до положень
національного законодавства кожної Сторони.
Сторони забезпечуватимуть виконання положень цього
Меморандуму, зокрема з використанням дипломатичних каналів.
Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання і
залишається чинним протягом необмеженого часу. Його дія може бути
припинена, якщо одна із Сторін заздалегідь (за три місяці) у
письмовій формі поінформує іншу Сторону про намір припинити
чинність цього Меморандуму.
Вчинено в м. Гаага 5 листопада 1996 року в двох примірниках,
кожен українською та англійською мовами, при цьому всі тексти
автентичні.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Королівства Нідерландів
(підпис) (підпис)вгору