Документ 528_015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1994

              Меморандум 
про співробітництво між Головною державною інспекцією з
карантину рослин Міністерства сільського господарства і
продовольства України і Службою захисту рослин Міністерства
сільського господарства, природовикористання та рибоводства
Нідерландів
Дата підписання: 15.12.1994 р. Дата набуття чинності: 15.12.1994 р.
Головна державна інспекція з карантину рослин Міністерства
сільського господарства і продовольства України і Служба захисту
рослин Міністерства сільського господарства, природовикористання
та рибоводства Нідерландів, в подальшому - Сторони, маючи зацікавленість в подальшому розвитку двостороннього
співробітництва в галузі карантинного контролю за рослинами; в цілях покращання захисту територій своїх держав від
проникнення організмів, які підпадають під карантинний контроль за
рослинами, а також для покращання якості насіння, рослинних
материалів і продуктів рослинництва для торгівлі і обміну між
двома країнами прийшли до наступного заключення:
Стаття 1
Уповноваженими органами в тексті даного Меморандуму є:
з української сторони - Головна інспекція з карантину рослин
Міністерства сільського господарства
і продовольства України; з голландської сторони - Служба захисту рослин Міністерства
сільського господарства,
природовикористання і рибоводства
Нідерландів.
Стаття 2
В цілях розуміння даного Меморандуму представляється
доцільним використання наступних термінів: рослини: живі рослини та живі частини рослин, включаючи
насіння; насіння: насіння в ботанічному змісті, яке використовується
для посадки; продукти рослинництва: продукти рослинного походження,
необроблені або які пройшли первинну обробку і, таким чином, не є
вже рослинами; карантинні об'єкти: шкідники, хвороби рослин і бур'яни, які
мають карантинне значення для української сторони, згідно Додатка
N 1 до цього Меморандуму і обумовлені Директивою 77/93
Європейського Союзу для голландської сторони. підкарантинний вантаж: рослини, продукти рослинництва і
рослинні матеріали, які можуть нести в собі небезпеку
розповсюдження карантинних об'єктів, які підлягають
фітосанітарному контролю.
Стаття 3
Сторони будуть попереджати ввезення на територію
країни-імпортера карантинних об'єктів, які можуть бути присутніми
в підкарантинному вантажі країни-експортера згідно законодавства
країни-імпортера в галузі здійснення фітосанітарного контролю. Кожна партія вантажу, яка підлягає карантинному контролю, яка
імпортується з території однієї із сторін, повинна
супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, який видається
офіційним органом країни-експортера та відповідає вимогам
країни-імпортера. Фітосанітарний сертифікат повинен свідчити про
те, що підкарантинний вантаж відповідає фітосанітарним вимогам,
передбаченим законодавством країни-імпортера. Сертифікат повинен мати форму, встановлену Міжнародною
конвенцією по захисту рослин від 6 грудня 1951 р. ( 995_805 ), і
повинен бути оформлений службами карантину рослин або службами по
захисту рослин країни-експортера.
Стаття 4
Сторони прийшли до згоди, що папір, пластик та інші
матеріали, сіно, солома, торф, які не вміщують об'єктів
карантинного контролю, можуть бути використані в якості
упаковочного матеріалу для вантажу, який підпадає під карантинний
контроль. Засоби транспортування, які використовуються для
транспортування підкарантинних вантажів, повинні бути ретельно
очищені, а при необхідності - знезаражені.
Стаття 5
Наявність фітосанітарного сертифікату не виключає права обох
сторін проводити інспекцію карантинного контролю вантажу у
відповідності з правилами карантинного контролю рослин, які
прийняті в цих країнах. Відповідні уповноважені органи сторін мають право повертати
або знезаражувати підкарантинні вантажі, якщо при догляді виявлені
карантинні або інші об'єкти в живому стані. Якщо вищеназване не
можливе, сторони мають право знищувати вантаж у відповідності до
правил карантину рослин цих країн. Про подібне одна із сторін інформує компетентні органи іншої
сторони в кожному конкретному випадку.
Стаття 6
Сторони можуть прийти до угоди по спеціальних технічних
заходах в галузі карантинного контролю за рослинами і внести дані
угоди в текст цього Меморандуму.
Стаття 7
Сторони можуть сприяти узгодженності і равноцінності правил
при імпорті та експорті підкарантинних вантажів. Сторони також
будуть сприяти узгодженності та равноцінності процедур по відбору
проб та проведенню догляду підкарантинного вантажу до здійснення
експорту і у відношенні всіх імпортних операцій.
Стаття 8
Сторони зобов'язуються обмінюватись правилами, діючими в
кожній країні. Особливу увагу буде приділено обміну правилами
відносно вантажів, які ввозяться і підлягають карантинному
контролю. Сторони і в подальшому зобов'язані обмінюватись інформацією
про нові правила в галузі карантину рослин та про зміни в цих
правилах.
Стаття 9
Для розвитку стабільного співробітництва в галузі карантину
рослин договірні сторони будуть сприяти наступному: вести обмін інформацією в галузі карантину рослин; вести обмін спеціалістами, направляючи їх у відрядження із
однієї країни в іншу, з метою вивчення результатів досліджень та
практичного досвіду в галузі карантинного контролю за рослинами у
відповідності з умовами даного Меморандуму; надати технічну і наукову допомогу для здійснення заходів
карантинного контролю за рослинами (інспекції, контроль) та
профілактики карантинного контролю.
Стаття 10
Для обговорення і пошуку рішень по практичних і наукових
проблемах відповідні органи сторін можуть скликати на своїх
територіях спільні конференції по питаннях карантину рослин.
Стаття 11
Сторони будуть дотримуватись прав і обов'язків Міжнародної
конвенції з карантину рослин. Даний Меморандум не стосується обов'язків, які випливають із
меморандумів і угод, які були або будуть заключені. Меморандум
також не стосується прав відносно членства сторін в міжнародних
організаціях по захисту рослин. Цим Меморандумом не покладаються які-небудь обов'язки і не
надаються які-небудь права згідно положень міжнародного права.
Стаття 12
Меморандум набирає чинності на період 5 років з моменту його
підписання. Строк його дії буде подовжуватись кожний раз на 5
років. У випадку, якщо одна із сторін має наміри не подовжувати
дію Меморандуму, то вона повинна сповістити іншу сторону у
письмовій формі, не пізніше ніж за 1 рік до закінчення
відповідного строку дії Меморандуму.
Для підтвердження вищесказаного, нижчепідписані уповноважені
особи ставлять свої підписи під текстом Меморандуму про
взаєморозуміння.
Складений в м. Гаага, Нідерланди, 15 грудня 1994 р.
англійською, голландською, українською та російською мовами. У
випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні тексту Меморандуму
береться за основу текст англійською мовою.
Україна Нідерланди
Головна державна Служба захисту рослин
карантинна інспекція Міністерства сільського
Міністерства сільського господарства,
господарства і продовольства природовикористання і
України рибоводства Нідерландів
д-р Мовчан д-р Дюрінгхоф
Додаток 1
до Меморандуму про
співробітництво між Головною
державною інспекцією з
карантину рослин
Міністерства сільського
господарства і продовольства
України і Службою захисту
рослин Міністерства
сільського господарства,
природовикористання та
рибоводства Нідерландів
Перелік
шкідливих організмів,
які мають карантинне значення в Україні
I. Карантинні організми, відсутні на території України
А. Шкідники рослин
1. Acleris variana Fernand Східна чорноголова
листовійка-брунькоїд 2. Acleris gloverana Walsingham Західна чорноголова
листовійка-брунькоїд 3. Agrilus mali Mats. Яблунева златка
4. Anaplophora glabripennis Азіатський вусач
5. Aonidiella aurantii Mask. Червона померанцева щитівка
6. Bruchidius incarnatus Boh. Єгипетська горохова зернівка
7. Callosobruchus analis F. Азіатська багатоїдна зернівка
8. Callosobruchus chinensis L. Китайська зернівка
9. Callosobruchus maculatus F. Чотирьохплямиста зернівка
10. Callosobruchus phaseoli Gyll. Індійська квасолева зернівка
11. Carposina niponensis Wisghm. Персикова плодожерка
12. Caryedon gonagra F., / C. Арахісова зернівка Pallidus 13. Ceratitis capitata Wied. Середземноморська плодова муха
14. Conotrachilus nenaphar Hb. Плодовий довгоносик
15. Dacus dorsalis Hend. Східна плодова муха
16. Dendrolimus sibiricus Сибірський шовкопряд Chetverikov 17. Diabrotica barberi Smth et Північний кукурудзяний жук
Lawrence 18. Diabrotica undecimpunctata Південний кукурудзяний жук
howardi Barber 19. Dinoderus bifoveolatus Woll. Несправжній короїд багатоїдний
20. Epitrix tuberis Gentner. Жуки-блішки бульбочкові
21. Frankliniella occidentalis Західний квітковий трипс Perg. 22. Ips subelongatus Motsch. Великий модриновий короїд
23. Liriomyza huidobrensis Blanh. Південноамериканський мінер
24. Liriomyza trifolii Burgess Американський конюшинний або
хризантемний мінер 25. Lymantria dispar L, Непарний шовкопряд азіатська
asian race раса 26. Monochamus sp. неєвропейські Неєвропейські види вусачів із
види роду Монохамус
M. alternatus Hope
M. carolinensis Olivier
M. marmorator Kirby
M. mutator LeConte
M. nitenis Bates
M. obtusus Casey
M. scutellatus Say
M. titillator Fabricius 27. Numonia pyrivorella Mats. Грушева вогнівка
28. Paralipsa gularis Zell. Насіннєва (арахісова) вогнівка
29. Phaenops guttulata Gebl. Модринова златка
30. Pissodes sp. P. castaneus Крапчаста смолівка P. nemorensis Кедрова смолівка P. picea Ялинова смолівка P. piniphilus Соснова смолівка P. strobi Смолівка веймутової сосни P. terminalis Стовбурова смолівка 31. Premnotrypes sp.sp. Андійські картопляні довгоносики
32. Pseudaulacaspis pentagona Тутова щитівка Targ. 33. Popillia japonica Newm. Японський жук
34. Rhagoletis pomonella Walsh. Яблунева муха
35. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравіца Sinoxylon sp. S. anale S. conigerum 36. S. crassum Каптурники роду Сіноксілон
S. indicum
S. japonicum
S. ruficorne 37. Spodoptera littoralis Boisd. Єгипетська бавовникова совка
38. Spodoptera litura F. Азіатська бавовникова совка
39. Trips palmi Karny. Трипс Пальмі
40. Trogoderma granarium Ev. Капровий жук
41. Xylotrechus altaicus Gebl. Алтайський модриновий вусач
42. Zabrotes subfasciatus Boh. Бразильська зернівка
Б. Хвороби рослин
Грибкові хвороби
1. Atropellis sp.sp. Рак стовбурів та гілок сосни
2. Cercospora kikuchii Mats et Пурпурний церкоспороз сої
Tom. Gard. 3. Didymella ligulicola (K.F. Аскохітоз хризантем
Baker, Dimock & D.H. Davis)
von Arx, / Ascochyta
chrysantemi F.L. Stevens 4. Ceratocystis fagacearum Всихання дуба (судинний мікоз)
(Bretz) Hunt. 5. Phialophora cinerescens Фіалофороз гвоздики
Wollenweber van Beyma 6. Phoma andina Turkensteen Андійський фомоз картоплі
7. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картоплі
foveata (Foister) Boerema, /
Phoma foveata Foister 8. Phymatotrichum omnivorum Техаська коренева гниль
(Schear) Duggar 9. Phytophthora fragariae Hickman Фітофтороз коренів суниці
10. Phytophtora megasperma Фітофторозна гниль сої Drechsler sp. glycines, / P. Megasperma var. sojae Hildebrand 11. Puccinia horiana P. Hennings Біла іржа хризантем
12. Stenocarpella macrospora Диплодіоз кукурудзи (Earle) Sutton, / S. maydis (Berkeley) Sutton, / Diplodia macrospora Earle. / D. Maydis Berkeley Saccardo, / D. zeae (Schwinitz) Leveille 13. Tilletia (Neovossia) indica Індійська сажка пшениці
Mitra (Mund) 14. Thecaphora solani Сажка картоплі (бульб)
(Thirumulachar & O'Brien)
Mordue, / Angiosorus solani
(Thirumulachar O'Brien)
Бактеріальні хвороби
15. Corynebacterium tritici Жовтий (слизистий) бактеріоз
(Hutch) Burkh пшениці 16. Erwinia amylovora Burrill Бактеріальний опік плодових
Winlsow et al. 17. Erwinia stewartii (Smith) Бактеріальне в'янення (вілт)
Dye, / Xanthomonas stewartii кукурудзи
(Smith) Dowson 18. Pseudomonas caryophylli Вілт гвоздики
Burkholder 19. Ralstonia solanacearum Бура гниль картоплі
(Smith) Yabuuchi et al. 20. Xanthomonas campestris pv. Жовта хвороба гіацинтів
hyacinthi (Wakker) Dye 21. Xanthomonas campestris pv. Рак цитрусових
citri (Hasse) Vauterin et al. 22. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальний опік рису
Oryzae (Ishiyama) Swings
et al. 23. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальна смугастість рису
Oryzicola (Fang et al.)
Swings et al. 24. Xylella fastidiosa Wells Бактеріоз винограду (хвороба
et al. Пірса) 25. Xylophilus ampelinus Бактеріальне в'янення винограду
(Panagopoulos) Willems
et al., / Xanthomonas
ampelina Panagopoulos
Вірусні хвороби
26. Andean potato latent virus Андійські латентні віруси
картоплі 27. Chrysanthemum stund viroid Карликовість хризантем
28. Grapevine flavescence doree Золотисте пожовтіння винограду phytoplasma 29. Maize dwarf mosaic virus Карликова мозаїка кукурудзи
30. Peach latent mosaic viroid, Мозаїка персика (американська) / Peach mosaic virus (American) 31. Potato jellow dwarf virus Жовта карликовість картоплі
32. Potato vein-jellowing virus Вірус пожовтіння жилок картоплі
33. Tomato spotted wilt virus Плямистий вілт томатів
Нематоди
34. Bursaphelenchus xylophilus Соснова стовбурова нематода
(Steiner et. Buhrer.) Nickle 35. Globodera pallida (Stone) Бліда картопляна нематода
Mulvey et Stone 36. Heterodera glycines Ichinohe Соєва нематода
37. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбійська галова нематода et al. 38. Nacobbus aberrans (Thorne) Несправжня галова нематода
Thorne & Allen 39. Radopholus citrophilus Свердлова нематода
Huettel et al.
В. Бур'яни
1. Ambrosia psilostachya D.C. Амброзія багаторічна
2. Ambrosia trifida L. Амброзія трироздільна
3. Bidens bipinnata L. Череда двічіпірчаста
4. Bidens pilosa L. Череда волосиста
5. Diodia terres Walt. Діодія валькувата
6. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчастий
7. Helianthus californicus D.C. Соняшник каліфорнійський
8. Helianthus ciliaris D.C. Соняшник війчастий
9. Iva axillaris Pursh Бузинник пазушний (іва
багаторічна) 10. Polygonum pensylvanicum L. Гірчак пенсільванський
11. Raimania laciniata Rose. Райманія розсічена
12. Sida spinosa L. Сіда колюча (грудника)
13. Solanum elaeagnifolium Cav Паслін лінійнолистий
14. Solanum carolinense L. Паслін каролінський
15. Solanum triflorum Nutt Паслін триквітковий
16. Striga sp.sp. Стриги (всі види)
17. Ypomea hederaseae L. Jacg. Іпомея плющоподібна
18. Ypomea lacunosa L. Іпомея лакуноза
II. Карантинні організми,
обмежено розповсюджені на території України
А. Шкідники рослин
1. Diabrotica virgifera le Conte Західний кукурудзяний жук
2. Grapholitha molesta Busck. Східна плодожерка
3. Hyphantria cunea Drury. Американський білий метелик
4. Phthorimaea operculella Zeil. Картопляна міль
5. Pseudococcus comstocki Kuw. Червчик Комстоку
6. Quadraspidiotus pemiciosus Каліфорнійська щитівка
Comst. 7. Viteus vitifolii Fitch. Виноградна філоксера
Б. Хвороби рослин
Грибкові хвороби
1. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льону
/ Septoria linicola
(Spegazzini) Garassini 2. Synchytrium endobioticum Рак картоплі
(Schilbersky) Percival
Вірусні хвороби
3. Beet necrotic yellow vein Різоманія буряка
furovirus 4. Plum pox potyvirus, / Віспа (шарка) слив
Sharka virus
Нематоди
5. Globodera rostochiensis Золотиста картопляна нематода
(Woll) M. et St.
В. Бур'яни
1. Acroptilon repens L. Гірчак рожевий (повзучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L. Амброзія полинолиста
3. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус якорцевий
(tribuloides L.) (малоквітковий) 4. Cuscuta sp.sp. Повитиці (всі види)
5. Solanum rostratum Dunal. Паслін колючий
6. Sorghum halepense L. Pers. Сорго алепське, гумайвгору