Документ 528_002-17, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 12.07.2018, підстава - 2506-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.08.2018, підстава - v2325321-18. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року

{Угоду ратифіковано із заявами Законом № 2506-VIII від 12.07.2018}


Дата укладення:

07.07.2017


Дата ратифікації Законом України:

12.07.2018


Дата набрання чинності для України:

28.08.2018

Україна

та

Королівство Нідерландів

(далі - "Сторони"),

згадуючи збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року в Донецькій області, Україна, внаслідок якого трагічно загинули 298 осіб;

враховуючи, що Резолюція Ради Безпеки ООН 2166 (2014) вимагає, щоб особи, відповідальні за збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, були притягнуті до відповідальності і щоб усі держави повністю співпрацювали і доклали усіх зусиль для встановлення відповідальності;

відзначаючи, що Австралія, Королівство Бельгії, Малайзія, Королівство Нідерландів і Україна беруть участь у Спільній Слідчій Групі (ССГ) для координації міжнародного кримінального розслідування, щоби ті, хто вчинив ці злочини, постали перед правосуддям;

враховуючи, що Держави, які беруть участь у ССГ, визначили, що в інтересах належного відправлення правосуддя буде зосередити переслідування та засудження за злочини, пов'язані зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, у Королівстві Нідерландів;

відзначаючи, що судові органи Держав, які беруть участь у ССГ, погодилися консультуватися одна з одною щодо переслідування чи відповідних заходів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній;

беручи до уваги Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, укладену в Брюсселі 27 червня 2016 року, та Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, укладену в Гаазі 14 грудня 2016 року;

домовилися про таке:

ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Визначення

Для цілей цієї Угоди:

a) "Конвенція про передачу провадження" означає Європейську конвенцію про передачу провадження у кримінальних справах, укладену в Страсбурзі 15 травня 1972 року (Європейська Договірна Серія № 73);

b) "злочин" означає будь-який злочин, пов'язаний зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року;

c) "судове рішення" означає рішення або постанову суду у Королівстві Нідерландів, що призначає покарання за злочин;

d) "покарання" означає будь-яку міру покарання чи захід, що включає позбавлення волі, призначені судом Королівства Нідерландів за злочин.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Ця Угода покликана врегулювати питання, що стосуються або виникають у зв'язку з переслідуванням та засудженням у Королівстві Нідерландів за злочини, пов'язані зі збиттям в Україні літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року.

2. Сторони надають одна одній найширші заходи співробітництва стосовно переслідування та засудження за ці злочини і виконання будь-якого покарання, призначеного за ці злочини.

3. Ця Угода доповнює існуючі конвенції та інші нормативні документи у сфері міжнародного співробітництва у кримінальних справах, які застосовуються у відносинах між Сторонами.

Стаття 3
Канали зв'язку

1. Для цілей застосування цієї Угоди компетентні органи Сторін взаємодіють через свої центральні органи, якими є:

a) для України: Генеральна прокуратура стосовно запитів на стадії досудового розслідування та Міністерство юстиції стосовно запитів на стадіях судового розгляду та виконання покарання;

b) для Королівства Нідерландів: Міністр безпеки та юстиції.

2. Обмін запитами і відповідями здійснюється будь-якими засобами, що дозволяють передати письмовий запис, за умови можливості встановити їх достовірність.

Стаття 4
Звільнення від легалізації

Будь-який запит або документи, подані будь-якою Стороною згідно з цією Угодою, звільняються від легалізації або будь-яких подібних формальностей.

ЧАСТИНА II
ПЕРЕДАЧА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Стаття 5
Компетенція

1. На додаток та без шкоди для існуючих повноважень згідно зі своїм кримінальним правом Королівство Нідерландів має юрисдикцію здійснювати кримінальне переслідування за злочини, до яких застосовується законодавство України, після передачі провадження відповідно до статті 6 цієї Угоди.

2. Для цілей застосування цієї Угоди передача провадження може здійснюватися на підставах, перелічених у пункті 1 статті 8 Конвенції про передачу провадження, зокрема підпунктах "d" та "e".

Стаття 6
Передача провадження

1. Для цілей застосування статті 6 Конвенції про передачу провадження Королівство Нідерландів може звернутись з проханням до України направити запит про передачу провадження.

2. Україна вживає заходів стосовно прохання невідкладно та відповідно до свого внутрішнього законодавства.

3. Переклад документів, пов'язаних з передачею кримінального провадження, не вимагається.

ЧАСТИНА III
ЕКСТРАДИЦІЯ

Стаття 7
Екстрадиція

До питань видачі осіб за злочини застосовуються відповідні міжнародні договори, що є чинними у відносинах між Сторонами.

ЧАСТИНА IV
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Стаття 8
Проведення судового розгляду в режимі відеоконференцїї

1. Обвинувачений, який перебуває на території України і у видачі якого до Королівства Нідерландів відмовлено, може взяти участь у судовому розгляді у Королівстві Нідерландів у режимі відеоконференції відповідно до цієї Угоди.

2. Проведення судового розгляду у режимі відеоконференції здійснюється лише за згодою обвинуваченого. Сторони вживають заходів для того, щоб надати можливість компетентному органу Королівства Нідерландів поінформувати обвинуваченого про наслідки надання згоди на використання відеоконференції і переконатися, що обвинувачений висловив свою згоду добровільно і з повним розумінням її наслідків. З цією метою обвинувачений має право користуватися допомогою адвоката та перекладача. Згода надається у письмовому вигляді або іншим чином формально підтверджується і не може бути відкликана.

3. Після надання згоди, вказаної у пункті 2 цієї статті, проведення судового розгляду у режимі відеоконференції вважається провадженням, у судових засіданнях якого обвинувачений був особисто присутнім.

4. Компетентні органи Сторін узгоджують практичні заходи, включаючи технічні засоби і характеристики для використання відеоконференції, а також осіб, які беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції. При узгодженні практичних заходів компетентний орган України зобов'язується:

a) поінформувати обвинуваченого про дату та місце проведення засідання у режимі відеоконференції та у разі необхідності забезпечити його присутність у засіданні у режимі відеоконференції;

b) передати обвинуваченому інформацію, отриману від Королівства Нідерландів, про його права згідно із законодавством Нідерландів у такий час, щоб надати можливість ефективного здійснення його права на захист.

5. У разі якщо судове засідання проводиться в режимі відеоконференції, застосовуються такі правила:

a) судове засідання відбувається у присутності представника судового органу України у разі необхідності з використанням допомоги перекладача, і представник судового органу України також відповідає за встановлення особи обвинуваченого та забезпечення дотримання основоположних принципів українського права. Якщо цей орган вважає, що у ході судового засідання основоположні принципи українського права порушуються, він повинен негайно вжити необхідних заходів для забезпечення продовження засідання у відповідності з цими принципами;

b) заходи щодо захисту обвинуваченого узгоджуються у разі необхідності між компетентними органами Сторін;

c) засідання проводиться безпосередньо або під керівництвом судового органу Королівства Нідерландів відповідно до законодавства Нідерландів;

d) на запит Королівства Нідерландів або обвинуваченого Україна забезпечує надання обвинуваченому допомоги перекладача у разі необхідності;

e) обвинуваченим на початку засідання оголошують їхні процесуальні права, які належать їм згідно із законодавством Сторін, у тому числі, право не давати показання.

6. Без шкоди для будь-яких заходів, узгоджених для захисту осіб, після завершення засідання компетентний орган України складає протокол, в якому зазначаються дата і місце засідання, особисті дані особи, яка давала показання, особисті дані та посади усіх інших осіб в Україні, що брали участь у засіданні, будь-які присяги та технічні умови, за яких відбулося засідання. Документ направляється компетентному органу Королівства Нідерландів.

Стаття 9
Дача показань свідками або експертами у режимі відеоконференції

1. Якщо особа перебуває на території України і має дати показання як свідок або експерт під час досудового розслідування та судового розгляду, компетентні органи Королівства Нідерландів можуть звернутися із запитом про проведення засідання у режимі відеоконференції відповідно до цієї Угоди.

2. Компетентні органи Сторін узгоджують практичні заходи, включаючи технічні засоби і характеристики для використання відеоконференції, а також осіб, які беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції. При узгодженні таких заходів компетентний орган України зобов'язується:

a) надіслати виклик відповідному свідку або експерту із зазначенням часу і місця проведення засідання;

b) встановити особу, яка даватиме показання.

3. Свідки та експерти можуть заявити про право не давати показання, яке належить їм за законодавством будь-якої зі Сторін, і повинні бути поінформовані про це право на початку засідання.

4. Україна вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб до особи, яка дає показання на її території відповідно до цієї Угоди та відмовляється від дачі показань, будучи зобов'язаною їх давати, або дає неправдиві показання, її внутрішнє законодавство застосовувалося так само, як під час розгляду згідно з національним процесуальним законодавством.

5. Пункти 5 та 6 статті 8 цієї Угоди застосовуються mutatis mutandis.

Стаття 10
Доступ до адвоката

Сторони забезпечують підозрюваним та обвинуваченим право на доступ до адвоката у такий час та у такий спосіб, щоб дозволити їм реалізувати свої права на захист практично та ефективно. З цією метою підозрюваний або обвинувачений, який перебуває на території України, має право вільно та конфіденційно спілкуватися з адвокатом, який представляє його у суді у Королівстві Нідерландів, за допомогою перекладача у разі потреби. Для цих цілей нідерландському адвокату надаються відповідні гарантії, передбачені законодавством України.

ЧАСТИНА V
ПЕРЕДАЧА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Стаття 11
Передача виконання

1. Виконання покарання щодо особи з українським громадянством, яка перебуває на території України, передається відповідно до цієї Угоди.

2. Без шкоди для положень статті 14 цієї Угоди виконання покарання може бути передано тільки, якщо судове рішення є остаточним і підлягає виконанню.

3. Згода засудженої особи, вказаної у пункті 1 цієї статті, на передачу виконання покарання не вимагається.

Стаття 12
Запити про передачу виконання

1. Запит компетентного органу Королівства Нідерландів про передачу виконання покарання повинен містити наступну інформацію:

a) ім'я, дату і місце народження засудженої особи;

b) її адресу в Україні у разі наявності;

c) виклад фактів, на яких ґрунтується вирок;

d) копію відповідних положень Кримінального кодексу Королівства Нідерландів, на яких ґрунтується вирок;

e) характер і тривалість покарання;

f) інформацію про строк давності виконання покарання;

g) будь-яку іншу інформацію, що має відношення до виконання покарання.

2. Компетентний орган Королівства Нідерландів надає завірену копію судового рішення.

3. Компетентний орган України діє за запитом невідкладно і згідно з внутрішнім законодавством. Він повідомляє компетентному органу Королівства Нідерландів про своє рішення.

Стаття 13
Взяття під варту або інші заходи

Звертаючись із запитом про виконання покарання, компетентний орган Королівства Нідерландів може також звернутися з проханням до компетентного органу України про затримання засудженої особи або вжиття будь-якого іншого заходу, щоб забезпечити, що засуджена особа залишиться на території України до вирішення питання про передачу виконання покарання. Строк покарання не повинен збільшуватися в результаті будь-якого періоду тримання під вартою унаслідок цього положення.

Стаття 14
Судові рішення після засідань за участю відповідної особи та заочні рішення (in absentia)

1. За винятком випадків, передбачених у пункті 2 цієї статті, заочне судове рішення означає будь-яке судове рішення, винесене у результаті кримінального провадження, під час якого у судових засіданнях обвинувачена особа не була особисто присутня.

2. Не вважаються заочними такі судові рішення:

a) будь-яке судове рішення, винесене після того, як засуджена особа спеціально уповноважила адвоката представляти її у суді у відповідності з нідерландським Кримінально-процесуальним кодексом;

b) будь-яке судове рішення, винесене після допиту засудженої особи у режимі відеоконференції відповідно до статті 8 цієї Угоди;

c) будь-яке судове рішення, винесене заочно в апеляційній інстанції, за умови, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подана засудженою особою;

d) будь-яке судове рішення, винесене заочно, яке не було оскаржено після того, як засуджена особа була повідомлена згідно з пунктом 4 цієї статті.

3. Заочне судове рішення відразу після його винесення може бути переданим в Україну для повідомлення і з метою виконання.

4. Україна забезпечує, щоб засуджена особа була особисто повідомлена про заочне судове рішення. У повідомленні має міститися наступна інформація, надана Королівством Нідерландів:

a) про подання запиту про виконання відповідно до цієї Угоди;

b) про те, що судове рішення може бути оскаржене відповідно до нідерландського Кримінально-процесуального кодексу;

c) про те, що апеляційну скаргу необхідно подавати до органу, зазначеного у повідомленні;

d) про те, що, якщо апеляційна скарга не подана у передбачений строк, судове рішення для цілей цієї Угоди буде вважатися таким, що винесене після допиту обвинуваченого.

5. Підтвердження про повідомлення, зазначене у пункті 4 цієї статті, негайно надсилається до органу, який запитує виконання.

Стаття 15
Виконання

1. Виконання покарання в Україні здійснюється відповідно до законодавства України.

2. Україна дотримується юридичної природи і тривалості покарання, визначеного в судовому рішенні. Проте, якщо покарання за своєю тривалістю або характером є несумісним із законодавством України, покарання може бути приведено у відповідність з покаранням або заходом, що передбачені законодавством України за вчинення аналогічних правопорушень.

3. У разі коли покарання перевищує максимальну санкцію, передбачену за вчинення аналогічних правопорушень за законодавством України, замінене покарання не повинно бути меншим, ніж максимальна санкція, передбачена за вчинення аналогічних правопорушень за законодавством України.

4. У разі коли покарання є несумісним із законодавством України з точки зору його характеру, замінене покарання повинно відповідати призначеному покаранню настільки, наскільки це можливо.

5. Заміна покарання не повинна погіршувати за своїм характером або тривалістю покарання, визначене у судовому рішенні.

6. Будь-який строк, проведений під вартою в Україні за злочин, за який особу засуджено у Королівстві Нідерландів, зараховується в повному обсязі до загального строку відбування покарання у виді позбавлення волі із розрахунку день за день.

7. Виконання покарання в Україні зупиняє виконання покарання у Королівстві Нідерландів.

Стаття 16
Перегляд вироку та інформація про виконання

1. Рішення за будь-якою заявою про перегляд судового рішення приймають компетентні органи Королівства Нідерландів.

2. Україна припиняє виконання покарання, як тільки Королівство Нідерландів повідомляє про будь-яке рішення або захід, в результаті яких виконання покарання припиняється.

3. Компетентний орган України надає інформацію компетентному органу Королівства Нідерландів щодо виконання покарання:

a) коли виконання покарання завершено;

b) якщо засуджений втік з-під варти до того, як виконання покарання було завершено; або

c) за запитом компетентного органу Королівства Нідерландів.

ЧАСТИНА VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17
Мови

Запити і відповіді, а також підтвердні документи, що передаються згідно з цією Угодою, складаються або перекладаються українською мовою, якщо інше не погоджено Сторонами або передбачено цією Угодою.

Стаття 18
Витрати

1. Україна покриває витрати, що виникають із застосування цієї Угоди на її території, за винятком наступних витрат, які покриваються або відшкодовуються Королівством Нідерландів:

a) витрати, зумовлені присутністю експертів на території України;

b) витрати щодо встановлення та обслуговування відеозв'язку в Україні;

c) витрати на послуги перекладачів, наданих в Україні;

d) компенсації свідкам та їхні витрати на проїзд в Україні.

2. Сторони консультуються з метою досягнення домовленостей щодо відшкодування витрат надзвичайного характеру.

Стаття 19
Консультації

У разі виникнення будь-яких питань у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди Сторони проводять консультації через свої центральні органи або дипломатичні канали в залежності від обставин.

Стаття 20
Набрання чинності, поправки і припинення

1. Ця Угода набирає чинності у день отримання через дипломатичні канали останнього письмового повідомлення про завершення Сторонами своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі поправки набирають чинності відповідно до процедури, викладеної у пункті 1 цієї статті.

3. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення через дипломатичні канали у будь-який час. Припинення набирає чинності через шість місяців після дати передачі такого повідомлення. Будь-які запити, отримані до дати припинення дії цієї Угоди, продовжують регулюватися її положеннями.

Стаття 21
Територіальне застосування

Стосовно Королівства Нідерландів ця Угода застосовується до європейської частини Нідерландів.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО ті, що нижче підписалися, належним чином на це уповноважені, підписали цю Угоду.

Укладено у м. Таллінн 7 липня 2017 року у двох примірниках українською, нідерландською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей у тлумаченні текст англійською мовою має переважну силу.


За Україну

За Королівство Нідерландів


(підпис)

(підпис)
вгору