Документ 528_001, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.08.1993

               Угода 
між Міністерством сільського господарства
та продовольства України та Міністерством
сільського господарства, природного
контролю та рибальства Королівства
Нідерландів про співробітництво
в галузі ветеринарії

Дата підписання: 05.08.1993 Дата набуття чинності: 05.08.1993
Міністерство сільського господарства та продовольства України
і Міністерство сільського господарства, природного контролю та
рибальства Королівства Нідерландів, керуючись бажанням встановити
співробітництво у галузі ветеринарії з метою запобігання
розповсюдженню інфекційних хвороб тварин і ризику для народної
охорони здоров'я, дійшли до нижченаведеної угоди:
Стаття 1
Положення цієї Угоди застосовуються до:
а) тварин усіх видів, включаючи птахів, хутрових звірів,
лабораторних, зоопаркових і домашніх тварин, морських звірів,
бджіл, риб, ракоподібних, молюсків, м'якотілих, ембріонів і сперми
тварин, запліднених яєць, заплідненої ікри;
б) продуктів тваринного походження (м'яса і м'ясопродуктів,
молока і молочних продуктів, риби, ракоподібних, молюсків,
м'якотілих, яєць і яйцепродуктів, продуктів бджільництва);
в) сировини тваринного походження (шкур, шерсті, хутра, пуху,
пір'я, ендокринної і кишкової сировини, крові, кісток та ін.);
г) кормів для тварин;
д) біологічних препаратів.
Стаття 2
З метою попередження розповсюдження та ліквідації інфекційних
хвороб, державні ветеринарні органи України і Нідерландів
обмінюватимуться щомісячними ветеринарними бюлетенями і
передаватимуть оперативну інформацію про інфекційні хвороби
тварин, вказаних у списку "А" Міжнародного епізоотичного бюро, і
про масові захворювання невідомої етіології, а також, у
обов'язковому порядку надаватимуть необхідну інформацію про
епізоотичну обстановку в своїй країні за запитом однієї з
Договірних Сторін даної Угоди.
Стаття 3
1. Перевезення підконтрольних вантажних категорій, вказаних у
статті 1 даної Угоди, здійснюється тільки за приписами
центрального державного ветеринарного органу країни-імпортера і за
умови виконання вимог, що містяться в цих приписах, у повному
обсязі.
2. Необхідні діагностичні дослідження тварин, призначених для
відправки на експорт, проводитимуться в центральних ветеринарних
лабораторіях методами, прийнятими в країні-експортера. У
сертифікат включається перелік узгоджених профілактичних
вакцинацій.
Стаття 4
Партії тварин, продуктів, сировини тваринного походження і
фуражу супроводжуються ветеринарними сертифікатами, узгодженими в
двосторонньому порядку. Для тих тварин і продуктів, для яких умови
угоди ще не прийняті, сертифікат видається уповноваженим органом
згідно з умовами імпорту країни-імпортера, спеціально
повідомленими з цією метою властями країни-імпортера.
Ці сертифікати видаються офіційно уповноваженим ветеринарним
лікарем країни-експортера.
Зміни у ветеринарний сертифікат можуть вноситися лише після
додаткових узгоджень між центральними ветеринарними органами обох
країн і з урахуванням епізоотичної ситуації, що склалася.
Стаття 5
Якщо під час перевірки на кордоні офіційний представник
державної ветеринарної служби країни-імпортера встановить, що
тварини, інші вантажі тваринного походження та/або ветеринарний
сертифікат не відповідають положенням Статті 4, то імпорт цих
вантажів призупиняється.
У разі призупинення партія карантинується або знищується
відповідно до законодавства країни-імпортера, або, після
консультації з державною ветеринарною службою країни-експортера і
з її дозволу повертається або в деяких випадках допускається в
країну.
Стаття 6
У разі потреби взаємної домовленості державні ветеринарні
служби Договірних Сторін проводитимуть консультативні наради, а
також обмінюватимуться фахівцями.
Стаття 7
Статті цієї Угоди можуть бути доповнені або змінені тільки
після взаємної згоди сторін.
Стаття 8
Дана Угода набуває чинності з дня її підписання і діятиме
доти, доки одна з Договірних Сторін не повідомить іншу Договірну
Сторону про своє бажання її денонсувати. В цьому випадку Угода
втрачає свою чинність через 6 місяців після дати вручення
повідомлення про її денонсацію іншій Договірній Стороні.
Ця Угода складена і парафована в м. Гаазі 5 серпня 1993 р. у
чотирьох примірниках, що мають однакову силу, з яких два
голландською і два російською мовами.
Підписано в м. Гаазі, 5 серпня 1993 р.

Від імені Від імені
Міністерства сільського Міністерства сільського
господарства та продовольства господарства, природного
України контролю та рибальства
Королівства Нідерландів
Начальник головного Директор
управління ветеринарної служби
ветеринарної медицини
(підпис) (підпис)
Др. П. Достоєвській дрс. Ц.Ц.Й.М. ван дер Мейс
(drs. C.C.J.M. van der Meijs)вгору