Про зміну меж міста Долина Долинського району Івано-Франківської області
Постанова Верховної Ради України від 19.11.1996528/96-ВР
Документ 528/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 19.11.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Долина Долинського району
Івано-Франківської області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 4, ст. 26 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Долина Долинського району
Івано-Франківської області територію колишнього села Новичка в
окремий населений пункт і відновити йому найменування - село
Новичка.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 листопада 1996 року
N 528/96-ВРвгору