Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків
Постанова Кабінету Міністрів України; Національний банк; Правила від 10.09.1992528
Документ 528-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.06.2002, підстава - 763-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 1992 р. N 528
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 763 ( 763-2002-п ) від 04.06.2002 )
Про затвердження Правил виготовлення
і використання вексельних бланків

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 177 ( 177-95-п ) від 15.03.95
N 872 ( 872-99-п ) від 20.05.99
N 1576 ( 1576-99-п ) від 27.08.99 )

Відповідно до Закону Української РСР "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) і на виконання постанови Верховної Ради
України "Про застосування векселів у господарському обороті
України ( 2470-12 ) Кабінет Міністрів України і Національний банк
України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Затвердити Правила виготовлення і використання вексельних
бланків, що додаються.
2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки та
Міністерством юстиції у двомісячний строк подати Кабінету
Міністрів України проект Порядку випуску та обігу векселів.
Перший Голова Правління
віце-прем'єр-міністр України Національного банку України
К.МАСИК В.ГЕТЬМАН
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 10 вересня 1992 р. N 528
ПРАВИЛА
виготовлення і використання вексельних бланків
I. Виготовлення вексельних бланків
1. Вексельні бланки виготовляються способом офсетного та
високого друку.
2. Вексельні бланки після обрізки мають розмір 297х105 мм.
Формат полоси набору - 15х5 квадратів. Бланки можуть скріплюватися
у блоки за допомогою клею по 25 або 50 примірників. Допуски у розмірах вексельних бланків складають по висоті та
ширині +,- 2мм, по косині 2 міліметри.
3. Вексельні бланки за текстом, графічними елементами,
розміром полів, кольором і розташуванням реквізитів повинні
відповідати зразкам згідно з додатками N 1 і 2.
4. Вексельні бланки мають містити такі вихідні дані: повна, скорочена або умовна назва поліграфічного
підприємства-виробника; місце і рік випуску; номер замовлення; тираж.
5. При виготовленні вексельних бланків можуть застосовуватися
такі матеріали: папір офсетний ГОСТ 9094-83; папір етикетковий ГОСТ 7625-55; фарба офсетна чорна 2513-II ТУ 29.07-777-86; фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-1114-85; фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-883-79; фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-805-77.
6. Не дозволяється виготовлення вексельних бланків на папері,
задрукованому на звороті.
7. Щодо інших вимог до виготовлення вексельних бланків, то
слід керуватися технічними умовами ОСТ-29.27-85.
II. Використання вексельних бланків
1. До затвердження Порядку випуску та обігу векселів
використання вексельних бланків здійснюється відповідно до
Положення про переказний та простий вексель, затвердженого
постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. N 104/1341
( v1341400-37 ) ,з урахуванням таких особливостей: використовувати векселі, а також виступати векселедавцями,
акцептантами, індосантами і авалістами можуть тільки юридичні
особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що визнаються такими
відповідно до чинного законодавства України; ( Абзац другий
пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 872 ( 872-99-п ) від 20.05.99, N 1576 ( 1576-99-п ) від
27.08.99 ) векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену
продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів
Мінфіну, Національного банку та комерційних банків України; у господарському обігу можуть використовуватися простий і
переказний векселі; вексельний бланк може заповнюватися друкованим та
недрукованим способами; ( Абзац п'ятий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 177 ( 177-95-п ) від 15.03.95 ) сума платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами та
літерами; вексель підписується керівником і головним бухгалтером
юридичної особи та завіряється печаткою.
2. Індосамент виконується на звороті векселя або на
додатковому аркуші. У разі використання додаткового аркуша він
повинен бути приєднаний до векселя клеєвим способом. При цьому
індосамент, що розміщується першим на додатковому аркуші, повинен
починатися на векселі і закінчуватися на додатковому аркуші, а
печатка має розміщуватися на з'єднанні векселя і додаткового
аркуша.

Додаток N 1
до Правил виготовлення і використання
вексельних бланків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 10 вересня 1992 р. N 528
ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ

_____________________________ Я
валюта сума цифрами к
а ____________________________________________________________ а
к Місце складання Дата складання Місце платежу Дата платежу в
ц а
е ____________________________________________________________ л
п і
т с
о ______________ 199 р. заплатіть проти цього векселя наказу т
в
а ____________________________________________________________ з
н найменування того, кому або за наказом кого платіж а
о ____________________________________________________________
повинен бути здійснений
____________________________________________________________
валюта сума прописом
п
і Платник ____________________
д (трасат) найменування
п
и ____________________________
с точна адреса
п ---------------------------- л |Підлягає сплаті в ________| а | | т |__________________________| н | місце платежу | и |__________________________| к | найменування банківської | а |__________________________| | установи | підпис і точна адреса векселедавця ----------------------------

Додаток N 2
до Правил виготовлення і використання
вексельних бланків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 10 вересня 1992 р. N 528
ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ

_____________________________ Я
валюта сума цифрами к
_____________________________________________________________ а
Місце складання Дата складання Місце платежу Дата платежу в
а _____________________________________________________________ л
і
с ____________ 199 р. ми заплатимо проти цього векселя наказу т
_____________________________________________________________ з
найменування того, кому або за наказом кого платіж а
_____________________________________________________________
повинен бути здійснений
_____________________________________________________________
валюта сума прописом
------------------------------ |Підлягає сплаті в __________| | | |____________________________| | місце платежу | |____________________________| | найменування банківської | |____________________________| | установи | підпис і точна адреса векселедавця ------------------------------вгору