Документ 525-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2010, підстава - 909-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2010 р. N 525
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду
для накопичення (приросту) матеріальних цінностей
державного матеріального резерву
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 909 ( 909-2010-п ) від 04.10.2010 }

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для накопичення (приросту) матеріальних
цінностей державного матеріального резерву, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 525
ПОРЯДОК
використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для накопичення (приросту) матеріальних цінностей
державного матеріального резерву

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 6 частини
першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) на накопичення (приріст) матеріальних
цінностей державного матеріального резерву (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомрезерв.
3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі для
накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву за рахунок залишків коштів Стабілізаційного
фонду станом на 1 січня 2010 р., надходжень до Стабілізаційного
фонду від приватизації державного майна, продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, цільового розміщення державних
цінних паперів та спрямовуються з урахуванням вимог Порядку
використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289
( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793;
2010 р., N 2, ст. 69). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909
( 909-2010-п ) від 04.10.2010 }
4. Держкомрезерв подає Мінфіну пропозиції щодо розподілу
бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків
державного бюджету.
Мінфін з урахуванням таких пропозицій визначає бюджетну
програму, закріплює за нею код програмної та функціональної
класифікації видатків і кредитування бюджету за напрямом
використання бюджетних коштів та вносить у встановленому порядку
зміни до розпису державного бюджету.
Держкомрезерв після отримання довідки про внесення змін до
розпису державного бюджету розробляє і затверджує разом з Мінфіном
паспорт бюджетної програми та інші документи, необхідні для
забезпечення виконання зазначеної програми відповідно до Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).
5. Закупівля товарів та укладення угод (договорів,
контрактів) із суб'єктами господарювання здійснюються
Держкомрезервом відповідно до законодавства.
Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, які
визнані банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, що
перебувають у стані ліквідації.
Під час укладання угод (договорів, контрактів) щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти обов'язково
передбачається умова щодо застосування штрафних санкцій до
суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання
зобов'язань.
6. Держкомрезерв бере бюджетні зобов'язання в межах
відповідних фактичних надходжень на зазначену мету.
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
8. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних
коштів, що обліковуються на рахунках Держкомрезерву станом на
1 січня 2011 р. за визначеною бюджетною програмою, підлягають
обов'язковому поверненню до державного бюджету.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору