Документ 524/2006, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними
нагородами України медичних працівників

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я,
впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий
професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ВАНХАНЕНА - професора Донецького державного Вільяма Давидовича медичного університету імені
М. Горького, доктора медичних наук
ЄМЦЯ - директора Науково-практичного Іллю Миколайовича медичного центру дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України, доктора
медичних наук, м. Київ
ПАСЄЧНІКОВУ - директора Інституту очних хвороб і Наталію Володимирівну тканинної терапії імені В.П. Філатова
АМН України, доктора медичних наук,
професора, м. Одеса
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
БІЛАШУ - лікареві Сумської спеціалізованої Олександру Павловичу дитячо-юнацької школи олімпійського
резерву "Динамо"
ГРИНЧЕНКУ - завідувачеві відділення Сакського В'ячеславу Анатолійовичу територіального медичного управління,
Автономна Республіка Крим
ЗАБЛОЦЬКОМУ - завідувачеві відділення міської Юрію Васильовичу клінічної лікарні N 2, м. Вінниця
ЗОРІНУ - професорові Дніпропетровської Миколі Олександровичу державної медичної академії, доктору
медичних наук
КІМУ - лікареві Харківської міської клінічної
Валерію Матвійовичу лікарні швидкої та невідкладної
медичної допомоги імені проф.
О.І. Мещанінова
ЛЕСЬКІВУ - лікареві, голові міськміжрайонної Богдану Богдановичу медико-соціальної експертної комісії
Житомирської області
ПАНЧЕНКУ - директорові державного Олегу Анатолійовичу лікувально-профілактичного закладу
"Реабілітаційно-діагностичний центр"
МОЗ України, м. Костянтинівка, Донецька
область
ПУЛЯЄВУ - завідувачу відділення Херсонського Олександру Івановичу обласного онкологічного диспансеру
РИБЦІ - заступникові головного лікаря Володимиру Миколайовичу Клінічної лікарні "Феофанія" Державного
управління справами, м. Київ
СТАВИЦЬКОМУ - завідувачеві відділення державного Олексію Борисовичу комунального закладу "Маріупольська
міська лікарня N 2", Донецька область
ШТАЙДЕНУ - завідувачеві відділення Євгену Богдановичу Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні
ЩЕПОТІНУ - завідувачеві кафедри Національного Ігорю Борисовичу медичного університету імені
О.О. Богомольця, доктору медичних
наук, професору, м. Київ
ЯКОВЕНЧУКУ - завідувачеві відділення N 1 комунальної
Миколі Тимофійовичу установи "Сумська міська клінічна
лікарня N 1"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
ЗУЄВІЙ - керівникові патронажної служби Любові Олексіївні Миколаївської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України
ЛИСЕНКО - старшій медичній сестрі Першої Валентині Михайлівні Черкаської міської лікарні
ЛЯХОВИЧ - медичній сестрі амбулаторії, Євдокії Михайлівні с. Голинь Калуського району,
Івано-Франківська область
МЕЛІК-АСЛАНОВІЙ - заступникові ректора Харківського Людмилі Дмитрівні державного медичного університету
ЧУПРУН - медичній сестрі Науково-дослідного Олені Іванівні інституту травматології та ортопедії
Донецького державного медичного
університету імені М. Горького
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БЄЛАН - доцентові Національного медичного Світлані Миколаївні університету імені О.О. Богомольця,
м. Київ
ДАВИДОВИЧ - доцентові Національної медичної Оксані Василівні академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ГРЕЧАНІНІЙ - завідувачеві кафедри Харківського Олені Яківні державного медичного університету,
доктору медичних наук, професору
М'ЯСОЄДОВУ - завідувачеві кафедри Національної Дмитру Володимировичу медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, доктору медичних
наук
ПОВОРОЗНЮКУ - керівникові відділу Інституту Владиславу Володимировичу геронтології АМН України, доктору
медичних наук, професору, м. Київ
ТЕРНОВОМУ - провідному науковому співробітникові Миколі Костянтиновичу Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені
Р.Є. Кавецького НАН України, доктору
медичних наук, м. Київ.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 червня 2006 року
N 524/2006вгору