Документ 524-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 524
Київ
Питання оплати праці працівників установ,
закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери

{ Щодо виплати допомоги на оздоровлення та щорічної матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам
протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим
на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи
матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на
туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі
хворі, див. Постанову КМ N 174 ( 174-2013-п ) від 20.03.2013 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 335 ( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується
з 1 січня 2017 року }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у штатному розписі установлюються:
1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. - посадові оклади
(тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:
першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;
другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;
третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;
четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;
п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;
шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;
2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. - посадові оклади (тарифні
ставки) працівників сьомого тарифного розряду у розмірах
відповідно 1015 і 1040 гривень.
2. Установити, що:
випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за
напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю
та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в
закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості
та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах
охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних
лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів,
надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному
розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого
на 1 січня календарного року, у порядку ( z0942-12 ),
затвердженому Міністерством охорони здоров'я за погодженням з
Міністерством фінансів; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 335 ( 335-2017-п ) від
18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року }
за медичними і фармацевтичними працівниками державних та
комунальних закладів (установ), які направляються до закладів
післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і
перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним
місцем роботи згідно із законодавством;
з 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам
державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога
на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання
основної щорічної відпустки;
з 1 вересня 2011 р. окремим категоріям працівників установ
соціального захисту населення виплачується надбавка за вислугу
років від 10 до 30 відсотків посадового окладу в порядку
( z0815-11 ), затвердженому Міністерством соціальної політики за
погодженням з Міністерством фінансів.
3. Внести до абзацу другого примітки 1 до додатка 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34,
ст. 2064; 2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210,
N 101, ст. 3629; 2011 р., N 24, ст. 975) такі зміни:
доповнити абзац після цифр і слова "625 гривень" словами і
цифрами "; з 1 липня - 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з
1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні";
друге речення виключити.
4. Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів
разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої
влади і за участю професійних спілок бюджетної сфери забезпечити
розгляд результатів виконання зведеного бюджету України за II і
III квартали 2011 р. та за наявності можливості подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо підвищення заробітної плати
(грошового забезпечення) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери, у тому числі
державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим
окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою.
5. Міністерству соціальної політики забезпечити до 1 серпня
2011 р. завершення переговорів з професійними спілками бюджетної
сфери щодо встановлення у 2012 році розміру посадового окладу
(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери,
яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету
Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою
поступового наближення розмірів посадових окладів до законодавчо
гарантованого рівня.
6. Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики
разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої
влади:
1) підготувати до 25 травня 2011 р. проект Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2011 рік", у якому передбачити необхідні додаткові видатки для
забезпечення:
реалізації положень цієї постанови і постанов Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 123 ( 123-2011-п ) "Про
деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних
працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз"
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 13, ст. 547) та від
23 березня 2011 р. N 373 ( 373-2011-п ) "Про встановлення надбавки
педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих
навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і
закладів незалежно від їх підпорядкування" (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 26, ст. 1080);
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу з метою збереження співвідношень в грошовому
забезпеченні у зв'язку із підвищенням посадових окладів
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки;
2) передбачити під час підготовки проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" необхідні видатки для
поетапного збільшення посадового окладу (тарифної ставки)
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою
наближення його розміру до мінімальної заробітної плати;
3) передбачати у прогнозних розрахунках видатків зведеного
бюджету на 2013-2014 роки:
щорічне наближення розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
до мінімальної заробітної плати;
забезпечення реалізації Закону України "Про культуру"
( 2778-17 ) щодо оплати праці працівників у сфері культури.
7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати
праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до
сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26вгору