Про здійснення відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.03.2007524
Документ 524-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2011, підстава - 1180-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 березня 2007 р. N 524
Київ
Про здійснення відбору кандидатів на посаду
судді Європейського суду з прав людини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу для відбору
кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, що
додається.
2. Міністерству юстиції забезпечити організацію проведення
конкурсу для відбору трьох кандидатів на посаду судді
Європейського суду з прав людини та за його результатами подати
генеральному директорові з прав людини Секретаріату Ради Європи
матеріали щодо зазначених кандидатів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2007 р. N 524
ПОРЯДОК
проведення конкурсу для відбору
кандидатів на посаду судді
Європейського суду з прав людини

1. Відбір кандидатів на посаду судді Європейського суду з
прав людини здійснюється конкурсною комісією, до складу якої
входять представники Мін'юсту, МЗС, а також за згодою
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, профільних комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, всеукраїнських громадських
організацій. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1180
( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
2. Головою конкурсної комісії є Міністр юстиції, який
затверджує її персональний склад.
3. Конкурсна комісія визначає кваліфікаційні вимоги до
кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини з
урахуванням вимог статті 21 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) за такими критеріями, як
наявність вищої юридичної освіти і досвіду у сфері захисту прав
людини або роботи на суддівській посаді, володіння офіційними
мовами Ради Європи, знання Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) та протоколів до неї,
практики Європейського суду з прав людини.
При проведенні відбору кандидатів також ураховуються вимоги
щодо гендерної рівності.
4. Робота конкурсної комісії визначається регламентом, який
затверджується на її першому засіданні.
5. Мін'юст оголошує у засобах масової інформації про
проведення конкурсу із визначенням кваліфікаційних вимог до
кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.
6. Відбір кандидатів на посаду судді Європейського суду з
прав людини проводиться шляхом відкритого голосування більшістю
голосів від складу конкурсної комісії.вгору