Документ 524-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 28.02.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.125 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4,
ст. 18) такі зміни:
1) статтю 8 після слів "Герої Соціалістичної Праці" доповнити
словами "Герої України";
2) у статті 9:
пункт 7 після слів "Героїв Соціалістичної Праці" доповнити
словами "Героїв України";
пункт 13 після слів "Герою Соціалістичної Праці" доповнити
словами "Герою України";
пункт 23 після слів "Героя Соціалістичної Праці" доповнити
словами "Героя України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 524-IVвгору