Документ 523-95-п, поточна редакція — Редакція від 25.08.1998, підстава - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 1995 р. N 523
Київ
Про стан виконання Указу Президента України від
18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні заходи щодо
повернення в Україну валютних цінностей,
що незаконно знаходяться за її межами"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Кабінет Міністрів України відзначає, що міністерства,
відомства, суб'єкти підприємницької діяльності, органи валютного
та експортного контролю, правоохоронні органи незадовільно
виконують Указ Президента України від 18 червня 1994 р. N 319
( 319/94 ) "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну
валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами", а
також доручення Президента України щодо наведення чіткого порядку
у провадженні зовнішньоекономічної діяльності та валютного
регулювання.
Продекларували наявність або відсутність валютних цінностей,
що знаходяться за межами України, лише 383998 суб'єктів
підприємницької діяльності (82,3 відсотка їх загальної кількості).
Наявність валютних цінностей за кордоном продекларували 7849
підприємств і організацій на суму 2322 млн. доларів США, 202 млн.
німецьких марок, 1079 млрд. російських рублів, у тому числі майна
на суму 202 млн. доларів США, 29 млн. німецьких марок, 73 млрд.
російських рублів, інвестицій - 17 млн. доларів США, 2 млн.
німецьких марок, 12 млрд. російських рублів, отриманих дивідендів
- 1,4 млн. доларів США, 98 тис. німецьких марок, 3 млрд.
російських рублів, придбаних акцій та цінних паперів - 10 млн.
доларів США, 1 млн. німецьких марок, 2 млрд. російських рублів,
коштів на рахунках у закордонних банках - 28 млн. доларів США, 2
млн. німецьких марок, 8 млрд. російських рублів та заборгованості
за експортними операціями на суму 0,6 млрд. доларів США, 51 млн.
німецьких марок, 293 млрд. російських рублів у межах законодавчо
встановлених термінів повернення валютних цінностей в Україну і
1,4 млрд. доларів США, 117 млн. німецьких марок, 688 млрд.
російських рублів - з порушенням зазначених термінів.
Податковими інспекціями перевірено 129848 суб'єктів
підприємницької діяльності, що становить 26,6 відсотка їх
загальної кількості. Виявлено, що 2505 підприємств і організацій
не задекларували або не повністю задекларували валютні цінності,
що знаходяться за межами України. Їх вартість становить 1150 млн.
доларів США, 45,3 млн. німецьких марок і 154,4 млрд. російських
рублів, у тому числі майна на суму 123 млн. доларів США, 6 млн.
німецьких марок, 30,4 млрд. російських рублів, інвестицій - 35
млн. доларів США, 12,3 млн. німецьких марок, 30 млрд. російських
рублів, дивідендів - 22 млн. доларів США, 2 млн. німецьких марок,
14 млрд. російських рублів та заборгованості за експортними
операціями на суму 970 млн. доларів США, 25 млн. німецьких марок,
80 млрд. російських рублів.
Установлено, що 83 підприємства і організації без
відповідного дозволу Національного банку відкрили за межами
України валютні рахунки, на яких тримають 9 млн. доларів США, 17
тис. німецьких марок і 2,2 млрд. російських рублів, 102 суб'єкти
підприємницької діяльності сплачували інвестиційні внески до
статутних фондів спільних підприємств та придбали за кордоном без
ліцензій Національного банку акції на суму 8,3 млн. доларів США і
246 млн. російських рублів.
Більшість підприємств і організацій, що порушили вимоги Указу
Президента України від 18 червня 1994 р. N 319, входять до сфери
управління Міністерства промисловості, Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства
вугільної промисловості, Міністерства транспорту, Державного
комітету нафтової, газової і натопереробної промисловості та
розташовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій,
Житомирській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Одеській,
Полтавській, Рівненській, Харківській і Херсонській областях та в
м. Києві.
На порушення неодноразових вимог Міністерство
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії та
Міністерство сільського господарства і продовольства не
інформували Уряд про стан виконання зазначеного Указу
підприємствами і організаціями, що входять до їх сфери управління.
Не надійшла така інформація і від Департаменту авіаційного
транспорту, Державної акціонерної компанії "Укрресурси". Державний
комітет по харчовій промисловості та деякі інші подали інформацію
з неконкретними даними.
Внесені Головною державною податковою інспекцією разом з
Національним банком пропозиції щодо заходів, спрямованих на
реалізацію у повному обсязі вимог зазначених Указу та доручень
Президента України, свідчать про недостатнє виконання цими
органами своїх функцій у сфері валютного контролю.
Незважаючи на те, що механізм контролю за своєчасним
надходженням валютних коштів на рахунки уповноважених банків
України та переміщенням через її митний кордон товарів (робіт,
послуг) запроваджено відповідними рішеннями Кабінету Міністрів
України і Національного банку ще в 1993 році, Головна державна
податкова інспекція жодного разу не подала Урядові України
відомості із всебічним аналізом результатів такого контролю.
У результаті Уряд до цього часу не має повних відомостей
стосовно обсягів експортованих протягом 1991'1994 років товарів
(робіт, послуг) і обсягів валютної виручки від них, а також
стосовно коштів, які вже надійшли, і тих, які належить повернути
до України, термінів їх повернення тощо.
Недостатній контроль за виконанням зазначених Указу та
доручень спричинив прийняття Президентом України Указу від 10
березня 1995 р. N 205 ( 205/95 ) "Про неналежне виконання вимог
щодо повернення валютних цінностей, які незаконно знаходяться за
кордоном".
Кабінет Міністрів України і Національний банк України
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Вказати керівникам Міністерства промисловості,
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Міністерства сільського господарства і продовольства,
Міністерства транспорту, Міністерства вугільної промисловості,
Державного комітету нафтової, газової і нафтопереробної
промисловості на незадовільну організацію роботи з виконання Указу
Президента України від 18 червня 1994 р. N 319, відповідних
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України та
зажадати від них проведення всебічної перевірки виконання
суб'єктами підприємницької діяльності, що входять до сфери
управління зазначених міністерств і Комітету, цих вимог з
притягненням в установленому порядку до відповідальності
керівників підприємств і організацій, винних у їх порушенні, і в
місячний термін поінформувати Кабінет Міністрів України про
наслідки.
Звернути увагу керівників Вінницького, Дніпропетровського,
Донецького, Житомирського, Закарпатського, Луганського,
Львівського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Харківського,
Херсонського обласних виконавчих комітетів та Київського
міськвиконкому на відсутність з боку відповідних місцевих органів
дієвого контролю за провадженням зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктами підприємницької діяльності та надходженням в Україну
валютних цінностей, одержуваних від експорту товарів (робіт,
послуг).
2. Попередити керівників усіх міністерств, відомств,
виконавчих комітетів Рад, що в разі невжиття вичерпних заходів для
безумовного виконання зазначеного Указу Президента України
порушуватиметься питання про їх притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
3. Міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки
Крим, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам:
у місячний термін подати Кабінетові Міністрів України
детальну інформацію про вжиті заходи та стан виконання усіма
підприємствами і організаціями, що входять до сфери їх управління
(в тому числі самими міністерствами, відомствами, виконкомами),
Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 319 ( 319/94 ).
Національним банком буде подано Кабінетові Міністрів України
відповідну інформацію щодо всіх банківських установ;
щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним
періодом, сповіщати Державну податкову адміністрацію про суми
повернутих з-за кордону підприємствами і організаціями валютних
цінностей, в тому числі одержаних у результаті провадження
підприємницької діяльності за межами України. ( Абзац пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98 )
Зобов'язати уповноважені банки в двомісячний термін подати
Державній податковій адміністрації повну інформацію щодо
перерахування коштів суб'єктами підприємницької діяльності в
1991'1994 роках на придбання акцій (інших цінних паперів)
іноземних суб'єктів підприємницької діяльності або сплату внесків
до статутних фондів таких суб'єктів. ( Абзац пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
Державній податковій адміністрації всебічно проаналізувати
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1993 р. N 1141 та урядовими дорученнями стосовно його виконання
інформацію, що надійде від міністерств, відомств, Уряду
Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського і
Севастопольського міськвиконкомів, уповноважених банків, і до 30
вересня ц.р. подати її Кабінетові Міністрів України із своїми
висновками та пропозиціями. ( Абзац пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
Міністерству статистики разом з Національним банком розробити
і запровадити звітність, яка б характеризувала структуру
заборгованості з експортно-імпортних операцій, що здійснюються
резидентами, та повноту і своєчасність повернення валютних
цінностей в Україну.
4. Просити Генеральну прокуратуру за участю Служби безпеки і
Міністерства внутрішніх справ поінформувати Кабінет Міністрів
України про суб'єкти підприємницької діяльності, до яких
застосовувалися санкції у зв'язку з невиконанням (порушенням)
вимог Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 319.
5. Головній державній податковій інспекції, Державному
митному комітетові, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Міністерству статистики, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів за участю Служби
безпеки та Національного банку проаналізувати дієвість існуючої
системи валютного контролю, врахувавши вимоги Указу Президента
України від 7 вересня 1994 р. N 504 ( 504/94 ) "Про заходи щодо
забезпечення валютного та експортного контролю", інших рішень і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо
наведення чіткого порядку у провадженні зовнішньоекономічної
діяльності та валютного регулювання і у двомісячний термін подати
Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції стосовно
вдосконалення цієї системи, у разі потреби - проект відповідного
рішення.
6. Міністерству закордонних справ у десятиденний термін
доповісти Кабінетові Міністрів України про стан роботи, що
проводиться з метою приєднання України до Конвенцій Ради Європи з
питань боротьби із злочинністю та кримінально-правового
співробітництва.
7. Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки,
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державним
митним комітетом, Головною державною податковою інспекцією та за
участю Національного банку у тримісячний термін всебічно
проаналізувати виявлені зовнішньоторговельні контракти, укладені в
IV кварталі 1991 р. та в 1992-1994 роках між резидентами та
фірмами в оффшорних зонах, у разі виявлення порушень вжити
відповідних заходів,подати матеріали в установленому порядку до
Генеральної прокуратури і про результати повідомити Кабінетові
Міністрів України.
8. Міністерству статистики у місячний термін розробити і
подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо
створення єдиної бази статистичних даних із здійснення
зовнішньоторговельних операцій та статистичної звітності.
9. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі у
двомісячний термін розробити і запровадити з урахуванням статті 6
Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) положення про форму зовнішньоекономічних контрактів.
10. Просити Верховну Раду України прискорити розгляд проектів
законодавчих актів з питань удосконалення валютного контролю та
валютного регулювання.
11. Національному банку вжити заходів щодо посилення контролю
за виконанням правил регулювання валютних операцій в Україні та
підвищення вимогливості до уповноважених банків з виконання ними
функцій агентів валютного контролю, а також забезпечення чіткої
взаємодії з Головною державною податковою інспекцією під час
вирішення питань валютного контролю.

Прем'єр-міністр України Голова Правління Національного
банку України
Є. МАРЧУК В. ЮЩЕНКО
Інд.40вгору