Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002523
Документ 523-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2002 р. N 523
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

Відповідно до Указу Президента України від 19 січня 2002 р.
N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби автомобільних доріг
України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2002 р. N 523
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та
охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 р. N 198 ( 198-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 7
ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341):
1) у пункті 2 слова "які входять до складу корпорації
"Укравтодор" замінити словами "які належать до сфери управління
Укравтодору";
2) у пунктах 6 і 40 слова "корпорація "Укравтодор" і
"корпорацією "Укравтодор" замінити відповідно словом "Укравтодор"
і "Укравтодором".
2. Абзац третій частини сьомої розділу "Розвиток
матеріально-технічної бази туризму" Програми розвитку туризму в
Україні до 2005 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 р. N 702 ( 702-97-п ), після слова
"Мінтранс" доповнити словом "Укравтодор".
3. У розділі 2 Концепції створення та функціонування
національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня
1997 р. N 821 ( 821-97-п ), назву розділу, абзаци перший і третій
викласти у такій редакції:
"Організаційна структура транспортного і дорожнього
комплексів, принципи розвитку та регулювання їх діяльності в
умовах ринкової економіки";
"Державне регулювання діяльності транспортного і дорожнього
комплексів здійснюють відповідно Мінтранс і "Укравтодор";
"Суб'єктами господарської діяльності у транспортному
комплексі є підприємства та організації Укрзалізниці,
Укравіатрансу, Укрморрічфлоту, Укравтотрансу, створюване згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. N 1512
( 1512-96-п ) відкрите акціонерне товариство "Транспортні коридори
України", в дорожньому господарстві - підприємства та організації,
що належать до сфери управління Укравтодору, інші підприємства і
організації незалежно від форми власності".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 2000 р.
N 1064 ( 1064-2000-п ) "Про затвердження Порядку визначення
об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних
доріг загального користування" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 27, ст. 1137):
1) у пункті 1 слова "Міністерство транспорту" замінити
словами "Державну службу автомобільних доріг";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 4 слова "який подає Мінтрансу" замінити словами
"який узгоджує з Мінекономіки і подає на затвердження Кабінетові
Міністрів України";
пункт 5 виключити.
5. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 ( 30-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75):
1) у пункті 5 слова "на встановлених Мінтрансом" і
"оприлюднюються Мінтрансом" замінити відповідно словами "на
встановлених Укравтодором" і "оприлюднюються Укравтодором";
2) у пункті 9 слова "його з корпорацією "Укравтодор" і
"корпорації "Укравтодор" замінити відповідно словами "його з
Укравтодором" і "що належить до сфери управління Укравтодору".
6. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. N 341 ( 341-2001-р ) "Про заходи з удосконалення роботи із
складання національних рахунків":
1) у пункті 2:
абзац перший після слів "Державній податковій адміністрації"
доповнити словом "Укравтодору";
слова "корпорація "Укравтодор" в усіх відмінках виключити;
2) у позиції двадцять шостій переліку відомостей, необхідних
для складання національних рахунків, затвердженого зазначеним
розпорядженням, слова "корпорація "Укравтодор" замінити словом
"Укравтодор".вгору