Документ 523-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 28.02.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.124 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) такі
зміни:
1) у частині третій статті 3:
а) у другому реченні абзацу першого слова "органами служби
безпеки або внутрішніх справ" замінити словами "відповідно
органами служби безпеки, органами внутрішніх справ чи органами та
установами виконання покарань";
б) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах
кримінально-виконавчої системи, здійснюється органами і установами
виконання покарань";
2) у частині першій статті 19 слово та цифру "статті 8"
замінити словом і цифрами "статтях 8, 11, 15, 16";
3) у частині першій статті 28 слова "Міністерство внутрішніх
справ України і Служба безпеки України" замінити словами
"Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України чи
Державний департамент України з питань виконання покарань".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 523-IVвгору