Про посвідчення члена екіпажу
Указ Президента України від 13.09.1994522/94
Документ 522/94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2008, підстава - 773/2008

                                                          
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 773/2008 ( 773/2008 ) від 27.08.2008 }
Про посвідчення члена екіпажу
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 25/2005 ( 25/2005 ) від 12.01.2005 }

З метою спрощення формальностей для виконання міжнародних
польотів членами екіпажів повітряних суден України та відповідно
до статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду
в Україну громадян України" ( 3857-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про посвідчення члена екіпажу
(додається). 2. Міністерству транспорту України виготовити у місячний
строк зразок посвідчення члена екіпажу та встановити порядок його
видачі, зберігання і знищення.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 13 вересня 1994 року
N 522/94
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 вересня 1994 року N 522
(в редакції Указу Президента України
від 12 січня 2005 року N 25/2005
( 25/2005 )

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення члена екіпажу

1. Посвідчення члена екіпажу (далі - посвідчення) є
документом, що підтверджує громадянство України і видається
громадянинові України, який є членом екіпажу повітряного судна,
зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), для використання під час виконання
міжнародних польотів.
Перелік осіб, які належать до членів екіпажу, визначається
Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (далі - Державіаслужба).
2. Посвідчення надає право члену екіпажу на виїзд з України
та в'їзд в Україну на повітряному судні підприємства, в якому він
працює, за умови виконання польотного завдання.
За посвідченням може бути здійснено також виїзд з України в
індивідуальному порядку в разі прямування особи на повітряне
судно, членом екіпажу якого вона є, і безперешкодний в'їзд в
Україну за наявності документів про закордонне відрядження.
3. Посвідчення являє собою пластикову картку розміром
54,75 х 86,35 міліметра.
У верхній частині на лицьовому боці посвідчення зображено
малий Державний Герб України, українською та англійською мовами
зроблено напис двома рядками: "Україна", "Посвідчення члена
екіпажу".
Нижче ліворуч - місце для фотокартки (30 х 40 міліметрів)
власника посвідчення.
Праворуч - англійською мовою відомості про члена екіпажу:
прізвище та ім'я, стать, громадянство, дата народження, місце
роботи, посада, номер посвідчення та дата закінчення строку його
дії, особистий підпис.
На зворотному боці посвідчення українською та англійською
мовами зроблено напис двома рядками: "Посвідчення надає право на
виїзд з України та в'їзд в Україну", "Державна служба України з
нагляду за забезпеченням безпеки авіації", а також зазначається
посада та ставиться підпис особи, що видала посвідчення, нижче -
група крові, резус-фактор власника посвідчення і розміщується
голографічний захисний елемент.
Горизонтально проведена лінія відокремлює зону візуальної
перевірки від машинозчитуваної зони.
До машинозчитуваної зони вноситься машинозчитувана
інформація.
4. Зразок посвідчення затверджує в установленому порядку
Державіаслужба.
5. Посвідчення виготовляється відповідно до вимог Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО ДОС 9303/3, ДОС 9303/4) і є
документом суворої звітності.
6. Посвідчення видається на строк до п'яти років особисто
члену екіпажу Державіаслужбою за поданням керівника авіакомпанії,
авіапідприємства, в якому він працює, та документів, що
підтверджують право громадянина України бути членом екіпажу
повітряного судна, зареєстрованого в Україні.
7. У разі зміни місця роботи чи припинення членом екіпажу
льотної роботи його посвідчення підлягає поверненню підприємству,
в якому він працював.
Керівник авіакомпанії, авіапідприємства протягом трьох
робочих днів у письмовій формі інформує Державіаслужбу про
приймання від члена екіпажу посвідчення, яке здає їй не пізніше
десяти днів з дня приймання.
Не здане в установленому порядку посвідчення вважається
втраченим.
8. Член екіпажу повинен дбайливо ставитися до зберігання
посвідчення і завжди мати його з собою під час виконання службових
обов'язків за кордоном. Строк перебування за посвідченням
регламентується законодавством країни перебування.
9. У разі втрати посвідчення особа зобов'язана негайно
повідомити про це командира повітряного судна, керівника
авіакомпанії, авіапідприємства, в якому вона працює, та органи
внутрішніх справ, а за кордоном - дипломатичне представництво або
консульську установу України.
Про втрату посвідчення керівник авіакомпанії,
авіапідприємства не пізніше трьох днів у письмовій формі інформує
Державіаслужбу, а Державіаслужба - Адміністрацію Державної
прикордонної служби України.
Втрачене посвідчення вважається недійсним.
10. Видача, зберігання і знищення посвідчення провадиться у
порядку, встановленому Державіаслужбою.
( Положення в редакції Указу Президента N 25/2005 ( 25/2005 ) від
12.01.2005 )
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору