Документ 521-2005-р, перша редакція — Прийняття від 15.12.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 грудня 2005 р. N 521-р
Київ
Про утворення міжвідомчої консультативної
групи з розв'язання завдань щодо знищення
протипіхотних мін в Україні, які підпадають
під дію Конвенції про заборону застосування,
накопичення запасів, виробництва і передачі
протипіхотних мін та про їхнє знищення

1. Утворити міжвідомчу консультативну групу з розв'язання
завдань щодо знищення протипіхотних мін в Україні, які підпадають
під дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів,
виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення
( 995_379 ) (далі - консультативна група), у складі згідно з
додатком.
Консультативній групі здійснювати координацію зусиль
міністерств інших центральних органів виконавчої влади у
розв'язанні зазначених завдань, зокрема із залученням міжнародної
фінансової та технічної допомоги.
2. Надати керівникові консультативної групи право вносити у
разі потреби зміни до її складу, залучати до роботи працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з
їх керівниками), а також одержувати в установленому порядку
необхідні документи.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 521-р
СКЛАД
міжвідомчої консультативної групи з розв'язання
завдань щодо знищення протипіхотних мін в Україні, які
підпадають під дію Конвенції про заборону застосування,
накопичення запасів, виробництва і передачі
протипіхотних мін та про їхнє знищення
( 995_379 )

ТЕРЕЩЕНКО - заступник Міністра оборони, Володимир Іванович керівник консультативної групи
ВОЙТОВИЧ - головний спеціаліст відділу Володимир Іванович департаменту утилізації ракет і
боєприпасів Міноборони, секретар
консультативної групи
АДАМОВ - начальник відділу департаменту Юрій Володимирович цивільного захисту населення і
територій МНС
БРОВЧЕНКО - начальник відділу департаменту Лариса Станіславівна законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність та
боротьбу із злочинністю Мін'юсту
ВИСОЦЬКИЙ - начальник служби центрального Сергій Іванович управління інженерних військ
головного управління
оперативного забезпечення
командування сил підтримки
Збройних Сил
ГЕРАСИМЕНКО - начальник управління організації Юрій Миколайович державного нагляду у
нафтогазовому та хімічному
комплексах Держпромгірнагляду
ЄФРЕМОВ - начальник відділу департаменту Олександр Олександрович координації міжнародної
технічної допомоги Мінекономіки
КРАВЧЕНКО - заступник начальника управління - Володимир Михайлович начальник відділу управління
оборонних галузей промисловості
Мінпромполітики
СЕМЕНІХІН - начальник управління державної Олександр Юхимович експертизи Держекспортконтролю
ШВЕД - радник заступника Міністра Віталій Георгійович оборони
ШЕВЧЕНКО - начальник відділу департаменту з Олександр Петрович питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
Мінпраці
ГРИЦЕНКО - заступник Міністра охорони Анатолій Володимирович навколишнього природного
середовищавгору