Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 11.01.19885207-XI
Документ 5207-XI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 4, ст. 114 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
14 грудня 1987 року "Про Арбітражний суд при
Торговельно-промисловій палаті СРСР" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
( 1501-06, 1503-06 ), затвердженого Законом Української РСР від
18 липня 1963 року ( 1500-06 ), такі зміни:
1) у частині другій статті 25 слова "Зовнішньоторгової
арбітражної комісії при Всесоюзній торговій палаті" замінити
словами "Арбітражного суду при Торговельно-промисловій
палаті СРСР";
2) у пункті 7 частини першої статті 348 слова "Морської і
Зовнішньоторгової арбітражних комісій при Всесоюзній торговій
палаті" замінити словами "Морської арбітражної комісії і
Арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті СРСР";
3) у пункті 3 статті 349 слова "Морської та Зовнішньоторгової
арбітражних комісій" замінити словами "Морської арбітражної
комісії та рішення Арбітражного суду при Торговельно-промисловій
палаті СРСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 11 січня 1988 р.
N 5207-XIвгору