Документ 520-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2017, підстава - 516-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 520
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 516 ( 516-2017-п ) від 12.07.2017 }
Про оплату праці членів Вищої ради юстиції
та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
{ Назва Постанови в редакції Постанов КМ
N 914 ( 914-2013-п ) від 27.11.2013
N 644 ( 644-2015-п ) від 02.09.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 914 ( 914-2013-п ) від 27.11.2013
N 644 ( 644-2015-п ) від 02.09.2015 }

{ Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }

{ Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року:
1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу,
відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування,
що заміщують посади, за якими умови оплати праці
визначено цією Постановою, та військовослужбовців і
осіб начальницького складу, які проходять службу на
зазначених посадах, грошове забезпечення складається з
посадового окладу, встановленого цією Постановою, а
також окладу за військовим (спеціальним) званням та
надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців
і осіб начальницького складу, інших виплат, передбачених
цією Постановою;
2) на зазначених військовослужбовців і осіб начальницького
складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування, не
поширюється дія Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ), крім положень абзаців третього, п'ятого і
шостого пункту 1 Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ) згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2005-п )
від 17.08.2005 }
{ Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
1) посадовий оклад члена Вищої ради юстиції та члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється в розмірі 10
мінімальних заробітних плат з коефіцієнтом - 1,3;
2) членам Вищої ради юстиції та членам Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України у межах затвердженого фонду оплати праці
виплачуються:
щомісячна доплата за вислугу років у таких розмірах: за
наявності стажу роботи в галузі права понад 15 років - 40
відсотків, понад 20 років - 50 відсотків, понад 25 років - 60
відсотків, понад 30 років - 70 відсотків, понад 35 років - 80
відсотків їх посадового окладу;
щомісячна доплата за перебування:
- на посадах Голови Вищої ради юстиції, Голови Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України - у розмірі 10 відсотків їх
посадового окладу;
- на посадах заступника Голови, секретаря секції Вищої ради
юстиції, заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, секретарів кваліфікаційної та дисциплінарної палат Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України - у розмірі 5 відсотків їх
посадового окладу;
щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата (доктора
філософії) або доктора наук з відповідної спеціальності - у
розмірі відповідно 15 і 20 відсотків їх посадового окладу. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 914 ( 914-2013-п ) від
27.11.2013, N 644 ( 644-2015-п ) від 02.09.2015 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац перший пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 849
( 849-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 900)
у частині розмірів посадових окладів осіб, зазначених у пункті 1
цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору