Про введення в дію Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
Постанова Верховної Ради України від 10.02.199552/95-ВР
Документ 52/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 10.02.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про наукову і науково-технічну експертизу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 9, ст. 57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
( 51/95-ВР ) ввести в дію з дня його опублікування, крім статті 7,
яка вводиться в дію з 1 липня 1995 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про наукову і науково-технічну експертизу" чинне
законодавство України застосовується у частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з цим
Законом; привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду України, що стосуються наукової і
науково-технічної діяльності; забезпечити перегляд і скасування органами державної
виконавчої влади їх нормативних актів, які суперечать цьому
Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 лютого 1995 року
N 52/95-ВРвгору