Про внесення змін до Положення про прикордонний режим
Постановление Кабинета Министров Украины от 03.02.201652
Документ 52-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.02.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.02.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2016 р. № 52
Київ

Про внесення змін до Положення про прикордонний режим

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України,  1998 р., № 30, ст. 1127; 1999 р., № 17, ст. 726; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 26, ст. 1705; 2010 р., № 94, ст. 3440; 2013 р., № 51, ст. 1839), зміни, що додаються.

2. Обласним державним адміністраціям до 1 березня 2016 р. привести власні рішення у відповідність з цією постановою та разом з відповідними органами Державної прикордонної служби вжити заходів до їх виконання.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести до 1 березня 2016 р. нормативно-правові акти з питань регулювання безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства у відповідність з цією постановою.

4. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством інфраструктури, Адміністрацією Державної прикордонної служби до 1 лютого 2016 р. подати Кабінетові Міністрів України пропозиції  щодо внесення до Правил дорожнього руху змін з питань, пов’язаних з обмеженням руху транспортних засобів у контрольованому прикордонному районі.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2016 р. № 52

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про прикордонний режим

1. У пункті 1 слова “пристанях, причалах і в пунктах базування” замінити словами “пристанях, причалах, базах для стоянки і в пунктах базування (далі - об’єкти базування)”.

2. У пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів;”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) лінія інженерних прикордонних споруджень - спеціальна смуга місцевості в межах прикордонної смуги та інші земельні ділянки, які відповідно до законодавства надаються в постійне користування органам Державної прикордонної служби для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів;”;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) пункт базування - місце (смуга) на урізі води або гідротехнічна споруда, розташовані у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, визначені місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування за погодженням з органами охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони перебувають, для постійного і тимчасового тримання поза пристанями, причалами, базами для стоянок маломірних суден, інших плавзасобів. Вимоги до облаштування пунктів базування та типи маломірних суден, інших плавзасобів, яким дозволяється тримання на них, визначаються Правилами користування маломірними суднами на водних об’єктах, а вимоги до безпечної експлуатації таких пунктів - Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден відповідно до законодавства. Місця  базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, облаштовуються відповідно до норм, установлених Мінагрополітики.”.

3. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“У необхідних випадках Державна прикордонна служба може запроваджувати додаткові тимчасові обмеження на в’їзд і провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які встановлюються наказом начальника органу охорони державного кордону, погодженим з місцевими державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення, територіальними органами Національної поліції, ДМС та регіональними органами СБУ.”.

4. У пункті 9 слова “як виняток лише за спеціальним дозволом відповідного підрозділу Державної прикордонної служби” замінити словами “як виняток у порядку, який встановлюється МВС”.

5. У пункті 11:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“уповноваженими особами Державної прикордонної служби, а також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: наземного - із застосуванням диска з червоним світлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засіб; водного - сигналами відповідно до Міжнародного зводу сигналів (лоції Чорного та Азовського морів на води України) або Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах.”;

абзац п’ятий після слова “Водій” доповнити словами “(капітан, судноводій)”;

абзац шостий після слова “водія” доповнити словами “(капітана, судноводія)”, а після слова “пасажирів” - словами “(членів екіпажу)”.

6. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Капітанам (судноводіям) морських і річкових суден, власникам маломірних суден, командирам повітряних суден, начальникам поїздів і провідникам вагонів, старшим стюардам і стюардам, водіям транспортних засобів забороняється підвозити у контрольований прикордонний район та прикордонну смугу і вивозити з них осіб, які не мають відповідних документів.”.

7. Абзац перший пункту 13 після слів “Прикордонна смуга” доповнити словами “, у межах контрольованого прикордонного району - “Контрольований прикордонний район”.

8. У другому реченні пункту 16 слова “адміністраціями разом з відповідними підрозділами” замінити словами “адміністраціями разом з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесені зазначені завдання, за погодженням з відповідними органами”.

9. В абзаці першому пункту 17 слово “полювання,” виключити.

10. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органів або підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання, у порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

У смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється.”.

11. У назві розділу “Порядок обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, їх плавання та пересування у територіальному морі та внутрішніх водах” і в пункті 22 слова “пристанях, причалах і в пунктах базування” замінити словами “об’єктах базування”.

12. Пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі ведеться адміністрацією об’єктів базування у порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями, про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка, а облік суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Списки торговельних і маломірних суден, інших плавзасобів подаються адміністраціями морських (річкових) портів, об’єктів базування на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено їх місце базування, до такого підрозділу.”.

13. Пункт 24 доповнити абзацами такого змісту:

“Під час зміни приписки та постійного місця для стоянки (зберігання) маломірних суден, інших плавзасобів адміністрації об’єктів базування протягом 24 годин інформують про це підрозділи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони розташовані.

У разі коли адміністрація об’єкта базування не може забезпечити обліковані маломірні судна, інші плавзасоби постійним місцем для стоянки (зберігання), дозволяється тримання їх в іншому місці за погодженням з адміністрацією об’єкта базування та територіальним органом Укртрансбезпеки, а для суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - територіальним органом Держрибагентства за умови забезпечення надійного зберігання з обов’язковим інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби.

Забороняється тримання маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами базування, крім випадків, визначених цим пунктом.”.

14. Пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

“26. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчого об’єкта базування в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями, про що адміністрації об’єктів базування інформують протягом 24 годин підрозділи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування.

27. Об’єкти базування в межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району облаштовуються в місцях, які визначаються рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, з урахуванням пропозицій районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за погодженням з відповідними органами Державної прикордонної служби.

Номери об’єктам базування надаються відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, про що інформуються органи Державної прикордонної служби, на ділянці яких вони облаштовуються.”.

15. У пункті 28:

в абзаці першому слова “сезону”, “Держкомрибгоспу”, “МВС” та “МНС” замінити відповідно словами “періоду”, “Держрибагентства”, “органів Національної поліції” та “ДСНС”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Огляд місця базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється міжвідомчими комісіями, призначеними Держрибагентством, до складу яких включені представники Державної прикордонної служби, у строки, встановлені Держрибагентством. До експлуатації місця базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, допускаються за висновками таких комісій.”.

16. Пункти 30, 32 і 33 викласти в такій редакції:

“30. Заходи щодо обліку та тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду на об’єктах базування, здійснюють адміністрації об’єктів базування, а також керівники підприємств, установ та організацій з урахуванням форми власності.

Заходи щодо тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду і за відповідним погодженням зберігаються окремо не на об’єктах базування, здійснюють їх власники.

Керівники підприємств, установ і організацій, яким належать об’єкти базування, власники маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, зобов’язані надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби безперешкодний доступ до місця їх тримання.”;

“32. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами базування, а також на об’єктах базування, які не допущені до експлуатації, забороняється (крім випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм) або власником торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснюватися посадка або висадка, завантаження або розвантаження, але не пізніше здійснення таких заходів).

33. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води України здійснюється адміністраціями об’єктів базування після належного оформлення згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України, які затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями за погодженням з органами охорони державного кордону, в зоні відповідальності яких вони розташовані.

Випуск суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією місця базування відповідно до порядку, затвердженого Мінагрополітики за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.

Експлуатація об’єктів базування всіх форм власності та випуск з них маломірних суден та інших плавзасобів без наявності адміністрацій об’єктів базування забороняється.

Маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити (крім засобів розваг на воді, які виходять на відстань до 2 морських миль) у територіальне море та внутрішні води України згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України за умови завчасного, не пізніше ніж за одну годину до виходу, інформування адміністраціями об’єктів базування, які ними обліковуються, відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

Вихід та плавання маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та інших плавзасобів після закінчення навігаційного періоду і темної пори доби (за винятком наявності у судна відповідного дозволу Регістра судноплавства України та обладнання, яке для нічного плавання визначене Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі 1972 року), а за межі 2 морських миль також без відповідних радіоелектронних засобів зв’язку та дозволу на користування ними забороняється.

Маломірним суднам, суднам флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та іншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсіювання судна недостатня для його виявлення за допомогою радіолокаційних станцій (радарів) у діапазонах 9 та 3 ГГц (довжина хвилі 3 та 10 сантиметрів), виходити за межі 2 морських миль без радіолокаційних відбивачів забороняється.

Капітани (судноводії) маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, випуск яких було здійснено з об’єктів базування за межами контрольованих прикордонних районів, під час виходу в територіальне море, внутрішні води України, які розташовані у контрольованих прикордонних районах, зобов’язані завчасно поінформувати підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснено такий вихід.”.

17. У пункті 34 слова “підрозділи” та “інформують” замінити відповідно словами “органи” та “письмово інформують”.

18. Пункт 36 викласти в такій редакції:

“36. Під час плавання і перебування торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів у територіальному морі та внутрішніх водах забороняється їх підхід до іноземних та українських суден закордонного прямування (крім випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм) або власником торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснюватися підхід, але не пізніше здійснення таких заходів).”.

19. У тексті Положення слова “пристані, причали і пункти базування” та “органи внутрішніх справ” в усіх відмінках замінити відповідно словами “об’єкти базування” та “органи Національної поліції” у відповідному відмінку.вверх