Документ 52-2006-п, попередня редакція — Редакція від 14.11.2014, підстава - 598-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2006 р. N 52
Київ
 
Про порядок визначення друкованого засобу
масової інформації, у якому розміщуються
оголошення про виклик до суду відповідача,
третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме,
повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого
та інформація про процесуальні документи
 
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
     Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) та частини першої статті 297-5 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина в редакції Постанови КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }
 
     1. Затвердити Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, що додається. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 31

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 52
 
ПОРЯДОК
визначення друкованого засобу масової інформації,
у якому розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме, повістки про
виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про
процесуальні документи
 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }
 
{ У тексті Порядку слова "Державна судова адміністрація" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство юстиції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }

 
     1. Цей Порядок регулює питання визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме (далі - оголошення про виклик до суду), повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }
 
     2. Оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України відповідача, третіх осіб, свідків.
 
     Повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи публікуються в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }
 
     3. Міністерство юстиції щороку до 1 листопада подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на наступний рік друкованих засобів масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду і повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, передбачені у пункті 2 цього Порядку.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }
 
     4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду, з урахуванням їх тиражу і популярності та щороку до 1 жовтня повідомляють про це Міністерство юстиції.
 
     Друковані засоби масової інформації, в яких розміщуються оголошення про виклик до суду, обираються з числа друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, що висвітлюють діяльність місцевих органів державної влади або є їх друкованим органом.
 
     5. Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства юстиції щороку до 1 грудня визначає друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ( 678-2006-р ) та затверджує перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження ( 205-2006-р, 678-2006-р ), у яких розміщуються оголошення про виклик до суду і повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, передбачені у пункті 2 цього Порядку, що підлягає опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр".
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2014-п ) від 30.10.2014 }вгору