Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18.07.197552-IX
Документ 52-09, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1975, N 30, ст. 371 )
{ Указ затверджено в частині внесення змін і доповнень до
Закону про судоустрій Української РСР ( 2022-10 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) і Цивільного
процесуального ( 1501-06, 1503-06, ) кодексів
Української РСР Законом ВР УРСР N 483-IX ( 483-09 ) від
12.12.75 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81
Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 30 травня 1975 року "Про утворення Київського міського суду та
відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 )

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 18 липня 1975 р.
N 52-IXвгору