Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18.07.197552-IX
Документ 52-09, попередня редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 1618-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1975, N 30, ст. 371 )
{ Указ затверджено в частині внесення змін і доповнень до
Закону про судоустрій Української РСР ( 2022-10 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) і Цивільного
процесуального ( 1501-06, 1503-06, ) кодексів
Української РСР Законом ВР УРСР N 483-IX ( 483-09 ) від
12.12.75 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81
Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 }

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 30 травня 1975 року "Про утворення Київського міського суду та
відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 )

2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05 ) такі доповнення:
1) пункт перший статті 32 після слова "обласний" доповнити
словом "міський", а пункт п'ятий цієї статті після слова
"обласного" - словом "міського";
2) доповнити Кодекс статтями 32-1 і 32-2 такого змісту:
"С т а т т я 32-1. Міський суд, якому надані права обласного
суду
Положення цього Кодексу, що стосуються повноважень обласного
суду, поширюються на міський суд, якому надані права обласного
суду";
"С т а т т я 32-2. Прокурор міста, якому надані права
прокурора області
Положення цього Кодексу, що стосуються повноважень прокурора
області, поширюються на прокурора міста, якому надані права
прокурора області".

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР
N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 18 липня 1975 р.
N 52-IXвгору