Документ 5190-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2012. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.367)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI та від 30 липня 2012 року № 5189-VI) такі зміни:

в абзаці першому цифри "44.500.000" замінити цифрами "68.800.000";

пункт 1 після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"для фінансування проектів у сфері сільського господарства з метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5190-VI
вгору