Документ 519/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.11.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Городенка Городенківського району
Івано-Франківської області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 3, ст. 18 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Городенка Городенківського району
Івано-Франківської області територію колишнього села Котиківка в
окремий населений пункт і відновити йому найменування - село
Котиківка.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 519/96-ВРвгору