Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018519
Документ 519-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. № 519
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 70, ст. 2352; 2017 р., № 45, ст. 1394) такі зміни:

пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки, відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”, та диплом доктора наук видається Міністерством освіти і науки до затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

у пункті 6 цифри “2019” замінити цифрами “2020”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
вгору