Документ 519-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2012 р. № 519
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 519

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1. У пункті 3:

у підпункті 2 слова “управління з матеріально-технічного” замінити словами “державної установи “Управління збірних команд та”;

підпункт 8 після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1883)” доповнити словами і цифрами “, в тому числі виплату у 2012 році грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам XXVI літньої Всесвітньої універсіади та ХI літнього Юнацького олімпійського фестивалю, які проходили у 2011 році, та їх тренерам”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд державних підприємств та установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 “Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2011 р., № 99, ст. 3614) надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази), придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз, а також надання фінансової підтримки базам, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) не перевищують їх видатків, для оплати ними комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель;”;

підпункт 12 після слів “проведення в Україні” доповнити словом “юнацького”;

доповнити пункт підпунктом 13 такого змісту:

“13) придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідного для проведення в Україні юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року.”.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми з урахуванням поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, календарних планів заходів та регламентних документів міжнародних спортивних організацій тощо, планових обсягів надання базами в поточному році послуг, пов’язаних з проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, виходячи з необхідності будівництва нових та поліпшення технічного стану існуючих будівель і спортивних споруд баз, необхідних для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України з відповідних видів спорту до всеукраїнських та міжнародних змагань, а також необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Переліки необхідного обладнання та інвентарю довгострокового використання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення затверджуються відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Придбання малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, медикаментів і перев’язувальних матеріалів здійснюється згідно з установленими нормативами забезпечення.

Перелік витрат, пов’язаних з організацією і проведенням всеукраїнських і міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України, масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів загальнодержавного рівня, в тому числі серед учнів та студентів, визначається затвердженими в установленому порядку положеннями про проведення зазначених заходів.

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції будівель і спортивних споруд, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, визначається виходячи з об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Обсяг бюджетних коштів для проектування та будівництва нових будівель і спортивних споруд існуючих баз, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, визначається виходячи з об’єктивної потреби у створенні належних умов для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визначеної на підставі результатів аналізу існуючої мережі баз з відповідних видів спорту, технічних та інших характеристик будівель і спортивних споруд відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій, затвердженої проектно-кошторисної документації на будівництво, наявних земельних ділянок для будівництва та відповідних інженерних мереж, необхідних для функціонування таких будівель і споруд, з урахуванням першочергової необхідності створення умов для розвитку відповідних видів спорту, підготовка збірних команд з яких проводиться переважно за кордоном, у зв’язку з відсутністю умов для здійснення такої підготовки на території України.

Обсяг бюджетних коштів для придбання базами спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання визначається виходячи з об’єктивної потреби у придбанні такого обладнання та інвентарю, визначеної на підставі результатів аналізу забезпеченості існуючої мережі баз з відповідних видів спорту спортивним обладнанням та інвентарем, необхідним для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, технічного стану та інших характеристик наявного обладнання та інвентарю, з урахуванням національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій.

Обсяг бюджетних коштів для фінансової підтримки баз визначається виходячи з результатів провадження ними фінансово-господарської діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Зазначений обсяг може змінюватися головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми залежно від результатів провадження базами фінансово-господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал).

Перелік баз із зазначенням обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель, спортивних споруд та видів робіт, спортивного обладнання та інвентарю, а також обсягів фінансової підтримки в розрізі напрямів її використання затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми.

Календарні плани заходів Комітету, Центру, спортивних шкіл на відповідний рік затверджуються керівниками зазначених установ за погодженням з відповідальним виконавцем бюджетної програми.”.

3. Доповнити Порядок пунктом 6-1 такого змісту:

“6-1. Видатки на будівництво і реконструкцію за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

Підготовка проектної документації на будівництво об’єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули будов (об’єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

Об’єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).”.

4. Доповнити пункт 7 підпунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:

“4-1) проектування, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію будівель та споруд, призначених для розвитку видів спорту, що не передбачені для бази постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 “Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2011 р., № 99, ст. 3614);

4-2) придбання базами обладнання та інвентарю, які не належать до спортивного;”.вгору