Документ 5189-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2012. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.366)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI) такі зміни:

1) в абзаці першому цифри "15.000.000" замінити цифрами "44.500.000";

2) у пункті 1:

доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"за зобов’язаннями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзац десятий після слів "національних проектів" доповнити словами "суб’єкти господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5189-VI
вгору