Документ 518-97-п, поточна редакція — Редакція від 06.05.2011, підстава - 444-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 травня 1997 р. N 518
Київ
Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 116 ( 116-99-п ) від 30.01.99
N 1282 ( 1282-2005-п ) від 24.12.2005
N 395 ( 395-2011-п ) від 13.04.2011
N 444 ( 444-2011-п ) від 27.04.2011 }

{ У назві і тексті постанови слово "поліція" в усіх відмінках
замінено словом "міліція" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 116 ( 116-99-п ) від 30.01.99 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. На часткову зміну пункту 13 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 1996 р. N 1385 ( 1385-96-п ) "Про
забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації
України" Державній податковій адміністрації України створити в
структурі Українського фінансово-економічного інституту (м. Ірпінь
Київської області) факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані із
створенням зазначеного факультету, за рахунок коштів, що
передбачаються на 1997 рік на підготовку кадрів.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 444
( 444-2011-п ) від 27.04.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1282
( 1282-2005-п ) від 24.12.2005 }

4. Надати право: Голові Державної податкової служби визначати кількість посад
начальницького складу податкової міліції в Українському
фінансово-економічному інституті та встановлювати порядок їх
направлення для проходження служби; { Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2011-п ) від
13.04.2011 } ректору Українського фінансово-економічного інституту
призначати на посади начальницького складу податкової міліції і
застосовувати положення постанови Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 1998 р. N 1716 ( 1716-98-п ) "Про проходження служби
особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1623) та
дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ в межах прав,
наданих ректору відповідного вищого навчального закладу,
підпорядкованого Міністерству внутрішніх справ. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 116
( 116-99-п ) від 30.01.99 }
5. Прирівняти за умовами оплати праці посади начальницького
складу податкової міліції, які проходять службу в Українському
фінансово-економічному інституті, до відповідних категорій посад
начальницького складу податкової міліції в Державній податковій
службі згідно з додатком. { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 116
( 116-99-п ) від 30.01.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 395 ( 395-2011-п ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1282
( 1282-2005-п ) від 24.12.2005 }

Додаток

СХЕМА
прирівнення посад начальницького складу податкової
міліції Українського фінансово-економічного інституту
до відповідних категорій посад начальницького складу
податкової міліції Державної податкової адміністрації
за умовами оплати праці
------------------------------------------------------------------ Посада у навчальному закладі |Посада, до якої прирівнюється | (додаток 10 до постанови | Кабінету Міністрів України |від 31 грудня 1996 р. N 1592 | ( 1592-96-п ) ------------------------------------------------------------------ Ректор начальник Головного
управління податкової
міліції
Проректор з питань підготовки перший заступник начальника
кадрів податкової міліції Головного управління
податкової міліції
Начальник: факультету податкової начальник самостійного
міліції, Науково-дослідного управління, заступник
центру начальника Головного
управління податкової
міліції
Заступник начальника: факультету начальник управління у
податкової міліції, складі Головного
Науково-дослідного центру управління, начальник
самостійного відділу
податкової міліції
Начальник: кафедри факультету начальник відділу у складі
податкової міліції; Головного управління,
науково-дослідної лабораторії, управління, помічник
відділу Науково-дослідного центру начальника податкової
міліції
Професор, заступник начальника начальник відділення,
кафедри факультету податкової старший слідчий в особливо
міліції; головний науковий важливих справах, головний
співробітник, заступник начальника державний податковий
науково-дослідної лабораторії, ревізор-інспектор
відділу Науково-дослідного центру податкової міліції
Доцент, начальник: відділення, старші: оперуповноважений в
курсу факультету податкової особливо важливих справах,
міліції; провідний науковий слідчий, інспектор з
співробітник Науково-дослідного особливих доручень
центру податкової міліції
Старший викладач факультету старші: оперуповноважений,
податкової міліції, старший експерт, слідчий податкової
науковий співробітник міліції
Науково-дослідного центру
Викладач факультету податкової старший інспектор,
міліції, заступник начальника оперуповноважений, експерт,
курсу, науковий співробітник державний податковий
інспектор податкової
міліції
____________ Примітка. Оклад грошового утримання працівників податкової
міліції складається з посадового окладу, винагороди за вислугу
років, а також окладу за спеціальне звання.
{ Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 116
( 116-99-п ) від 30.01.99 }

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28вгору