Документ 518-2014-п, попередня редакція — Редакція від 12.01.2016, підстава - 1150-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 518
Київ

Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 39 від 04.02.2015
№ 465 від 08.07.2015
№ 590 від 12.08.2015
№ 1150 від 30.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, що додається.

2. Міністерству фінансів під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” та складання проекту Державного бюджету України на наступні роки передбачати Міністерству соціальної політики для Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції видатки на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок).

3. Міністерству закордонних справ сприяти Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та Українському науково-дослідному інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності в налагодженні контактів з провідними закордонними підприємствами, установами та організаціями, що надаватимуть спеціалізовану допомогу з протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, іноземними урядовими та неурядовими організаціями, які сприятимуть отриманню відповідної допомоги.

4. Міністерству закордонних справ та Державній міграційній службі сприяти в оформленні у максимально короткі строки необхідних документів для виїзду за кордон учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, та у разі необхідності їх супроводжуючих осіб.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

5. Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151) викласти у такій редакції:

“технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі виробів підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, послуг з їх післягарантійного ремонту;”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 518

ПОРЯДОК
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

{У тексті Порядку слово “послуг” замінено словами “спеціалізованої допомоги” згідно з Постановою КМ № 39 від 04.02.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших утворених відповідно до законів військових формувань, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов’язаних із попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - протезування (ортезування), заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності у вигляді надання їм грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанов КМ № 39 від 04.02.2015, № 465 від 08.07.2015}

закордонним підприємствам, установам та організаціям, в яких здійснюватиметься протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги);

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 39 від 04.02.2015, № 465 від 08.07.2015}

на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 39 від 04.02.2015}

Протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності є вироби, які забезпечують безпечне і надійне їх функціонування триваліший час, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають можливість учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок:

виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями;

вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо);

забезпечувати догляд за дітьми та особами, які втратили працездатність.

Грошова допомога, пов’язана з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на:

{Абзац восьмий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 39 від 04.02.2015}

протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні);

{Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 04.02.2015}

проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

2. Для розгляду питання щодо протезування (ортезування) за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба):

заяву;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146), яке учасник отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);

рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

витяг з історії хвороби;

фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

У разі коли до заяви додаються не всі необхідні документи, зазначені у цьому пункті, Служба повідомляє у триденний строк учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання відсутніх документів поштою), або дата їх фактичного отримання Службою (у разі особистого подання).

3. Розгляд документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Службі (далі - експертна група).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1150 від 30.12.2015}

Положення про експертну групу та її персональний склад затверджуються Мінсоцполітики за поданням Служби.

Медичні показання до протезування (ортезування) визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів  технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника всіх необхідних документів.

Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує питання щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в Україні або здійснює пошук закордонного надавача спеціалізованої допомоги і з’ясовує з ним конструкцію та комплектацію виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 12.08.2015}

За результатами розгляду заяви протягом двох робочих днів з дати проведення засідання експертною групою оформляється рішення.

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1150 від 30.12.2015}

У рішенні в обов’язковому порядку зазначається:

{Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1150 від 30.12.2015}

інформація про можливість протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок:

- вітчизняним виробом підвищеної функціональності;

- закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні);

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 39 від 04.02.2015}

розмір грошової допомоги на протезування (ортезування), найменування закордонних надавачів спеціалізованої допомоги окремо за кожною позицією, зазначеною в абзацах дев’ятому і десятому цього пункту, та у розрізі витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, і дані про необхідність супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 39 від 04.02.2015}

Учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, під час первинного протезування забезпечується у разі потреби лікувально-тренувальним протезом підприємством, що відповідає вимогам, визначеним пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146), на строк, необхідний для формування кукси (від одного до дванадцяти місяців).

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

Рішення щодо доцільності протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги, розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, а також (у разі потреби) збільшення встановленого розміру грошової допомоги (але не більше ніж у два рази) приймається експертною групою з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанов КМ № 39 від 04.02.2015, № 1150 від 30.12.2015}

Строк, на який видається виріб підвищеної функціональності, що виготовлений закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, не повинен бути меншим за строк, на який видається виріб підвищеної функціональності вітчизняного виробництва.

{Абзац шістнадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1150 від 30.12.2015}

У разі досягнення згоди з учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, щодо протезування (ортезування) в Україні Служба надає йому відповідні рекомендації.

{Абзац сімнадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1150 від 30.12.2015}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1150 від 30.12.2015}

5. Служба укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги і подальшого гарантійного обслуговування, надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, відповідальність сторін.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 04.02.2015}

Право на отримання зазначеної грошової допомоги на протезування (ортезування) за кордоном, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності може бути використано учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, лише один раз.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 04.02.2015; в редакції Постанови КМ № 465 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1150 від 30.12.2015}

Розмір грошової допомоги на протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому прийнято експертною групою рішення про доцільність протезування (ортезування) за кордоном учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 04.02.2015, № 465 від 08.07.2015, № 1150 від 30.12.2015}

Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому експертною групою прийнято рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1150 від 30.12.2015}

У разі перевищення зазначеної вартості учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Служби, відкритий у Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги. У такому разі тристоронній письмовий договір укладається Службою тільки після перерахування на її рахунок суми, що не вистачає для протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном.

Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше трьох місяців для забезпечення протезуванням (ортезуванням) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 39 від 04.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Служба перераховує кошти на рахунок такого учасника або закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 04.02.2015}

Для остаточного розрахунку учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону Службі відповідні підтверджуючі документи.

Оплата вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом перерахування коштів:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

Службою - закордонному надавачу спеціалізованої допомоги на підставі актів про заміну приймальної гільзи (куксоприймача) або здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

Фондом соціального захисту інвалідів на території України - підприємству, що відповідає вимогам, визначеним абзацом тринадцятим пункту 3 цього Порядку, на підставі акта приймання-передачі робіт (надання послуг).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

6. Підготовка учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності або за рекомендаціями зазначеного Інституту, інших закладів охорони здоров’я.

7. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань здійснюються в установленому законодавством порядку.

До грошової допомоги, зазначеної в пункті 1 цього Порядку, що надається учаснику антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, не включаються витрати на оплату банківських послуг.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

Для оплати вартості протезування (ортезування) можуть використовуватися кошти фізичних і юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

8. Мінсоцполітики за поданням Служби подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Служба після отримання від закордонного надавача спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, встановленого учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вносить інформацію про протезування (ортезування) згідно з цим Порядком до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

11. Форми протоколу засідань експертної групи, заяви, анкети, рішення та інших необхідних документів затверджуються Мінсоцполітики за поданням Служби.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 04.02.2015, № 1150 від 30.12.2015}вгору