Документ 518-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - 294-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 518
Київ

Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 39 від 04.02.2015
№ 465 від 08.07.2015
№ 590 від 12.08.2015
№ 1150 від 30.12.2015
№ 172 від 24.02.2016
№ 167 від 22.03.2017
№ 294 від 26.04.2017}

{Назву і текст Постанови після слів “виробами підвищеної функціональності за” доповнено словами “новітніми технологіями та” згідно з Постановою КМ № 172 від 24.02.2016}

{У тексті Постанови слова “Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” в усіх відмінках замінено словами “Фонд соціального захисту інвалідів” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 24.02.2016}

2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на наступні роки передбачати Міністерству соціальної політики для Фонду соціального захисту інвалідів видатки на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 24.02.2016}

3. Міністерству закордонних справ сприяти Фонду соціального захисту інвалідів та Українському науково-дослідному інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності в налагодженні контактів з провідними закордонними підприємствами, установами та організаціями, що надаватимуть спеціалізовану допомогу з протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, іноземними урядовими та неурядовими організаціями, які сприятимуть отриманню відповідної допомоги.

4. Міністерству закордонних справ та Державній міграційній службі сприяти в оформленні у максимально короткі строки необхідних документів для виїзду за кордон учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, та у разі необхідності їх супроводжуючих осіб.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 465 від 08.07.2015}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 172 від 24.02.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 518
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 172)

ПОРЯДОК
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

{У тексті Порядку, крім пункту 1, слово “Служба” в усіх відмінках замінено словом “Фонд” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, та осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), за бюджетною програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності шляхом надання їм грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 167 від 22.03.2017, № 294 від 26.04.2017}

підприємству, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики, та на якому здійснюватиметься протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності (далі - вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

закордонним підприємству, установі, організації, в яких здійснюватиметься протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги), учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності - вироби, які забезпечують безпечне і надійне функціонування, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають можливість учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо), забезпечувати догляд за дітьми та особами, які втратили працездатність;

новітні технології - технологічні процеси, які не впроваджені в Україні до 2015 року, в тому числі щодо застосування конструкції протезів кінцівок та ортезів, що дають змогу комп’ютерного управління виробом та програмування його параметрів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

3. Для забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) інформацію про застосування новітніх технологій, сертифікати про навчання спеціалістів за новітніми технологіями та дані про осіб, яким проводилося протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

4. Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки за кордоном може бути використано учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, лише один раз.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент укладення договору.

Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент укладення договору.

У разі перевищення зазначеної вартості може бути здійснено доплату різниці за рахунок власних коштів учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника чи інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Фонду, відкритий у державному банку або Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги. У такому разі тристоронній письмовий договір, зазначений у пункті 13 цього Порядку, укладається Фондом тільки після перерахування на її рахунок суми, що не вистачає для протезування та/або ортезування за кордоном.

5. Розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді.

Положення про експертну групу затверджується Мінсоцполітики за поданням Фонду, а її персональний склад - Фондом.

Медичні показання до протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначаються згідно з функціональними можливостями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, та на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

6. Первинне протезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на строк, необхідний для формування кукси (від одного до дванадцяти місяців).

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

7. Експертна група приймає рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в якому обов’язково зазначається обґрунтування щодо:

навичок користування первинним протезом учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

необхідності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

вибору новітньої технології з урахуванням досвіду її застосування в аналогічних випадках (у разі ампутації кінцівок);

необхідності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні);

вибору комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності, його сервісного та післягарантійного обслуговування на території України, заміни приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійного ремонту зазначених виробів вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

розміру грошової допомоги для протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, на оплату витрат, зазначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 цього Порядку, щодо необхідності супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

вибору технології виготовлення, яка відсутня в Україні, з її порівнянням із технологіями виготовлення інших держав і врахуванням досвіду роботи закордонного надавача спеціалізованої допомоги за відповідною технологією;

вибору комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності, його сервісного та післягарантійного обслуговування, забезпечення технічної можливості закордонним надавачем спеціалізованої допомоги із заміни приймальної гільзи (куксоприймача) на території України.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

8. Рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в Україні або за кордоном, вибору технологій виготовлення, закордонного надавача спеціалізованої допомоги, розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених у пункті 9 цього Порядку, а також (у разі потреби) збільшення встановленого розміру грошової допомоги (але не більш як у 2 рази) приймається експертною групою з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі.

Організація протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

9. Грошова допомога, пов’язана з безоплатним забезпеченням протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на:

протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та їх післягарантійний ремонт;

проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

10. Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, за кордоном, вибору технологій та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Фонду:

1) заяву;

2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, отримують у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);

5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

6) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

7) витяг з історії хвороби;

8) фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою).

У разі коли до заяви додаються не всі документи, зазначені у цьому пункті, Фонд повідомляє у триденний строк учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законному представникові про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їх фактичного отримання Фондом (у разі особистого подання).

11. Під час строку, встановленого абзацом десятим пункту 10 цього Порядку, Фонд опрацьовує питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснює пошук технологій виготовлення, які відсутні в Україні, закордонних надавачів спеціалізованої допомоги, що застосовують такі технології, а також з’ясовує з такими надавачами конструкцію та комплектацію виробу.

12. Протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) таких виробів.

13. Фонд укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги, подальшого гарантійного і післягарантійного обслуговування виробів, надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, надання інформації про етапи протезування, технології виготовлення, застосовування комп’ютерної діагностики та моделювання, необхідні види робіт під час підготовки, навчання користуванню таким виробом, навчання ходінню на остаточній конструкції у разі протезування нижніх кінцівок, відповідальність сторін, а також надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги акта виконаних робіт.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

Виріб підвищеної функціональності, що виготовлений закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, видається на 4,5 року.

Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Фонд перераховує кошти на рахунок такого учасника або закордонного надавача спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору.

Для остаточного розрахунку учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону Фонду відповідні підтверджуючі документи.

14. Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник антитерористичної операції подає до Фонду відповідну заяву.

Фонд письмово звертається до закордонного надавача спеціалізованої допомоги, яким здійснено протезування та/або ортезування, щодо подальшої експлуатації виробу.

Заміна приймальної гільзи та післягарантійний ремонт здійснюються на підставі рішення експертної групи та відповідного договору, укладеного Фондом і закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, за кордоном або за згодою учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в офіційному представництві закордонного надавача спеціалізованої допомоги чи на іншому підприємстві на території України, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

15. Фонд після отримання від закордонного надавача спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, встановленого учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вносить інформацію про протезування та/або ортезування, заміну приймальної гільзи та післягарантійний ремонт згідно з цим Порядком до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Організація протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями

16. Забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється відповідно до граничних цін, затверджених Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

Оплата витрат, пов’язаних із заміною приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійним ремонтом, здійснюється за фактичними витратами згідно з актами виконаних робіт.

17. Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду такі документи:

1) обґрунтування щодо навичок користування первинним протезом учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, і необхідність протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

{Підпункт 1 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

2) калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності із зазначенням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

{Підпункт 3 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

4) копію заяви учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

5) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

6) копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб ѕ платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

7) копію направлення учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

8) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

9) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою).

18. Фонд укладає з вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству і подальшого гарантійного обслуговування, надання ним технічного опису конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями, відповідальність сторін.

19. Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду обґрунтування необхідності виконання таких робіт та копію відповідної заяви учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

Фонд протягом 10 робочих днів опрацьовує матеріали та вносить їх на розгляд експертної групи.

Заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт здійснюються вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на підставі рішення експертної групи та відповідного договору.

20. Фонд після отримання від вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства акта виконаних робіт вносить інформацію про видачу протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Перерахування коштів для здійснення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

21. Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” (далі - бюджетні кошти), є Мінсоцполітики, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Фонд.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

За рахунок бюджетних коштів здійснюється оплата банківських послуг, у тому числі під час конвертації валюти.

22. Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше трьох місяців для забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

23. Оплата вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом перерахування Фондом коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги та/або вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству за результатами огляду експертною групою конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу і на підставі актів виконаних робіт із забезпечення протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності, заміни приймальної гільзи (куксоприймача) або здійснення післягарантійного ремонту, в тому числі за новітніми технологіями.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

Оплата вартості первинного протезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів Фондом соціального захисту інвалідів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству.

24. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань здійснюються в установленому законодавством порядку.

До грошової допомоги, зазначеної в пункті 1 цього Порядку, що надається учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, не включаються витрати на оплату банківських послуг.

Для оплати вартості протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та ремонту зазначених виробів, можуть використовуватися кошти фізичних і юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 22.03.2017}

25. Мінсоцполітики за поданням Фонду подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

26. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 22.03.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 172 від 24.02.2016}вгору