Документ 517-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 липня 2013 р. № 517-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 20 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 31 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Витрати, пов’язані з виконанням плану заходів, здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 517-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

1. Провести аналіз структури, змісту державних електронних інформаційних ресурсів, порядку доступу до інформації та її зберігання, функціональних можливостей інформаційних систем та баз даних, які використовуються органами виконавчої влади, а також програмних і технічних засобів, що використані під час створення зазначених систем і баз даних.


Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

III квартал 2013 року.

2. Розробити технічні вимоги до інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - система), у тому числі до програмно-апаратного комплексу та комунікаційних засобів системи.


Держінформнауки, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Адміністрація Держспецзв’язку.

2013 рік.

3. Розробити техніко-економічне обґрунтування створення системи та технічне завдання на створення, впровадження та забезпечення функціонування системи.


Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку.

2013 рік.

4. Розробити систему ідентифікаторів, які пов’язують інформацію в інформаційних системах та базах даних.


Держінформнауки, Мін’юст, Укрдержархів, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МВС, МОН.

І квартал 2014 року.

5. Створити єдині класифікатори та розробити механізми приведення державних електронних інформаційних ресурсів у відповідність з єдиними класифікаторами.


Держінформнауки, Мін’юст, Укрдержархів, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МВС, МОН.

І квартал 2014 року.

6. Розробити і затвердити технічні стандарти обміну інформацією в системі, а також розробити механізми приведення державних електронних інформаційних ресурсів у відповідність з такими технічними стандартами.


Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку, Мін’юст, Укрдержархів, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МВС, МОН.

І квартал 2014 року.

7. Розробити і затвердити регламенти взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади із системою.


Держінформнауки, МОН, Мін’юст, Мінекономрозвитку.

І квартал 2014 року.

8. Створити інформаційні реєстри системи.


Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Укрдержархів, інші центральні органи виконавчої влади.

І квартал 2014 року.

9. Розробити Положення про інформаційну систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.


Держінформнауки, МОН, Мінекономрозвитку, Мінфін, Адміністрація Держспецзв’язку, Мін’юст.

І квартал 2014 року.

10. Провести дослідну експлуатацію системи з підключенням державних електронних інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади.


Держінформнауки, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

До 1 січня 2014 року.

11. Створити комплексну систему захисту інформації з метою забезпечення захисту державних електронних інформаційних ресурсів та персональних даних відповідно до вимог законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.


Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку, Укрдержархів, інші центральні органи виконавчої влади.

Друге півріччя 2014 року.

12. Вжити заходів до підключення до системи державних електронних інформаційних ресурсів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, центрів адміністративних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.


Держінформнауки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 1 січня 2014 року.

13. Ввести систему у промислову експлуатацію.


Держінформнауки, інші центральні органи виконавчої влади.

IV квартал 2014 року.
вгору