Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Форма типового документа, Договір, Довідка від 11.06.2012517
Документ 517-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2013, підстава - 19-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 червня 2012 р. № 517
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 626 від 04.07.2012
№ 812 від 20.08.2012
№ 941 від 05.09.2012
№ 961 від 01.10.2012
№ 1074 від 12.11.2012
№ 1191 від 26.12.2012
№ 19 від 16.01.2013}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2012 р. № 517

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм перерахування і надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - заборгованість).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості (далі - субвенція) надається із загального та спеціального фондів згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1074 від 12.11.2012}

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Відповідальними виконавцями відповідної бюджетної програми є Мінрегіон і Казначейство.

3. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася на 1 грудня 2012 р. і не погашена на дату складення довідки про суму заборгованості.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 626 від 04.07.2012, № 941 від 05.09.2012, № 1074 від 12.11.2012}

4. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається  підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню або надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні під час здійснення розрахунків за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію, на підставі довідки, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 05.09.2012}

Учасниками розрахунків є територіальні органи Казначейства; Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, міські у мм. Києві та Севастополі фінансові управління, фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі - місцеві фінансові органи); надавачі послуг; Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії; суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом; підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники); державне підприємство “Енергоринок”; енергогенеруючі компанії та їх кредитори - постачальники вугільної продукції; державне підприємство “Вугілля України”; вугледобувні підприємства; Держрезерв.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012}

Кількість сторін договору про організацію взаєморозрахунків є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та надходження до бюджету коштів у сумі, необхідній для її погашення.

Учасниками розрахунків можуть бути підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання незалежно від форми власності.

Із суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012}

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою;

2) копія рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування про затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою, зокрема:

з надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання);

з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення);

4) звіт про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація).

6. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги та відрахуванням дотації місцевих бюджетів, отриманої надавачами послуг.

7. Розрахунок обсягу заборгованості складається за формою згідно з додатком 3, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування та разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, подається учасниками розрахунків територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 190 “Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Територіальні комісії протягом двох тижнів з дня надходження зазначених документів приймають рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Для визначення обсягу зобов’язань учасники розрахунків подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою, наведеною в додатку 4.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанов КМ № 626 від 04.07.2012, № 941 від 05.09.2012}

Територіальні комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 941 від 05.09.2012}

Забороняється проведення розрахунків відповідно до цих Порядку та умов у разі переведення надавачами послуг на інших осіб кредиторської заборгованості за спожитий ними природний газ та електричну енергію (крім випадків відступлення прав вимоги щодо заборгованості за природний газ на користь Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”).

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 941 від 05.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 01.10.2012}

8. Державне підприємство “Енергоринок”, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії, Держрезерв укладають протягом 10 робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини.

Обсяг заборгованості та зобов’язання енергогенеруючих компаній перед Держрезервом з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються виходячи з ціни матеріальних цінностей, зазначеної у відповідних договорах, з урахуванням відсотків за користування органічним паливом та відповідно до судових рішень і актів звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями (у разі зазначення такої ціни в іноземній валюті - виходячи з перерахунку у гривні за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату споживання матеріальних цінностей). У разі відсутності такої ціни Держрезерв укладає з енергогенеруючою компанією договір купівлі-продажу матеріальних цінностей або додаткову угоду до договору про повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді за цінами, що застосовувалися на дату споживання органічного палива.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 05.09.2012}

Обсяг зобов’язань енергогенеруючих компаній з плати за надання державних гарантій та за користування субкредитами, наданими для впровадження проектів розвитку ринку електроенергії, реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі пені за невиконання умов їх надання; а також повернення зазначених субкредитів у повному обсязі з урахуванням частини, строк повернення якої ще не настав, визначається відповідно до актів звіряння розрахунків між Мінфіном та енергогенеруючими компаніями.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

9. Учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків, укладений в установленому порядку;

2) рішення територіальної комісії про узгодження:

обсягу заборгованості;

суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 941 від 05.09.2012}

{Підпункт 3 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

4) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

5) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка виникла на дату підписання договору про організацію взаєморозрахунків;

6) довідку органу державної податкової служби про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу);

{Підпункт 6 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

7) довідку органу державної податкової служби про розмір боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені) із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (для вугледобувних підприємств);

{Підпункт 7 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

8) довідку підприємства про розмір боргу, зазначеного в підпункті 7 цього пункту, що засвідчена підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою (для енергогенеруючих підприємств);

{Підпункт 8 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

9) акт звіряння розрахунків між Мінфіном та енергогенеруючими компаніями про розмір плати таких компаній за надання державних гарантій та плати за користування субкредитами, наданими для впровадження проектів розвитку ринку електроенергії, реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі обсяг надходжень внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів, а також про розмір зазначених субкредитів;

{Підпункт 9 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

10) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями за отримані матеріальні цінності.

{Підпункт 10 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012}

11) довідку органу державної податкової служби про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

{Пункт 9 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 941 від 05.09.2012}

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подає Казначейству довідку про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії за 2011 рік.

10. Місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи та надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків та реєстри договорів для формування та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, договори про організацію взаєморозрахунків.

11. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 626 від 04.07.2012}

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у мм. Києві та Севастополі і міст обласного значення на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

14. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства “Енергоринок”) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 812 від 20.08.2012}

Енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”. З поточного рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника на його поточний рахунок, відкритий в територіальному органі Казначейства, підлягають перерахуванню уповноваженим банком кошти в обсязі, що повинні бути перераховані енергопостачальником до спеціального фонду державного бюджету відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 812 від 20.08.2012}

15. Учасники розрахунків у графі платіжного доручення “Призначення платежу” додатково зазначають “стаття 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

16. Алгоритм розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕ.

16-1. Надання субвенції із загального фонду державного бюджету здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) субвенція спрямовується на погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню, яка утворилася станом на 1 грудня 2012 р. та залишилася непогашеною на дату проведення взаєморозрахунків.

Розрахунки з погашення такої заборгованості проводяться без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій;

2) підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, укладений підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню, та іншими учасниками розрахунків.

Примірний договір про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, наведений у додатку 5.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та надходження коштів на рахунок Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, відкритий у Казначействі, з подальшим перерахуванням на сплату податкових зобов’язань перед бюджетом та на її поточний рахунок, відкритий у ПАТ “Ощадбанк”, для подальшого спрямування цих коштів на проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу;

3) територіальні комісії приймають рішення про узгодження обсягу заборгованості у триденний строк з дня надходження відповідних документів;

4) Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії укладають протягом п’яти робочих днів з учасниками розрахунків договори, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини;

5) учасники розрахунків подають місцевому фінансовому органу:

договори про організацію взаєморозрахунків;

рішення (затверджені протоколи) територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості;

документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка утворилася на дату підписання договору про організацію взаєморозрахунків;

6) місцеві фінансові органи надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків та реєстри договорів для формування та подання до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, рішеннями (затвердженими протоколами) територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості та актами звіряння заборгованості, складеними учасниками розрахунків, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, договори про організацію взаєморозрахунків;

7) Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає протягом двох днів рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства;

8) підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, яка споживається населенням, та суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, перераховують кошти в погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ на рахунок Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, відкритий в Казначействі.

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” перераховує кошти, що надійшли на її рахунок від підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, що споживається населенням, та суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, відкритий в Казначействі, на сплату податкових зобов’язань перед бюджетом та на поточний рахунок зазначеної Компанії, відкритий у ПАТ “Ощадбанк”, для подальшого спрямування цих коштів на проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.”.

{Порядок та умови доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 1074 від 12.11.2012}

17. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

19. Роз’яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.Додаток 1
до Порядку та умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 19)

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Усього

Субвенція із спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок джерел, зазначених у пунктах 34-37, 39 і 40 статті 4, пункті 12 статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

усього

за рахунок джерел, зазначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”

пункт 38 статті 4

пункти 34-37, 39 і 40 статті 4, пункт 12 статті 8

Бюджет Автономної Республіки Крим

445 680

134 469,5

45 556

7 697,7

37 858,3

265 654,5

Обласний бюджет Вінницької області

236 785,4

39 103

46 286,2

3 094,6

43 191,6

151 396,2

Обласний бюджет Волинської області

148 908,5

24 978,5

2 831,6

2 765,1

66,5

121 098,4

Обласний бюджет Дніпропетровської області

1 464 057,1

478 752,8

315 671,1

29 385,1

286 286

669 633,2

Обласний бюджет Донецької області

2 706 976,5

870 151,3

380 114,9

90 844,6

289 270,3

1 456 710,3

Обласний бюджет Житомирської області

249 864

119 268,7

2 847,3

1 923,7

923,6

127 748

Обласний бюджет Закарпатської області

44 477,6

39 813,8

1 382,3

148,6

1 233,7

3 281,5

Обласний бюджет Запорізької області

232 368,5

64 824,9

7 726,1

5 309,3

2 416,8

159 817,5

Обласний бюджет Івано-Франківської області

74 916,4

4 718,9

33 428,3

27 436,1

5 992,2

36 769,2

Обласний бюджет Київської області

342 103,5

45 023,1

33 247,4

23 390

9 857,4

263 833

Обласний бюджет Кіровоградської області

250 621,5

119 458,7

25 906,6

2 682,6

23 224

105 256,2

Обласний бюджет Луганської області

1 174 628,9

644 066,6

275 546,6

82 910,7

192 635,9

255 015,7

Обласний бюджет Львівської області

371 441,9

75 895,8

27 790

7 583,1

20 206,9

267 756,1

Обласний бюджет Миколаївської області

123 395,2

34 997,6

19 409,9

1 540,8

17 869,1

68 987,7

Обласний бюджет Одеської області

356 556,5

21 504,3

54 536,8

5 878,4

48 658,4

280 515,4

Обласний бюджет Полтавської області

345 352,7

101 340,2

6 145,3

6 145,3


237 867,2

Обласний бюджет Рівненської області

127 136,2

14 339,7

2 715,3

2 715,3


110 081,2

Обласний бюджет Сумської області

151 062,2

10 807,1

7 590,9

3 139,5

4 451,4

132 664,2

Обласний бюджет Тернопільської області

89 201,1

6 421,1

2 132,1

2 132,1


80 647,9

Обласний бюджет Харківської області

1 050 595,3

403 651,8

85 843,5

81 423,8

4 419,7

561 100

Обласний бюджет Херсонської області

104 712

9 683,5

8 031,3

2 853,6

5 177,7

86 997,2

Обласний бюджет Хмельницької області

225 553,8

17 336,5

7 190,9

4 343,2

2 847,7

201 026,4

Обласний бюджет Черкаської області

180 311,3

13 615,2

4 137

4 137


162 559,1

Обласний бюджет Чернівецької області

96 491,1

77 470,5

3 855,6

794,8

3 060,8

15 165

Обласний бюджет Чернігівської області

155 414,4

2 132,5

8 814,7

3 641,8

5 172,9

144 467,2

Міський бюджет м. Севастополя

201 779,4

25 408,3

4 514,2

4 514,2


171 856,9

Міський бюджет м. Києва

4 963 755,5

1 088 091,7

2 335 831

2 335 831


1 539 832,8

Усього

15 914 146,5

4 487 325,6

3 749 082,9

2 744 262

1 004 820,9

7 677 738

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 626 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 812 від 20.08.2012; в редакції Постанов КМ № 941 від 05.09.2012, № 1074 від 12.11.2012, № 1191 від 26.12.2012, № 19 від 16.01.2013}
Додаток 2
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № _______
про організацію взаєморозрахунків

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 626 від 04.07.2012, № 941 від 05.09.2012}Додаток 3
до Порядку та умов

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на ______________________________________, що надана населенню
(найменування послуги)
__________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Рік

Фактичні нарахування згідно із затвердженими тарифами з урахуванням перерахунку за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги

Фактичні витрати з надання послуги для населення (повна собівартість)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Дотація місцевого бюджету, отримана підприємством, установою, організацією для відшкодування різниці в тарифах

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах

_____________________________________
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

МП__________
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.Додаток 4
до Порядку та умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. № 941)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 941 від 05.09.2012}Додаток 5
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

{Порядок та умови доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1074 від 12.11.2012}вгору