Документ 516-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 516
Київ
Про внесення змін до Правил проїзду великогабаритних
та великовагових транспортних засобів автомобільними
дорогами, вулицями та залізничними переїздами
і Порядку здійснення габаритно-вагового
контролю та справляння плати за проїзд
автомобільними дорогами загального користування
транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів, вагові та/або габаритні параметри
яких перевищують нормативні

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил проїзду великогабаритних та великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 ( 30-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75; 2002 р., N 16,
ст. 865, N 40, ст. 1860; 2007 р., N 48, ст. 1978; 2009 р., N 11,
ст. 321), і Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та
справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують
нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 р. N 879 ( 879-2007-п ) "Про заходи щодо
збереження автомобільних доріг загального користування" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1978), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 516
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил проїзду великогабаритних
та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними
переїздами ( 30-2001-п ) і Порядку здійснення
габаритно-вагового контролю та справляння плати
за проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, вагові та/або
габаритні параметри яких перевищують нормативні
( 879-2007-п )

1. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами ( 30-2001-п ):
1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Рух великовагових та великогабаритних транспортних
засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними
переїздами здійснюється на підставі виданого перевізникові
Державтоінспекцією за наявності погодження з дорожніми,
комунальними, залізничними та іншими підприємствами і
організаціями дозволу, в якому визначаються умови і режим проїзду
зазначених транспортних засобів, або документа про внесення плати
за проїзд великовагових транспортних засобів.";
2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
"департаментом Державтоінспекції МВС - у разі виїзду за межі
України або в'їзду на територію України виключно великогабаритними
транспортними засобами;";
3) пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. Забороняється проїзд великогабаритних та великовагових
транспортних засобів без дозволу, зазначеного у пункті 4 цих
Правил, або документа, який підтверджує внесення
плати за проїзд, що повинні знаходитися у водія і пред'являтися на
вимогу уповноважених осіб.".
2. У Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та
справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують
нормативні ( 879-2007-п ):
1) доповнити абзац другий пункту 20 після слів "цього пункту"
словами ", які відповідають законодавству";
2) у пункті 21:
доповнити друге речення абзацу першого після слова "маршруту"
словами "по території України";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Довідка про здійснення габаритно-вагового контролю та/або
сертифікат зважування, або документ щодо внесення плати за проїзд
є чинними протягом усього маршруту.";
3) у пункті 22:
абзац перший викласти в такій редакції:
"22. Великоваговий транспортний засіб, подальший рух якого
заборонено, розміщується на стоянці в межах стаціонарного пункту
із застосуванням технічних засобів, що унеможливлюють подальший
рух, до внесення плати за проїзд, а великогабаритний транспортний
засіб - до отримання дозволу на рух.";
друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:
"Рух зазначеного транспортного засобу дозволяється після внесення
плати за проїзд у розмірі, визначеному відповідно до пункту 21
цього Порядку, або отримання дозволу на рух.";
4) пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. У разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги
щодо встановлення обмежень руху, внаслідок чого здійснення
габаритно-вагового контролю унеможливлюється, працівник
(інспектор-оператор) пункту габаритно-вагового контролю вносить
відомості про такий факт до спеціального реєстру, форма та порядок
ведення якого затверджуються Укравтодором за погодженням з
Держкомпідприємництвом, і повідомляє про це регіональну службу
Укравтодору та відповідний підрозділ МВС. За весь час перебування
транспортного засобу в межах стаціонарного пункту стягується
плата, порядок внесення та розмір якої встановлюються Укравтодором
за погодженням з Мінекономіки. Зазначена плата може бути включена
перевізником до вартості перевезень.";
5) в абзаці першому пункту 27 слова "дозвіл на рух та"
замінити словами "дозвіл на рух або";
6) доповнити пункт 28 після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
"Перевізник має право на відшкодування вантажовідправником чи
замовником коштів, внесених у рахунок плати за проїзд
автомобільними дорогами загального користування великовагового
та/або великогабаритного транспортного засобу.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
7) доповнити пункт 36 реченням такого змісту: "Вартість
зазначених послуг може бути включена до вартості перевезень.";
8) пункти 38-40 викласти в такій редакції:
"38. Про випадки ухилення водія транспортного засобу від
здійснення габаритно-вагового контролю або про факт експлуатації
великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу з
порушенням умов, визначених у дозволі, Укравтодор офіційно
інформує Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті.
39. Відповідальність за збереження великовагових та/або
великогабаритних транспортних засобів, рух яких заборонено, за
весь час з моменту заборони руху до його відновлення несе
перевізник, а в разі перевезення вантажу - вантажовідправник.
40. Відповідальність за збитки, завдані власникові
великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу чи
вантажу, а також третім особам у зв'язку із забороною руху
внаслідок невідповідності фактичної ваги вантажу даним, зазначеним
у товарно-транспортній документації, несе вантажовідправник.".вгору