Документ 514-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2014 р. № 514
Київ

Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 57, ст. 2290; 2012 p., № 52, ст. 2079), зміни, що додаються.

2. Взяти до відома, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

1) забезпечить конкурентний спосіб надання в користування смуг радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц (три лоти одночасно), за яким переможцями тендеру визначатимуться учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу за результатами торгів з голосу, коли учасники по черзі пропонують з голосу ціну за лот;

2) затвердить за погодженням з Кабінетом Міністрів України умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)” в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, в яких буде встановлено:

зобов’язання переможців тендеру фінансувати в установленому порядку витрати, пов’язані із конверсією радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, додатково до вартості ліцензій;

мінімальну вартість кожного лота згідно із запропонованою методикою розрахунку (без урахування витрат, пов’язаних з конверсією радіочастотного ресурсу України у зазначених смугах радіочастот), що становить 2,443 млрд. гривень;

що однією з підстав для відмови у визнанні претендентами на участь в тендері юридичних осіб є застосування до таких осіб санкцій згідно із Законом України “Про санкції”;

що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)”, видана юридичній особі - переможцю тендеру, анулюється у разі застосування згідно із Законом України “Про санкції” стосовно такої юридичної особи відповідних санкцій.

3. Генеральному штабу Збройних Сил, Міністерству внутрішніх справ разом з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації визначити у двомісячний строк характеристики радіоелектронних засобів, які будуть застосовуватися для проведення конверсії.

4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації разом з Генеральним штабом Збройних Сил за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, визначити у двомісячний строк після виконання передбаченого пунктом 3 цієї постанови завдання методику проведення розрахунків електромагнітної сумісності та норми частотно-територіального рознесення радіоелектронних засобів у смугах радіочастот, які підлягають конверсії (1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц), а також у смугах радіочастот, які плануються для застосування за результатами конверсії.

5. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, внести в установленому порядку зміни, які випливають із цієї постанови, до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2014 р. № 514

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

1. Пункт 1 після слів “додаткових позабюджетних коштів” доповнити словами “, зокрема коштів ініціаторів конверсії,”.

2. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц для впровадження радіотехнології UMTS за згодою Генерального штабу Збройних Сил та ініціаторів конверсії на перехідний період до завершення конверсії дозволяється за умови спільного використання радіочастотного ресурсу загальними та спеціальними користувачами. Умови використання радіочастотного ресурсу України відповідно до частин шостої і сьомої статті 33 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” зазначаються в такій ліцензії.”.

3. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Кошти на проведення конверсії, отримані за договором конверсії, є відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України власними надходженнями спеціального користувача, отриманими для здійснення цільових заходів, які використовуються в установленому зазначеним Кодексом порядку.

Складення та подання звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.вгору