Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007514
Документ 514-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - 98-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 березня 2007 р. N 514
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 1999 р. N 663

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
23 квітня 1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування
витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2002 р., N 29, ст. 1366)
такі зміни:
1) доповнити постанову пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Державним службовцям, а також іншим особам, які
направляються у відрядження за кордон на термін до 60 календарних
днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,
відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його
оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким
передбачено відшкодування витрат на:
надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги
страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;
переміщення страхувальника на територію України для надання
медичної допомоги;
відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до
місця поховання на території України та інші пов'язані з цим
витрати.
У разі коли правилами в'їзду та перебування у країні, до якої
відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру
страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна
страхова сума. При цьому термін дії договору страхування повинен
відповідати терміну відрядження.
Якщо в країні, до якої відряджається страхувальник, медична
допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість
страхового поліса не відшкодовується.";
2) у додатку до постанови:
виключити позицію "Югославія 37 100";
доповнити додаток такими позиціями:
"Сербія 37 100
Чорногорія 37 100".
2. Установити, що видатки, пов'язані з відшкодуванням
вартості страхових полісів відповідно до цієї постанови,
здійснюються органами державної влади у межах асигнувань,
затверджених у їх кошторисах для оплати витрат, пов'язаних з
відрядженнями, а підприємствами, установами та організаціями, що
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів, - у межах коштів, передбачених у їх фінансових
планах для оплати витрат, пов'язаних з відрядженнями.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27вгору