Документ 513/2008, чинний, поточна редакція — Визнання конституційним від 15.01.2009, підстава - v002p710-09

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання керівництва
зовнішньополітичною діяльністю держави
{ Указ визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2009 ( v002p710-09 ) від 15.01.2009 }

З метою вдосконалення реалізації зовнішньої політики держави,
поліпшення координації в цій сфері та відповідно до пункту 3
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що кандидатури на посади першого заступника,
заступника Міністра закордонних справ України, керівника
структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України,
генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного
представництва України в іноземній державі, при міжнародній
організації, ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної
академії України при Міністерстві закордонних справ України
попередньо погоджуються в установленому порядку з Президентом
України.
2. Матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого
заступника, заступника Міністра закордонних справ України
подаються Президентові України Міністром закордонних справ України
до внесення Кабінетові Міністрів України подань про призначення
відповідних осіб на зазначені посади.
3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Секретаріату Президента України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2008 року
N 513/2008вгору